DinGeo — i hele Danmark

Nordtoften 7, 2640 Hedehusene

Villaen på Nordtoften 7 i Hedehusene er opført i 1962 og indeholder 5 værelser, et køkken og tre badeværelser fordelt på 396 m2.

Ejendommen ligger i Høje-Taastrup Kommune og tilhører skoledistriktet Reerslev Skole. De nærmeste naboer er typisk formuende og ressourcestærke børnefamilier. Risiko for indbrud på adressen er meget lav. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Nordtoften 7

Luftfoto af Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Nordtoften 7, 2640 Hedehusene

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene at være meget høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Nordtoften 7, 2640 Hedehusene ligger i den gamle Høje Tåstrup kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 10 målinger i den gamle Høje Tåstrup kommune. Af de 10 målinger var den højeste radonkoncentration 220 Bq/m3 og middelkoncentationen var 102 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Nordtoften 7, 2640 Hedehusene er opført i 1962 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Nordtoften 7, 2640 Hedehusene er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er meget høj radonrisiko på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Nordtoften 7

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har villaen på Nordtoften 7 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Nordtoften 7 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (75.0%), Isolering (70.8%), Gulve (62.4%), Fuge (58.6%), Tagmateriale (56.1%), Facade (52.9%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Nordtoften 7 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (88.4%), Gulve (59.2%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 1 juli, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Nordtoften 7, 2640 Hedehusene.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på villaens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på villaens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er fire jordforureninger. Det er et trods alt begrænset antal. Blandt det totale antal jordforureninger er to egentlige jordforureninger (type V2), mens to er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Nordtoften 7, 2640 HedehuseneKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 19c-Reerslev By, Reerslev, der hører til Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Nordtoften 7, Hedehusene
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Nordtoften 7
lok. nr. 169-00218
2? Tungmetaller, PAH (sum af 9 PAH), Olie-benzin
Sognevej 12
lok. nr. 169-00199
383? Fyringsolie

Tabellen viser de to kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Nordtoften 7, 2640 Hedehusene.
Afstand angiver afstanden i meter fra Nordtoften 7 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Nordtoften 7, Hedehusene
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Tingstedvej 19, 2640 Hedehusene
lok. nr. 169-05079
421
lok. nr. 169-04006453
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Nordtoften 7, 2640 Hedehusene.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Nordtoften 7 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 08 juli, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Nordtoften 7, 2640 Hedehusene bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 12.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.0 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.0 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 7200 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Høje-Taastrup med i gennemsnit 54.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Nordtoften 7, 2640 Hedehusene

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Nordtoften 7, 2640 HedehuseneKortet viser trafikstøj i området omkring Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  Veje i byingen registreret støj (*)
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Nordtoften 7, 2640 Hedehusene har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Nordtoften 7, 2640 Hedehusene

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Nordtoften 7, 2640 Hedehusene.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Nordtoften 7, 2640 Hedehusene ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Nordtoften 7, 2640 HedehuseneRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Nordtoften 7, 2640 Hedehusene er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på < 50 mm/dag i området omkring Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Nordtoften 7 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Nordtoften 7 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Nordtoften 7, 2640 Hedehusene


  Ekstrem regn på Nordtoften 7Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Nordtoften 7. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Nordtoften 7, 2640 Hedehusene er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Nordtoften 7, 2640 HedehuseneKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Nordtoften 7, 2640 Hedehusene ligger i en højde på 51.9 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Nordtoften 7, 2640 HedehuseneKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Nordtoften 7, 2640 Hedehusene befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Nordtoften 7, 2640 Hedehusene

  BBR oplysninger

  Villaen på Nordtoften 7 i Hedehusene er opført i 1962 og indeholder 5 værelser, et køkken og tre badeværelser fordelt på 396 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Generelle BBR informationer
  Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
  Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
  Opførselsesår 1962
  Ombygningsår 2013
  Fredning -
  Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
  Køkkenforhold Eget køkken med afløb
  Antal Etager 1
  Antal toiletter 3
  Antal badeværelser 3
  Antal værelser 5

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Letbetonsten
  Tagmateriale Tagpap med stor hældning
  Varmeinstallation Varmepumpe
  Opvarmningsmiddel Elektricitet
  Supplerende varme -
  Vandforsyning Privat vandforsyningsanlæg
  Afløbsforhold Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand

  BBR arealer (Bygning nr. 1)
  Bygning, Samlet areal 396 m2
  Boligstørrelse 396 m2
  Vægtet Areal 396 m2

  !Andre udvalgte BBR data

  BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

  Mere end én bygning

  Der er registreret to andre bygninger på adressen:

  • Bygning nr. 2: Udhus opført i 1956 | areal: 192 m²
  • Bygning nr. 5: Carport opført i 2001 | areal: 18 m²
  Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.

  BBR Noter

  Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

  • Byggesag ikke afsluttet med lovlighedserklæring og teknisk dokumentation 12/25081  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 1 juli, 2024 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Nordtoften 7, 2640 Hedehusene. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Det tidligere energimærke på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene havde en gyldighedsperiode, der udløb 17. september 2023. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 17 juni, 2024 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Den primære opvarmningskilde på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene er varmepumpe. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Villaen på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene havde et energimærke G , der ikke længere er gyldigt (det udløb 17-09-2023).

  Baseret på opvarmningsareal (198 m2), energimærke (G), opvarmningskilde (Ingen) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 62,1 MWh/år svarende til en varmeudgift på 30.800 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  30.800 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2013 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Nordtoften 7, 2640 Hedehusene ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a finder du her: http://www.htf.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a her »


  Hæftelser

  Ejendommen Nordtoften 7, 2640 Hedehusene har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 4.210.902 kr .

  Realkreditpantebrev
  Dato02. Mar, 2021
  Prioritet7
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol2.651.000 kr.
  Rentesats1.5 %
  Rentetypefast
  KreditorerTOTALKREDIT A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Udlæg
  Dato12. Dec, 2023
  Prioritet8
  Typeudlaeg
  Hovedstol1.559.902 kr.
  Rentesats0.0 %
  Rentetypefast
  KreditorerSkatteforvaltningen


  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 30 januar, 2024  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

  Høje-Taastrup Kommune har ikke fredet villaen på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene eller tildelt den bevaringsværdi.

  Bevaringsværdi af Nordtoften 7

  Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
  < lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

  Du kan kontakte Høje-Taastrup Kommune for mere information.


  Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Nordtoften 7, 2640 Hedehusene

  Naboerne
  formuende og ressourcestærke børnefamilier

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Nordtoften 7, 2640 Hedehusene er formuende og ressourcestærke børnefamilier , d.v.s. conzoom®-typen Solsiden.

  Solsiden

  Solsiden
  formuende og ressourcestærke børnefamilier

  • Børnerige familier i store huse
  • Bor i attraktive områder i større byer
  • Høj købekraft
  • Betaler gerne ekstra for kvalitet
  • Velorienterede og interesserede
  • Miljøinteresserede

  Geodemografi

  De, der bor på Solsiden er typisk par over 40 år med mange børn. Uddannelsesniveauet er højt. En fjerdedel har en lang videregående uddannelse, en tredjedel har en mellemlang videregående uddannelse eller en bachelorgrad. Som resultat heraf er flere topledere eller besidder høje stillinger, hvis de da ikke er selvstændige eller forskere. Selv de ældste i denne type arbejder i stor udstrækning stadigvæk. Derfor er husstandsindkomster i millionklassen ikke ualmindelige og deres formue er typisk det dobbelte af deres årsindkomst. De fleste på Solsiden er ikke overraskende til at finde i den øvre middelog overklassen

  De store liebhaverboliger ligger naturligvis på Solsiden. Husene er ofte på op til 180 m² eller mere og har den bedste beliggenhed i de mest eftertragtede kvarterer i storbyerne. Fælles for dem er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed og de fleste har udsigt til sø, hav eller åbne landskaber. Ejendomsvurderingerne følger sjældent med de reelle handelspriser, men omvendt er priserne meget påvirkelige i krisetider. Det har mange mærket. En del har også et stort sommerhus eller feriebolig i udlandet, hvoraf mange er til en værdi på over to millioner kroner. De fleste har bil

  Næsten hver fjerde har CVR-nummer på den private adresse i form af enten en konsulentvirksomhed og et eller flere finansielle holdingselskaber

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Karrieren fylder en del for Solsiden, både i kalenderen og i hjertet. Jobbet bringer dem ofte på tværs af landet eller længere. I så fald vælger de at transportere sig i bil eller fly frem for kollektiv transport på landjorden

  Det betyder dog ikke, at de ikke får rørt sig, for Solsiden prioriterer faktisk deres træning højt. Når de skal motionere, er det heldigt, at de bor tæt på naturskønne områder, da træningen ofte foregår udenfor. Måske er de i gang med at træne op til et triatlon, for der er mange, som dyrker både løb, svømning og cykelløb

  Digitalt er Solsiden rigtig godt med, idet de både anvender og føler sig trygge ved den moderne teknologi. De handler en del på nettet - også dagligvarer. Desuden får de en strøm af nyheder og informationer online, heriblandt den daglige opdatering på kurs- og renteudviklingen på deres aktier og obligationer. Internettet bruges også til at holde sig opdateret om nyheder, politik, investeringer, rejser og de sociale medier. To tredjedele er på Facebook, mens en tredjedel er på LinkedIn og der er også kommet gang i Twitter. Solsiden opfatter ikke sig selv som særligt spirituelle, måske snarere fornuftige. Alligevel er de begyndt at gå i kirke oftere. Liden sættes ikke til skæbnen: Mange er syge- og sundhedsforsikrede, har opsparinger, tyverialarm, vejhjælp og de køber ikke ting, før de har råd til dem

  Selvom man bor på Solsiden, kan man godt trænge til, at solen også skinner fra en ny vinkel. Derfor har mange været på solferie, storby- og kulturferie eller en forlænget weekend flere gange i det forløbne år. Ferierne er højt prioriterede og familien rejser gerne sammen. De undgår dog i videst muligt omfang at køre i bil til destinationen og aldrig i bus. I stedet lejer de hellere en lækker bil, når de kommer frem til lufthavnen på deres destination

  Du kan ofte spotte typen i teatret og på museer. De vil til gengæld ikke bruge meget tid på tv eller radio, men foretrækker at vælge deres underholdning selv, når det passer dem bedst

  Solsiden læser færre og færre aviser, til gengæld læser de Computerworld, Tænk, Bo Bedre, Gastro, Spis Bedre, Mad & Bolig og Rum samt forskellige modemagasiner for mænd og kvinder. Dertil kommer sikkert en række udenlandske tidsskrifter. I de mange livstilsmagasiner finder de inspiration til familien og nye opskrifter, som de gerne kaster sig ud i. Ingredienserne til disse finder de ofte i specialbutikker og de betaler gerne ekstra for god kvalitet

  De er i højere grad Moderne-individorienterede og Moderne, men en del er også Fællesskabsorienterede

  Solsiden er således ikke bekymrede over den hastighed, som samfundet og globaliseringen udvikler sig i. Derudover mener de ikke, at der er stor forskel mellem rig og fattig i Danmark eller at penge skulle være en målestok for, hvordan man klarer sig. De mener, at miljøet er vigtigere end industriens vækstvilkår, og at det ville være i orden at indføre flere rygeforbud. Udenrigspolitisk støtter de Danmark som en aktiv spiller

  Ved det seneste folketingsvalg var højrefløjen Solsidens favorit og de er gode til at bruge deres stemmeret
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Nordtoften 7 er data sidst opdateret 21 juni, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Nordtoften 7 hører til afstemningsområdet Reerslev Skole hvor der er 646 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 564 i Reerslev Skole, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 87.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Reerslev Skole med 129 stemmer. Det svarer til 22.9 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for Reerslev Skole (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Konservative fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Reerslev Skole, med et indeks på 156 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Klaus Riskær Pedersen klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Reerslev Skole, med et indeks på 44 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene at være meget lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der ingen anmeldte indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Nordtoften 7. Det tyder på en meget lav indbrudsrisiko.

  !Meget lav opklaringsprocent i 2640 Hedehusene

  Opklaringsprocenten i 2640 Hedehusene er ekstremt lav. I perioden 2011-2018 kunne indbrudstyve arbejde næsten risikofrit da kun 3-4% af alle indbrud blev opklaret.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Reerslev Skole

  Nordtoften 7 hører under skoledistriktet Reerslev Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Reerslev Skole.

  Reerslev Skole

  Reerslev SkoleReerslev Skole, Tingstedvej 40 i Høje-Taastrup Kommune.
  Ældste klasse:
  6. klasse
  Gns trivsel:
  3.99
  Forældre indkomst:
  538.170 kr.
  Afstand:
  856 meter
  Info om Reerslev Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Reerslev Skole på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 120 / 25 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Nordtoften 7  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Nordtoften 7 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Nordtoften 7 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 10 - 20 Mbit/s
  • Tre: 100 - 200 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Nordtoften 7


  Data sidst opdateret 29 december, 2021

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Nordtoften 7, Hedehusene
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Nordtoften 7, 2640 Hedehusene er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Nordtoften 7

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 53 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Reerslev. Boringen blev afsluttet 27 oktober, 2005. Brøndborer var GEO. Boringens formålet er ikke angivet og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 23.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 207. 4075 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Nordtoften 7.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  53 23.5 207. 4075 »
  99 20.2 207. 4072 »
  139 21.5 207. 4076 »
  204 26.0 207. 4073 »
  240 21.1 207. 4071 »
  244 Forureningsbor. 38.0 207. 3917 »
  247 38.0 207. 3859 »
  265 Vandforsyningsboring 41.2 207. 331 »
  270 Moniteringsboring 23.5 207. 4027 »
  277 Forureningsbor. 207. 5572 »

  Hvor langt er der fra Nordtoften 7
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Equinor Refining Denmark A/S
  Kolonne 2


  Afstand: 2,03 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 18 m
  Kapacitet: 11 kW


  Afstand: 3,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Solvang 25
  2640 Hedehusene


  Afstand: 240 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Hedehusene Pharmacy


  Afstand: 2,59 km


  Læs mere

  Dagligvare

  Fakta butik 320


  Afstand: 2.546 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Kallerup Renseanlæg


  Afstand: 4,10 km


  Læs mere

  Daginstitution

  DAGINSTITUTIONEN LÆRKEN


  Afstand: 799 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2640 Hedehusene
  Info om vej: Nordtoften
  Stamoplysninger for Nordtoften 7, 2640 Hedehusene
  Geografiske koordinater 55.62652965°N, 12.1928291°Ø
  Højde over havets overflade 51,9 m.o.h.
  Sogn Reerslev Sogn »
  Politikreds Københavns Vestegns Politi
  Adressens Id 0a3f50a5-d213-32b8-e044-0003ba298018
  Adgangsadresse Id 0a3f507d-0d92-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 2201239

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Nordtoften 7, 2640 Hedehusene.