DinGeo — i hele Danmark

Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre

Bygning til kontor, handel og lager på Erhvervsvej 21 i Rødovre er opført i 1959 og indeholder 18 værelser, et køkken og tre badeværelser fordelt på 1426 m2.

Ejendommen ligger i Rødovre Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Rødovre Kommunes Varmeforsyning og tilhører skoledistriktet Tinderhøj Skole. De nærmeste naboer er typisk erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Desværre er risikoen for indbrud høj i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Erhvervsvej 21

Luftfoto af Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre at være meget høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre ligger i den gamle Glostrup kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 12 målinger i den gamle Glostrup kommune. Af de 12 målinger var den højeste radonkoncentration 340 Bq/m3 og middelkoncentationen var 66 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre er opført i 1959 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er meget høj radonrisiko på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Erhvervsvej 21

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Bygning til kontor, handel og lager på Erhvervsvej 21 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (51.6%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Bygning til kontor, handel og lager på Erhvervsvej 21 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (84.5%), Isolering (80.1%), Gulve (72.5%), Fuge (70.2%), Tagmateriale (63.9%), Facade (54.3%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygning til kontor, handel og lager på Erhvervsvej 21 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (80.8%), Gulve (50.5%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 27 maj, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Autoforhandler, Erhvervsvej 21-23, Islev by, Islev, der har arbejdet med Aktiviteter vedr. benzin-, olie-, gas-, kul og tjæreprodukter;Benzin og olie, aktiviteter vedr.. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Trichlorethylen, Dichlorethan, Tetrachlorethylen, Olie m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 175-30618.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på bygning til kontor, handel og lagers grund. Olietanken er etablereret i 1960 og der er ikke angivet årstal for sløjfning (den er dog ikke længere i drift).

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 80 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 43 egentlige jordforureninger (type V2), mens 37 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Erhvervsvej 21, 2610 RødovreKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 65a-Islev By, Islev, der hører til Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Erhvervsvej 21, Rødovre
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Erhvervsvej 28A, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00060
24? -
Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30618
46? -
Erhvervsvej 19, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30119
60? -
Markstykkevej 16, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30516
73? -
Islevdalvej 119, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00052
98? -
Produktionsvej 16, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30028
98? -
Islevdalvej 151
lok. nr. 175-00039
103? Terpentin, Olieprodukter, Toluen, Xylen m.fl.
Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30092
108? -
Fjedrefabrik & Lampefabrik - Hadsundvej 11-15, Rødovre
lok. nr. 175-00021
117? Benzen, Olieprodukter, Tetrachlorethylen, Dichlorethylen m.fl.
Ejby Industrivej 78, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-02021
123? -
Islevdalvej 153, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-20177
157? -
Islevdalvej 161, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00040
169? -
Hadsundvej 6, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30613
200? -
Tørringvej 20, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00002
213? -
Islevdalvej 175, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30577
215? -
Fotografisk industri, Tørringvej 12 Rødovre
lok. nr. 175-05004
222? Nikkel, Olieprodukter, Trichlorethylen, Dichlorethylen m.fl.
Islevdalvej 138, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30588
242? -
Betonfabrik, entreprenør, Islevdalvej 181A-B, Rødovre
lok. nr. 175-30574
246? Nikkel, Benz[a]pyren, Olieprodukter, Tjære m.fl.
Erhvervsvej 4, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-02015
254? -
Islevdalvej 113, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30594
265? -
Islevdalvej 152, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30581
276? -
Maskinværksted, farvehandler, Islevdalvej 122, Rødovre
lok. nr. 175-30593
280? C5-C10 kulbrintefraktion, BTEX (sum), Trichlorethylen, Tetrachlorethylen m.fl.
Ejby Industrivej 100, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30125
282? -
Ejby Industrivej 26, Maskinværksted, malerværksted og engroshandel mm.
lok. nr. 161-30097
297? Olieprodukter, 1,1,1-trichlorethan, Benzen, Xylen m.fl.
Glerupvej 3, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30634
312? -
Tørringvej 3, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30476
320? -
Maskinstation, Sindalvej 7
lok. nr. 175-00032
362? Dichlorethylen, Vinylchlorid, Olieprodukter, Trichlorethylen m.fl.
Islevdalvej 187, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30555
362? -
Islevdalvej 93, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30598
366? -
Hvidsværmervej 163A, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05048
371? -
Glerupvej 8, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30700
399? -
Sandbækvej 6, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05041
422? -
Ejby Industrivej 120, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30000
435? -
Sandbækvej 10A, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30182
444? -
Ejby Industrivej 106, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30192
453? -
Islevdalvej 110, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00031
456? -
Krondalvej 12, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30533
469? -
Islevdalvej 85, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00063
475? -
Islevdalvej 194, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30551
481? -
Bjerringbrovej 124, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30628
489 F0 -
Krondalvej 9C, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-02061
494 F0 -
Islevdalvej 200, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30556
495? -
Sandbækvej 7, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05042
496? -

Tabellen viser de 43 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre.
Afstand angiver afstanden i meter fra Erhvervsvej 21 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Erhvervsvej 21, Rødovre
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Entreprenør m.fl, Ejby Industrivej 78
lok. nr. 161-02021
66
Omlastestation, Markstykkevej 6-12, Rødovre
lok. nr. 175-30519
69
Islevdalvej 119-121
lok. nr. 175-00052
94
Hadsundvej 7, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30612
165
Tørringvej 16, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05098
217
Erhvervsvej 10, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30158
220
Tørringvej 6, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05003
233
Islevdalvej 156A, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05065
247
Islevdalvej 124, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30591
263
Islevdalvej 150, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30583
285
Islevdalvej 170, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-20000
290
Ejby Industrivej 24, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-20026
300
Islevdalvej 110, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05033
302
Betonfabrik, entreprenør, Islevdalvej 181A-B, Rødovre
lok. nr. 175-30574
312
Islevdalvej 158, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30579
314
Islevdalvej 185, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30562
326
Produktionsvej 42, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30075
326
Islevdalvej 101, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30597
332
Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30129
353
Krondalvej 8, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30538
364
Islevdalvej 182, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30572
371
Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-05013
377
Olieforurening på Bjerringbrovej 110-112
lok. nr. 175-20188
388
Islevdalvej 190, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30553
422
Glerupvej 11, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30630
435
Ejby Industrivej 122, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30465
436
Fund af forurening, Erhvervsvej 1 / autoforhandler og -reparation
lok. nr. 161-30000
437
Sandbækvej 10B, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-20189
450
Glerupvej 13, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30629
455
Vognmandsforretning, Glerupvej 12a, Islev
lok. nr. 175-02085
468
Olieforurening, Islevdalvej 205, Rødovre
lok. nr. 175-00059
469
Krondalvej 10, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30536
476
Bjerringbrovej 70, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30687
482
Ejby Industrivej 124, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30105
483
Sandbækvej 7, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05042
486
Islevdalvej 198, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05005
496
Krondalvej 11, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30534
498

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre.
Afstand angiver afstanden i meter fra Erhvervsvej 21 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 14 april, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 19.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9200 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Rødovre med i gennemsnit 188.3 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Erhvervsvej 21, 2610 RødovreKortet viser trafikstøj i området omkring Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre om dagen:

StøjtypeLydstyrke
! Større veje55-60 dB
! Veje i by55-60 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Erhvervsvej 21, 2610 RødovreRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Erhvervsvej 21 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre


Ekstrem regn på Erhvervsvej 21Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Erhvervsvej 21. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.1 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.8 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Erhvervsvej 21, 2610 RødovreKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre ligger i en højde på 14.8 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Erhvervsvej 21, 2610 RødovreKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre

BBR oplysninger

Bygning til kontor, handel og lager på Erhvervsvej 21 i Rødovre er opført i 1959 og indeholder 18 værelser, et køkken og tre badeværelser fordelt på 1426 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Anden enhed til kontor, handel og lager
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1959
Ombygningsår 1984
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 2
Antal toiletter 3
Antal badeværelser 3
Antal værelser 18

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med stor hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 2490 m2
Boligstørrelse 1426 m2
Areal til erhverv 2490 m2
Vægtet Areal 1426 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 1960
 • Placering: Ukendt
 • Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 • Status: Ikke i driftBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 27 maj, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre sidst vi kiggede (16. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 16 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Bygning til kontor, handel og lager på Erhvervsvej 21 modtager fjernvarme fra Rødovre Kommunes Varmeforsyning. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Rødovre Kommunes Varmeforsyning hører endda til blandt landets billigere fjernvarmeforsyninger - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 13.622 kr. Find mere info om Rødovre Kommunes Varmeforsyning her ».

Erhvervsvej 21 har et vægtet areal på 1426 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
149.422 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Rødovre Kommunes Varmeforsyning finder du her: http://www.rodovrefjernvarme.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Rødovre Kommunes Varmeforsyning her »

Hæftelser

Ejendommen Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 6.000.000 kr .

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 4 afgiftspantebreve.

Ejerpantebrev
Dato29. Apr, 1993
Prioritet10
Typeejerpantebrev
Hovedstol1.000.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato23. Feb, 1999
Prioritet11
TypeTillægstekst
Hovedstol742.500 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerEjendomsselskabet Bay Christensen ApS
Ejerpantebrev
Dato21. May, 2010
Prioritet12
Typeejerpantebrev
Hovedstol5.000.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato06. Nov, 2008
Prioritet13
TypeTillægstekst
Hovedstol1.948.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerNykredit Realkredit A/S
Afgiftpantebrev
Dato21. Oct, 2009
Prioritet14
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol5.599.000 kr.
Rentesats2.2846 %
Rentetypevariabel
KreditorerNYKREDIT REALKREDIT A/S
Afgiftpantebrev
Dato10. Nov, 2003
Prioritet9
TypeTillægstekst
Hovedstol3.000.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerEjendomsselskabet Bay Christensen ApS


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 31 marts, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Rødovre Kommune har ikke fredet bygning til kontor, handel og lager på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Erhvervsvej 21

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Rødovre Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre

Naboerne
erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen , d.v.s. conzoom®-typen Lykkesmed.

Lykkesmed

Lykkesmed
erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

 • Familier med og uden børn
 • Bor i huse i mindre provinsbyer
 • Høj købekraft
 • Rejser sjældent, sparer hellere op
 • Har tyverialarm og sygeforsikring

Geodemografi

”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de enten er selvstændige, som er aktive med eget erhverv eller tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre

De består overvejende af par i 40’erne eller ældre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har et til to børn og sjældent flere

Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femtedel har grundskolen og en tredjedel med en mellemlang videregående uddannelse eller mere

Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre husstandstyper er først og fremmest, at de lykkes med at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, vognmandsforretning eller måske som zoneterapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, for nogle er det at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når mange Lykkesmede faktisk er gået på pension

Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler de sig ganske lig med befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, og indkomst- og formueforhold

Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske være plads til nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Med til forventningen om erhverv på adressen følger også, at en relativt stor andel må lægge lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det trætter ikke mere end at de selv står for at male deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked

Praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion, som de dog gerne følger med i - på tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver det i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske februar. Flere er medlem af en slankeklub for at klare sundheden ad dén vej

Heller ikke i det daglige er de så gode til at prioritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen på daglig basis

Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, for afhængig af hvilken bil, de har valgt som firmabil, bør det ikke undre dig at finde det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper de af med en film i fjernsynet eller en bog fra bogklubben

Internettet er i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. Der er derfor tale om et bevidst valg, når computeren slukkes efter en endt arbejdsdag. I stedet kommer underholdningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i biografen af og til

Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igennem hver uge, men den nærstuderes næppe, for typen bekymrer sig generelt ikke meget om egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politiske interesse dog på linje med gennemsnittets, selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når det handler om skattepolitik

Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller hvor det er nært og man kan få alt, og Dagli’Brugsen er overrepræsenteret

Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer til udtryk ved, at flere har tyverialarm og privat sygeforsikring, og mange har også anparter, måske i deres eget firma. Så der bliver sparet op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Således har blot hver tredje været på charterferie det seneste år, men de har da nået en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme i Danmark

Værdimæssigt er typen overvejende Moderne eller Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er trygge ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer

Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Erhvervsvej 21 er data sidst opdateret 13 maj, 2023.

Datakilde: Geomatic

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre at være høj

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 45 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Erhvervsvej 21. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 364 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 49.45 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 4.95 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2610 Rødovre

Opklaringsprocenten i 2610 Rødovre er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Tinderhøj Skoledistrikt

Erhvervsvej 21 hører under skoledistriktet Tinderhøj Skoledistrikt. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Tinderhøj Skole.

Tinderhøj Skole

Tinderhøj SkoleTinderhøj Skole, Fortvej 71 i Rødovre Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.58
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
428.404 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Tinderhøj Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Tinderhøj Skoledistrikt på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 165 / 33 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Erhvervsvej 21God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Erhvervsvej 21 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Erhvervsvej 21 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Erhvervsvej 21


Data sidst opdateret 17 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Erhvervsvej 21, Rødovre
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Erhvervsvej 21

Den nærmeste overfladenære boring ligger 17 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Erhvervsvej 21-23. Boringen blev afsluttet 18 november, 2015. Brøndborer var Jord Teknik. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringens dybde er ikke angivet. Du kan finde mere information i borerapporten 200. 7875 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Erhvervsvej 21.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
17 Forureningsbor. 200. 7875 »
39 Forureningsbor. 200. 7873 »
53 Forureningsbor. 200. 7874 »
71 Geoteknisk boring 7.4 200. 2921 »
83 Forureningsbor. 8.0 200. 8374 »
110 Forureningsbor. 8.0 200. 8373 »
116 Forureningsbor. 9.9 200. 5021 »
121 Forureningsbor. 9.0 200. 7289 »
122 Forureningsbor. 8.0 200. 8372 »
122 Forureningsbor. 7.0 200. 7288 »

Hvor langt er der fra Erhvervsvej 21
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 9,10 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 8,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Islevdalvej 181A
2610 Rødovre


Afstand: 326 meter


Kort Læs mere

Apotek

Islev Apotek


Afstand: 1,93 km


Læs mere

Dagligvare

Min Købmand Ejby ApS


Afstand: 1.348 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 8,04 km


Læs mere

Daginstitution

Børneinstitution Tjørneparken


Afstand: 576 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2610 Rødovre
Info om vej: Erhvervsvej
Stamoplysninger for Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre
Geografiske koordinater 55.69787241°N, 12.42890877°Ø
Højde over havets overflade 14,8 m.o.h.
Sogn Islev Sogn »
Politikreds Københavns Vestegns Politi
Adressens Id 0a3f50a6-88ed-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 223548

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre.