DinGeo — i hele Danmark

Islevdalvej 182, 2610 Rødovre

Ejendommen på Islevdalvej 182 i Rødovre er opført i 1987 og indeholder 0 værelser og fordelt på 1969 m2.

Ejendommen ligger i Rødovre Kommune og tilhører skoledistriktet Tinderhøj Skole. De nærmeste naboer er typisk erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Den årlige risiko for indbrud er 2.15 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Islevdalvej 182

Luftfoto af Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Islevdalvej 182, 2610 Rødovre

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Islevdalvej 182, 2610 Rødovre ligger i den gamle Rødovre kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 14 målinger i den gamle Rødovre kommune. Af de 14 målinger var den højeste radonkoncentration 270 Bq/m3 og middelkoncentationen var 59 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Islevdalvej 182, 2610 Rødovre er opført i 1987 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Islevdalvej 182, 2610 Rødovre er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Islevdalvej 182

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har ejendommen på Islevdalvej 182 ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har ejendommen på Islevdalvej 182 ingen risiko for PCB.

Tungmetaller

Ifølge Machine Learning- algoritmen har ejendommen på Islevdalvej 182 ingen risiko for tungmetaller.

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 19 marts, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Islevdalvej 182, 2610 Rødovre.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på ejendommens grund. Olietanken er etablereret i 1966 og der er ikke angivet årstal for sløjfning (den er dog ikke længere i drift).

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 67 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 38 egentlige jordforureninger (type V2), mens 29 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Islevdalvej 182, 2610 RødovreKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 57b-Islev By, Islev, der hører til Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Islevdalvej 182, Rødovre
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Islevdalvej 181A, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30574
40? -
Islevdalvej 175, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30577
47? -
Islevdalvej 187, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30555
80? -
Islevdalvej 194, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30551
114? -
Islevdalvej 161, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00040
120? -
Islevdalvej 200, Rødovre - Metalvarefabrik med sprøjtemaling
lok. nr. 175-30556
124? Toluen, Benzen, Trichlorethylen, Olie m.fl.
Hadsundvej 6, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30613
129? -
Krondalvej 9C, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-02061
158 F0 -
Islevdalvej 198, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00041
160? -
Islevdalvej 153, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-20177
174? -
Bjerringbrovej 68, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30635
198? -
Islevdalvej 205, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00059
203? -
Maskinfabrik, Krondalvej 12, Rødovre
lok. nr. 175-30533
217? Dichlorethylen, Olie, Trichlorethylen, Benzen m.fl.
Islevdalvej 152, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30581
220? -
Bjerringbrovej 44, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30620
220? -
Hadsundvej 12, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00021
221? -
Bjerringbrovej 66, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30622
222? -
Maskinstation, Sindalvej 7
lok. nr. 175-00032
228? Dichlorethylen, Vinylchlorid, Olieprodukter, Trichlorethylen m.fl.
Islevdalvej 211, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30554
242? -
Islevdalvej 151, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00039
244? -
Sindalvej 6, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30473
260? -
Erhvervsvej 21, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30618
304? -
Markstykkevej 16, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30516
316? -
Erhvervsvej 30
lok. nr. 175-00060
328? Olie
Smedie, Glerupvej 3, Rødovre
lok. nr. 175-30634
342? Nikkel, Zink, Trichlorethylen, Dichlorethylen m.fl.
Produktionsvej 16, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30028
342? -
Sindalvej 10, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-00206
350? -
Erhvervsvej 19, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30119
364? -
Brandstrupvej 11, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30661
366 F0 -
Islevdalvej 138, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30588
369? -
Krogsbækvej 1, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30543
382? -
Islevdalvej 220, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-01022
391? -
Erhvervsvej 17, Reproanstalt, elevator, distribution og maler
lok. nr. 161-30092
407? Zink, Chlorerede opl.midl., Benzen, Bly m.fl.
Glerupvej 8, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30700
438? -
Bjerringbrovej 124, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30628
444 F0 -
Islevdalvej 122, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30593
450? -
Islevdalvej 119-121
lok. nr. 175-00052
491? Kobber, Olie-benzin, Dichlorethylen, Trichlorethylen m.fl.
Ejby Industrivej 78, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-02021
492? -

Tabellen viser de 38 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Islevdalvej 182, 2610 Rødovre.
Afstand angiver afstanden i meter fra Islevdalvej 182 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Islevdalvej 182, Rødovre
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Islevdalvej 182, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30572
12
Islevdalvej 185, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30562
35
Islevdalvej 170, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-20000
62
Islevdalvej 190, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30553
69
Krondalvej 8, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30538
87
Bjerringbrovej 70, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30687
125
Islevdalvej 198, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05005
145
Betonfabrik, entreprenør, Islevdalvej 181A-B, Rødovre
lok. nr. 175-30574
147
Islevdalvej 156A, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05065
174
Olieforurening, Islevdalvej 205, Rødovre
lok. nr. 175-00059
176
Bjerringbrovej 74, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30640
179
Hadsundvej 7, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30612
183
Entreprenørvirksomhed, Islevdalvej 208
lok. nr. 175-30569
186
Islevdalvej 158, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30579
187
Krondalvej 10, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30536
201
Krondalvej 11, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30534
203
Omlastestation, Markstykkevej 6-12, Rødovre
lok. nr. 175-30519
207
Olieforurening på Bjerringbrovej 110-112
lok. nr. 175-20188
230
Islevdalvej 150, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30583
280
Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30426
319
Islevdalvej 119-121
lok. nr. 175-00052
376
Glerupvej 11, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30630
388
Glerupvej 13, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30629
398
Krogsbækvej 10, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30592
411
Islevdalvej 124, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-30591
413
Entreprenør m.fl, Ejby Industrivej 78
lok. nr. 161-02021
433
Vognmandsforretning, Glerupvej 12a, Islev
lok. nr. 175-02085
467
Islevdalvej 110, 2610 Rødovre
lok. nr. 175-05033
485
Tidligere servicestation, Autoværksted, Slotsherrensvej 359-361, Islev
lok. nr. 175-00100
493

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Islevdalvej 182, 2610 Rødovre.
Afstand angiver afstanden i meter fra Islevdalvej 182 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 14 februar, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Islevdalvej 182, 2610 Rødovre bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 20.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.7 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 17.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9500 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Rødovre med i gennemsnit 188.3 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Islevdalvej 182, 2610 RødovreKortet viser trafikstøj i området omkring Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by65-70 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Islevdalvej 182, 2610 Rødovre har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Islevdalvej 182, 2610 Rødovre

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Islevdalvej 182, 2610 Rødovre.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Islevdalvej 182, 2610 Rødovre ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Islevdalvej 182, 2610 RødovreRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Islevdalvej 182, 2610 Rødovre er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Islevdalvej 182 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.5 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Islevdalvej 182, 2610 Rødovre


Ekstrem regn på Islevdalvej 182Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Islevdalvej 182. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
?Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Islevdalvej 182 ligger i et område hvor det fremtidige grundvandsspejl ikke er modelleret.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

?Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2071-2100

Islevdalvej 182 ligger i et område hvor det fremtidige grundvandsspejl ikke er modelleret.

Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Islevdalvej 182, 2610 Rødovre er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Islevdalvej 182, 2610 RødovreKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Islevdalvej 182, 2610 Rødovre ligger i en højde på 15.2 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Islevdalvej 182, 2610 RødovreKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Islevdalvej 182, 2610 Rødovre befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Islevdalvej 182, 2610 Rødovre

BBR oplysninger

Ejendommen på Islevdalvej 182 i Rødovre er opført i 1987 og indeholder 0 værelser og fordelt på 1969 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Enhed til kontor
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1987
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Køkkenforhold -
Antal Etager 2
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Betonelementer
Tagmateriale Tagpap med lille hældning
Varmeinstallation Centralvarme med én fyringsenhed
Opvarmningsmiddel Naturgas
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 1969 m2
Boligstørrelse 1969 m2
Areal til erhverv 1969 m2
Vægtet Areal 3938 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 1966
 • Placering: Ukendt
 • Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 • Status: Ikke i driftBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 19 marts, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Islevdalvej 182, 2610 Rødovre. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Islevdalvej 182 har energimærke C.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 17. oktober 2019 til 17. oktober 2029.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1987. Et C-energimærke er meget typisk for bygninger fra tidsperioden (bygninger fra 1979-1998 har typisk energimærke C, D eller E; Se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket C for ejendommen på Islevdalvej 182 (byggeår: 1987) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele 14 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, ovenlys, solceller, terrændæk, varmefordelingspumper, varmerør, vinduer og yderdøre.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Solceller: Montage af nye solceller36.400 kr387.500 kr
Belysning: Lager/vaskeri med sensor + lysniveau - LH3,06.800 kr98.500 kr
Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe1.400 kr9.000 kr
Varmerør: Isolering af varmerør op til 50 mm1.100 kr5.800 kr
Vinduer: Udskiftning af eksisterende vinduer12.900 kr520.800 kr
Belysning: Kontorer med sensor + lysniveau - LH3,012.300 kr764.400 kr
Terrændæk: Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader8.400 kr1.783.800 kr
Belysning: Gange med sensor og dagslys - LH3,02.200 kr108.700 kr
Ovenlys: Udskiftning af eksisterende ovenlysvindue/tag800 kr44.900 kr
Yderdøre: Udskiftning af eksisterende yderdør600 kr21.900 kr
Belysning: Toilet med sensor og dagslys - LH-3,0200 kr25.100 kr
Ovenlys: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer90 kr10.400 kr
Belysning: Omklædning, bad eller lign. med sensor uden dagslys - LH3,060 kr10.400 kr
Belysning: Depot med sensor uden dagslys - LH3,0-65.300 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden ti andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i ejendommen på Islevdalvej

De 14 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 66 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 11,59 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 7,64 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af varmerør op til 50 mm(pris: 5.800 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 46.300 kr. på varmeregningen. Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 83.200 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt B-energimærke, vurderer vi, at ejendommen vil opleve en værdiforøgelse på 826.980 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Håndværkerfradraget giver mulighed for at fratrække energirenoveringsudgifter op til 25.000 kr. pr. voksen i husstanden i 2021 (dog ikke materialer). Bygningspuljen er en anden offentlig tilskudskilde til energirenovering af Islevdalvej 182.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Islevdalvej 182 er endda i den specielle situation at 4 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 387.500 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 17 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre er centralvarme med en fyringsenhed, dvs. Fast brændsel og olie eller gas. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre havde et energimærke C , der ikke længere er gyldigt (det udløb 17-10-2029).

Baseret på opvarmningsareal (3938 m2), energimærke (C), opvarmningskilde (Naturgas) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 154,8 MWh/år svarende til en varmeudgift på 120.300 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
120.300 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2019 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Islevdalvej 182, 2610 Rødovre ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Rødovre Kommunes Varmeforsyning. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Rødovre Kommunes Varmeforsyning finder du her: http://www.rodovrefjernvarme.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Rødovre Kommunes Varmeforsyning her »

Hæftelser

Ejendommen Islevdalvej 182, 2610 Rødovre har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 9.070.000 kr .

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 1 afgiftspantebreve.

Realkreditpantebrev
Dato29. Dec, 2020
Prioritet4
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol7.320.000 kr.
Rentesats0.6 %
Rentetypefast
KreditorerTOTALKREDIT A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Ejerpantebrev
Dato11. Jan, 2021
Prioritet5
Typeejerpantebrev
Hovedstol1.750.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato07. Nov, 2005
Prioritet6
TypeTillægstekst
Hovedstol1.989.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerNykredit Realkredit A/S


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 27 februar, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Islevdalvej 182, 2610 Rødovre

Naboerne
erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Islevdalvej 182, 2610 Rødovre er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen , d.v.s. conzoom®-typen Lykkesmed.

Lykkesmed

Lykkesmed
erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

 • Familier med og uden børn
 • Bor i huse i mindre provinsbyer
 • Høj købekraft
 • Rejser sjældent, sparer hellere op
 • Har tyverialarm og sygeforsikring

Geodemografi

”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de enten er selvstændige, som er aktive med eget erhverv eller tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre

De består overvejende af par i 40’erne eller ældre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har et til to børn og sjældent flere

Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femtedel har grundskolen og en tredjedel med en mellemlang videregående uddannelse eller mere

Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre husstandstyper er først og fremmest, at de lykkes med at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, vognmandsforretning eller måske som zoneterapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, for nogle er det at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når mange Lykkesmede faktisk er gået på pension

Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler de sig ganske lig med befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, og indkomst- og formueforhold

Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske være plads til nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Med til forventningen om erhverv på adressen følger også, at en relativt stor andel må lægge lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det trætter ikke mere end at de selv står for at male deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked

Praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion, som de dog gerne følger med i - på tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver det i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske februar. Flere er medlem af en slankeklub for at klare sundheden ad dén vej

Heller ikke i det daglige er de så gode til at prioritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen på daglig basis

Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, for afhængig af hvilken bil, de har valgt som firmabil, bør det ikke undre dig at finde det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper de af med en film i fjernsynet eller en bog fra bogklubben

Internettet er i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. Der er derfor tale om et bevidst valg, når computeren slukkes efter en endt arbejdsdag. I stedet kommer underholdningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i biografen af og til

Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igennem hver uge, men den nærstuderes næppe, for typen bekymrer sig generelt ikke meget om egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politiske interesse dog på linje med gennemsnittets, selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når det handler om skattepolitik

Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller hvor det er nært og man kan få alt, og Dagli’Brugsen er overrepræsenteret

Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer til udtryk ved, at flere har tyverialarm og privat sygeforsikring, og mange har også anparter, måske i deres eget firma. Så der bliver sparet op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Således har blot hver tredje været på charterferie det seneste år, men de har da nået en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme i Danmark

Værdimæssigt er typen overvejende Moderne eller Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er trygge ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer

Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Islevdalvej 182 er data sidst opdateret 7 februar, 2023.

Datakilde: Geomatic

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre at være mellem.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 34 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Islevdalvej 182. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 634 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 21.45 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 2.15 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2610 Rødovre

Opklaringsprocenten i 2610 Rødovre er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Tinderhøj Skoledistrikt

Islevdalvej 182 hører under skoledistriktet Tinderhøj Skoledistrikt. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Tinderhøj Skole.

Tinderhøj Skole

Tinderhøj SkoleTinderhøj Skole, Fortvej 71 i Rødovre Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.58
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
428.404 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Tinderhøj Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Tinderhøj Skoledistrikt på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre.

 • Fibernet: 10 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 500 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke muligt på adressen
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 200 / 70 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Islevdalvej 182God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Islevdalvej 182 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Islevdalvej 182 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Islevdalvej 182


Data sidst opdateret 18 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Islevdalvej 182, Rødovre
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Islevdalvej 182, 2610 Rødovre er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Islevdalvej 182

Den nærmeste overfladenære boring ligger 79 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Islevdalsvej 175. Boringen blev afsluttet 9 november, 2015. Brøndborer var Jord Teknik. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringens dybde er ikke angivet. Du kan finde mere information i borerapporten 200. 8215 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Islevdalvej 182.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
79 Forureningsbor. 200. 8215 »
86 Forureningsbor. 200. 8214 »
101 Forureningsbor. 200. 8216 »
114 Forureningsbor. 200. 8191 »
119 Forureningsbor. 200. 8192 »
120 Forureningsbor. 200. 8218 »
127 Forureningsbor. 200. 8205 »
130 Forureningsbor. 200. 8193 »
131 Forureningsbor. 200. 8204 »
131 Forureningsbor. 200. 8194 »

Hvor langt er der fra Islevdalvej 182
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 9,01 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 8,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Islevdalvej 181A
2610 Rødovre


Afstand: 135 meter


Kort Læs mere

Apotek

Islev Apotek


Afstand: 1,77 km


Læs mere

Dagligvare

Netto 7483


Afstand: 1.135 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 8,14 km


Læs mere

Daginstitution

Børneinstitution Tjørneparken


Afstand: 400 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2610 Rødovre
Info om vej: Islevdalvej
Stamoplysninger for Islevdalvej 182, 2610 Rødovre
Geografiske koordinater 55.70055667°N, 12.43244171°Ø
Højde over havets overflade 15,2 m.o.h.
Sogn Islev Sogn »
Politikreds Københavns Vestegns Politi
Adressens Id be071b19-5149-4d9a-a027-21cd3883c612
BFE nummer 2084391

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Islevdalvej 182, 2610 Rødovre.