DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Vængedalen 620, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Vængedalen 620. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i kolonihavehusets fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 100 byggesagsdokumenter knyttet til Vængedalen 620. De dækker perioden 2013 - 2016 og giver et indblik i kolonihavehusets historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er ni servitutter knyttet til Vængedalen 620. Kolonihavehusets ældste servitut stammer fra 1923 og den seneste tinglyste servitut er fra 2020. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på kolonihavehuset.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Vængedalen 620 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Vængedalen 620.
thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 436 meter fra Vængedalen 620

Skråfoto fra 1949 taget 436 meter nord for Vængedalen 620. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Vængedalen 620, 2600 Glostrup

Kolonihavehuset på Vængedalen 620, 2600 Glostrup har 100 historiske byggesager, der dækker perioden 2013 - 2016. De 100 historiske byggesager indeholder information om kolonihavehusets historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Vængedalen 620

Adresse Dato Beskrivelse Download
Bjergbakkevej 322; Vængedalen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215... 2016 Plansag. Et nyt hus Download PDF
Bjergbakkevej 322; Vængedalen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215... 2016 Plan/Diverse Byggeri på kolonihavelod, udhus Download PDF
Bjergbakkevej 322; Vængedalen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215... 2016 Plan/Diverse Byggeri på kolonihavelod. Udhus og drivhus Download PDF
Bjergbakkevej 322; Vængedalen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215... 2016 Plan/Kolonihave Byggeri på kolonihavelod. Nyt kolonihavehus med overdækket terrasse og nyt udhus Download PDF
Vængedalen 601 2015 Plan/Kolonihave Byggeri på kolonihavekod. Tilbygning Download PDF
Vængedalen 705 2015 Plansag. Klage over parkering på havelod Download PDF
Vængedalen 908 2015 Plan/Kolonihave Byggeri på kolonihavelod. Tilbygning Download PDF
Vængedalen 713 2015 plantilladelse til et nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 533 2015 Plan/Diverse Dispensation fra EL30 vedr. parkering uden for parkeringsareal Download PDF
Vængedalen 313 2015 Plan/Kolonihave Byggri på kolonihavelod. BBR ændring Download PDF
Bjergbakkevej 322; Vængedalen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215... 2015 Plan/Diverse Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Udhus Download PDF
Vængedalen 217 2015 Plantilladelse til et skur Ikke tilgængelig.
Vængedalen 602 2015 Plantilladelse til udvidelse af eksisterende skur Download PDF
Vængedalen 514 2015 Henvendelse vedr. lovligheden af en tidligere accept til overdækket terrasse Download PDF
Vængedalen 208 2015 Plantilladelse. Kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 425 2015 Plantilladelse. Udhus Download PDF
Vængedalen 819 2015 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod Ikke tilgængelig.
Vængedalen 713 2015 Plansag. skur Download PDF
Vængedalen 713 2015 plantilladelse til et nyt kolonihavehus Ikke tilgængelig.
Vængedalen 925 2015 Plantilladelse til en ny overdækning Download PDF
Vængedalen 316 2015 Plantilladelse. Tilbygning Download PDF
Vængedalen 825 2015 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Udhus Download PDF
Vængedalen 713 2015 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Vængedalen 217 2015 Plan/Kolonihave Ny placering af udhus Ikke tilgængelig.
Vængedalen 221 2015 Plan/Kolonihave Byggeri på kolonihavelod. Udvidelse. Afsluttes og fortsættes i sag nr. 16/9730 Download PDF
Vængedalen 307 2015 Plan/Kolonihave Vængedalen 307. Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Download PDF
Vængedalen 514 2015 Plan/Diverse Lovliggørelse af overdækket terrasse i sag nr. 14/10501 Download PDF
Vængedalen 602 2015 Plan/Diverse overdækning samt udvidelse af eksisterende skur Download PDF
Vængedalen 928 2014 Plan/Diverse Overdækket terrasse Download PDF
Vængedalen 816 2014 Plan/Diverse Download PDF
Vængedalen 6 2014 Plan/Diverse Skur Download PDF
Vængedalen 922 2014 Beboelse Download PDF
Vængedalen 533 2014 Plan/Kolonihave Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. 900A. Anvendelse til trailerparkering Download PDF
Vængedalen 830 2014 Plan/Diverse Indragelse af overdækning til beboelse Download PDF
Vængedalen 308 2014 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Vængedalen 514 2014 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Vængedalen 201 2014 Plansag. forespørgsel om placering af et nyt hus Download PDF
Vængedalen 830 2014 forespørgsel (bk 2) lovliggørelse af lukket terrasse Download PDF
Vængedalen 308 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Opførelse af nyt udhus Download PDF
Vængedalen 217 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Godkendelse af eksisterendebyggeri Download PDF
Vængedalen 217 2014 Plan/Diverse Download PDF
Vængedalen 402 2014 Plan/Diverse Tilbygning og udhus Download PDF
Vængedalen 918 2014 Plan/Diverse Nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 701 2014 Diverse Nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 621 2014 Diverse Nyt kolonihavehus samt udhus Download PDF
Vængedalen 3 2014 Plan/Diverse Udhus og drivhus Download PDF
Vængedalen 206 2014 Til og ombygning Nyt kolonihavehus, skur og overdækning Download PDF
Vængedalen 502 2014 Plan/Kolonihave Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Spørger til placering af drivhus Download PDF
Vængedalen 928 2014 plantilladelse til overdækning Download PDF
Vængedalen 6 2014 Plantilladelse til et skur Download PDF
Vængedalen 816 2014 plantilladelse til nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 918 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 402 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Overdækning Download PDF
Vængedalen 3 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. nyt udhus Ikke tilgængelig.
Vængedalen 621 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Download PDF
Vængedalen 924 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Spørgsmål til godkendelse af kolonihavebyggeri Download PDF
Vængedalen 621 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Download PDF
Vængedalen 514 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Download PDF
Vængedalen 922 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod Ikke tilgængelig.
Vængedalen 918 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Overdækket terrasse Download PDF
Vængedalen 226 2013 Plan/Diverse Nyt kolonihavehus og udhus Download PDF
Vængedalen 602 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Overdækning Ikke tilgængelig.
Vængedalen 815 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. nyt kolonihavehus godkendt af haveforeningen Download PDF
Vængedalen 207 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Forespørgsel vedr skur Download PDF
Vængedalen 731 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Tilbygning Download PDF
Vængedalen 617 2013 Kloakanmeldelse uden byggesagsbehandling Download PDF
Vængedalen 623 2013 Ansøgning om byggetilladelse Download PDF
Vængedalen 822 2013 Ansøgning Download PDF
Vængedalen 701 2013 Forespørgelsel vedr. placering af Nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 609 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Overdækning. Download PDF
Vængedalen 308 2013 Forespørgsel Download PDF
Vængedalen 411 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 804 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Vurdering i forbindelse med salg Download PDF
Vængedalen 226 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Nyt kolonihavehus og udhus Download PDF
Vængedalen 307 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Download PDF
Vængedalen 222 2013 Plansag. Godkendelse af bebyggelse på kolonihave. Lovliggørelse af skur. Download PDF
Vængedalen 629 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Download PDF
Vængedalen 710 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på havelod. Oplysninger om eksisterende forhold. Download PDF
Vængedalen 701 2013 Forespørgsel vedr. bebyggelse på kolonihavelod. Download PDF
Vængedalen 710 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Udvidelse af skur. Download PDF
Vængedalen 514 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Overdækket terrasse Download PDF
Vængedalen 425 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 702 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Udhus på 10 kvm. Download PDF
Vængedalen 625 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Udhus Download PDF
Vængedalen 715 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Overdækket terrasse Download PDF
Vængedalen 202 2013 Godkendelse af tilbygning Download PDF
Vængedalen 223 2013 Godkendelse af nyt hus Download PDF
Vængedalen 602 2013 Plan/Kolonihave Nyt kolonihavehus, skur og overdækning Download PDF
Vængedalen 731 2013 Plan/Diverse Udehuse inddraget til kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 609 2013 Plan/Diverse Tilbygning og overdækning Download PDF
Vængedalen 629 2013 Til og ombygning Nyt udhus samt sammenlægning af eksisterende huse Download PDF
Vængedalen 815 2013 Nyt kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 617 2013 Diverse Klorkarbejde Download PDF
Vængedalen 710 2013 Plan/Diverse Kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 822 2013 Diverse Overdækket terrasse, cykel skur og udhus Download PDF
Vængedalen 419 2013 Udhus/drivhus/skur/annex Redskabsskur Download PDF
Vængedalen 623 2013 Udhus/drivhus/skur/annex Overdækket terrasse og skur til kolonihavehus Download PDF
Vængedalen 222 2013 Plan/Diverse Skur Download PDF
Vængedalen 710 2013 Plan/Diverse Nyt udhus Download PDF
Vængedalen 206 2013 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Nyt kolonihavehus, skur og overdækning Ikke tilgængelig.

Tabellen viser de 100 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Vængedalen 620, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Vængedalen 620, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Vængedalen 620, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19230828 1 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19680723 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19730514 3 andenServitut Ekspropriationsfortegnelse
19741112 4 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19751003 5 andenServitut Dok om transformerstation mv, Ikke til
19810507 6 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19890120 7 andenServitut Dok om naturgas mv
20140221 8 andenServitut
20201120 9 andenServitut

Tabellen viser de 9 servitutter på ejendommen Vængedalen 620, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 17 februar, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Vængedalen 620, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Vængedalen 620 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Vængedalen 620, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Vængedalen 620, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Vængedalen 620, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Vængedalen 620, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Vængedalen 620, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vængedalen 620, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Vængedalen 620, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
2012 Lokalplan (vedtaget) for kolonihaverne i Ejby Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Vængedalen 620 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »