DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Stisager 96A, 2600 GlostrupGeomatic AVM
4.408.709
Mere Info 
Boliga
5.758.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
5.400.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.474.200
Mere Info 
Justeret RKR
5.888.371
Mere Info 
Udbudspris i postnr
5.030.550
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • AVM-vurdering

    ca. 4,41 mio. kr.

    november 2021
  • Seneste Salgspris

    5.200.000 kr.

    27. maj 2020

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Stisager 96A, 2600 Glostrup

En analyse af seks forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

5.159.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af seks vurderinger (markeret ). En outlier-analyse viser at alle de indhentede vurderinger stemmer overens med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Stisager 96A ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,4 mio. kr (AVM) til mio. kr 5,9 (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 4,41 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 2 år er vokset gennemsnitlig 43.821 kr. månedligt.

Geomatic AVM
4.408.709 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Stisager 96A, 2600 Glostrup burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
5.758.000 kr.

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Stisager 96A. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Stisager 96A. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Stisager 96A i Glostrup er 5.400.000 kr (år 2021). Grunden på 300 m2 er vurderet til 718.600 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 15.225 kr og en grundskyld på 15.900 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
5.400.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Stisager 96A kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2600 Glostrup i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2600 Glostrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 29.828 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 18 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 18 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Stisager 96A, 2600 Glostrup har et vægtet areal på 150 m². Hvis Stisager 96A, 2600 Glostrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 150 m2 x 29,828 kr/m2 = 4.474.200 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2600 Glostrup
4.474.200 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Stisager 96A, 2600 Glostrup kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2600 Glostrup. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2020 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Stisager 96A, 2600 Glostrup er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 27. maj 2020, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 5.200.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
27. maj 2020Alm. frit salg5.200.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 150 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Stisager 96A ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2600 Glostrup (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 150 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2020 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 5.888.371 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Stisager 96A, 2600 Glostrup var i andet kvartal 2020. Salgsprisen 5.200.000 kr. var 32 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 32 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 150 m2 x 29,828 kr/m2 x 1.32 = 5.888.371 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2020)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2600 Glostrup
5.888.371 kr.

Udbudspriser i 2600 Glostrup

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2600 Glostrup kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Stisager 96A. Der er p.t. 25 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 25 lejligheder, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 22,925 til 42,767 kr/m2, med et gennemsnit på 32,944 kr/m2 og en median på 33,537 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Stisager 96A, 2600 Glostrup svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 150 m2 x 33,537 kr/m2 = 5.030.550 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2600 Glostrup)

gns. m2 udbudspris for 25 Ejerlejligheder til salg i 2600 Glostrup
5.030.550 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Stisager 96A. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk