DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Stisager 56, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Stisager 56. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i rækkehusets fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer tre byggesagsdokumenter knyttet til Stisager 56. De dækker perioden 2013 - 2013 og giver et indblik i rækkehusets historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er seks servitutter knyttet til Stisager 56. Rækkehusets ældste servitut stammer fra 2012 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på rækkehuset.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Stisager 56 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Stisager 56.
thumbnail: Skråfoto fra 1935 taget 16 meter fra Stisager 56

Skråfoto fra 1935 taget 16 meter nordøst for Stisager 56. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Stisager 56, 2600 Glostrup

Rækkehuset på Stisager 56, 2600 Glostrup har tre historiske byggesager, der dækker perioden 2013 - 2013. De tre historiske byggesager indeholder information om rækkehusets historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Stisager 56

Adresse Dato Beskrivelse Download
Stisager 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84 2013 Plan/Diverse Ønsker præcisering af dispensation vedr. udvidelse af privatzoner Download PDF
Stisager 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84 2013 Afløb Ulovlig afledning af regnvand Download PDF
Stisager 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84 2013 Plan/Diverse Dispensation fra Lokalplan HL10, kap. 8.6. Ønske om højere hæk end tilladt Download PDF

Tabellen viser de 3 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Stisager 56, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Stisager 56, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Stisager 56, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20110606 1 andenServitut
20070725 2 andenServitut hæftelser
20070806 3 andenServitut Dok om forbud mod salg i ubebygget stand mv
20070314 4 andenServitut anm hæftelser
20120814 6 vedtaegter
14.08.2012 8 Vedtægter 1 Navn

Tabellen viser de 6 servitutter på ejendommen Stisager 56, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 04 december, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Stisager 56, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Stisager 56 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Stisager 56, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Stisager 56, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Stisager 56, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Stisager 56
Rapporten fra 2018 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Stisager 56, 2600 Glostrup her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Stisager 56, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Stisager 56, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Stisager 56, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Stisager 56, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
2006 Lokalplan (vedtaget) Hvissinge Øst Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Stisager 56 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »