DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Batterivej 2A, 2650 HvidovreGeomatic AVM
4.080.940
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.900.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.579.911
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
5.108.945
Mere Info 
Vurderingsrapport
Gratis
Hent her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Anslået ejendomsværdi

    ca. 4,08 mio. kr.

    juli 2021
  • Offentlig ejendomsvurdering

    1.900.000 kr.

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Batterivej 2A, 2650 Hvidovre

Vi har samlet fire forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af rækkehuset på Batterivej 2A. Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

En outlier-analyse viser at ″Den offentlige ejendomsvurdering″ er statistisk forskellig fra de resterende vurderinger. Ser vi bort fra denne, så har vi tre vurderinger, der er i rimelig overenstemmelse med hinanden (selvom de er udregnet med forskellige algoritmer og baseret på forskellige data). En realistisk ejendomsvurdering af rækkehuset på Batterivej 2A ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 4,1 til 5,1 mio. kr.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 4,08 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at rækkehuset har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 20.417 kr. månedligt.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Batterivej 2A, 2650 Hvidovre.

Geomatic AVM
4.080.940 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Rækkehuset på Batterivej 2A. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Batterivej 2A. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Rækkehuset.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Rækkehuset på Batterivej 2A. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Batterivej 2A. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Rækkehuset.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Rækkehuset på Batterivej 2A i Hvidovre er 1.900.000 kr (år 2019). Grunden på 545 m2 er vurderet til 602.400 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 13.650 kr og en grundskyld på 17.891,28 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Rækkehuset.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.900.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Batterivej 2A kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2650 Hvidovre i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2650 Hvidovre ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2021) er 32.949 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 93 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 93 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Rækkehuset på Batterivej 2A, 2650 Hvidovre har et vægtet areal på 139 m². Hvis Batterivej 2A, 2650 Hvidovre er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 139 m2 x 32,949 kr/m2 = 4.579.911 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2650 Hvidovre
4.579.911 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


!Salgsjusteret kvadratmeterpris

Der er ikke registreret salg på boligen Batterivej 2A, 2650 Hvidovre siden 1992.

Den salgsjusterede prisvurdering kan derfor ikke udregnes.

Udbudspriser i 2650 Hvidovre

Udbudspriser på omkringliggende villaer og rækkehuse i 2650 Hvidovre kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Batterivej 2A. Der er p.t. 11 villaer og rækkehuse til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 11 villaer og rækkehuse, der p.t. er til salg i 2650 Hvidovre.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 28,647 til 57,256 kr/m2, med et gennemsnit på 39,256 kr/m2 og en median på 36,755 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Batterivej 2A, 2650 Hvidovre svarer til gennmsnits-villaer og rækkehuse i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 139 m2 x 36,755 kr/m2 = 5.108.945 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer og rækkehuse i 2650 Hvidovre)

gns. m2 udbudspris for 11 Rækkehuser til salg i 2650 Hvidovre
5.108.945 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af rækkehuset på Batterivej 2A. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk