DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Arnold Nielsens Boulevard 58, st. tv, 2650 HvidovreRKR-pris i postnr
2.295.643
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.369.909
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Arnold Nielsens Boulevard 58, st. tv, 2650 Hvidovre

Lejligheden på Arnold Nielsens Boulevard 58, st. tv, 2650 Hvidovre er ifølge vores data en lejebolig udlejet af Lejerbo, Hvidovre. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2021 ved den seneste vurdering: 594.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2650 Hvidovre i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2650 Hvidovre ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 32.333 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 42 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 42 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Arnold Nielsens Boulevard 58, st. tv, 2650 Hvidovre har et vægtet areal på 71 m². Hvis Arnold Nielsens Boulevard 58, st. tv, 2650 Hvidovre er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 71 m2 x 32,333 kr/m2 = 2.295.643 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2650 Hvidovre
2.295.643 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »
Udbudspriser i 2650 Hvidovre

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2650 Hvidovre kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Arnold Nielsens Boulevard 58, st. tv. Der er p.t. 49 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 49 lejligheder, der p.t. er til salg i 2650 Hvidovre.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 26,072 til 44,795 kr/m2, med et gennemsnit på 33,513 kr/m2 og en median på 33,379 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Arnold Nielsens Boulevard 58, st. tv, 2650 Hvidovre svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 71 m2 x 33,379 kr/m2 = 2.369.909 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2650 Hvidovre)

gns. m2 udbudspris for 49 Ejerlejligheder til salg i 2650 Hvidovre
2.369.909 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Arnold Nielsens Boulevard 58, st. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk