DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Ankermandsvej 20. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i rækkehusets fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer fire byggesagsdokumenter knyttet til Ankermandsvej 20. De dækker perioden 1952 - 1982 og giver et indblik i rækkehusets historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er seks servitutter knyttet til Ankermandsvej 20. Rækkehusets ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på rækkehuset.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Ankermandsvej 20 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Ankermandsvej 20.
thumbnail: Skråfoto fra 1922-1939 taget 422 meter fra Ankermandsvej 20

Skråfoto fra 1922-1939 taget 422 meter nordøst for Ankermandsvej 20. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre

Rækkehuset på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre har historiske byggesager, men vi kan desværre ikke vise detaljerne.

Hvidovre Kommune har et online byggesagsarkiv. Desværre kræves der NemId login for at se byggesagerne og vi kan derfor på DinGeo ikke vise eventuelle byggesager på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre. Prøv eventuelt at slå adressen op i kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Hvidovre Kommune Kommune ».

Historiske byggesager, Ankermandsvej 20

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byggesagsarkiv kræver NemId

Tabellen viser de 4 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19190716 1 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19531001 2 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om
19531001 3 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
19661119 4 andenServitut Dok om carport mv
19680511 5 andenServitut anm byrder, anm
19960223 6 andenServitut Dok om terrasseoverdækning, tilbygning og

Tabellen viser de 6 servitutter på ejendommen Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 22 august, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Ankermandsvej 20 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Hvidovre Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre

År Plantype Beskrivelse Download
1942 Lokalplan (vedtaget) Område omkring 'Beringgård' Download PDF
2016 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2016 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Det bæredygtige forstadsliv Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2019 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Ankermandsvej 20 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »