DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Vældegårdsvej 28. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer tre byggesagsdokumenter knyttet til Vældegårdsvej 28. De dækker perioden 1997 - 2010 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er 13 servitutter knyttet til Vældegårdsvej 28. bygningens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Vældegårdsvej 28 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Vældegårdsvej 28.
thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 91 meter fra Vældegårdsvej 28

Skråfoto fra 1949 taget 91 meter vest for Vældegårdsvej 28. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup

bygningen på Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup har tre historiske byggesager, der dækker perioden 1997 - 2010. De tre historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Vældegårdsvej 28

Adresse Dato Beskrivelse Download
Vældegårdsvej 28 2010 Servitut/deklaration Servitut vedr. naturgasanlæg Download PDF
Vældegårdsvej 28 2007 Servitut/deklaration Dispensation fra vejbyggelinje Download PDF
Vældegårdsvej 28 1997 Diverse Download PDF

Tabellen viser de 3 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19120306 1 andenServitut Dok om vejret mv
19970613 10 andenServitut Dok om masteinstallation mv
20061020 11 andenServitut Dok om teknikkabine og bredbåndsnet mv
20091030 12 andenServitut
20120418 13 andenServitut
19120306 2 andenServitut Dok om vejret mv
19230731 3 andenServitut Dok om elmaster
19490809 4 andenServitut Dok om transformerstation mv samt master,
19560811 5 andenServitut anm byrder
19580324 6 andenServitut anm hæftelser
19610616 7 andenServitut Dok. om byggelinier m.v.
19650118 8 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19711216 9 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke

Tabellen viser de 13 servitutter på ejendommen Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 11 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Vældegårdsvej 28 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Vældegårdsvej 28, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Område i Hvissinge mellem Fraligsvej, Motorringvejen og Vældegårdsvej Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Vældegårdsvej 28 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »