DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Baunebakkevej 59, 2650 HvidovreGeomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
660.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.937.312
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.193.536
Mere Info 
Vurderingsrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Baunebakkevej 59, 2650 Hvidovre

Vi har samlet tre forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Baunebakkevej 59. Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

Vurderingerne er i rimelig overensstemmelse med hinanden. En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Baunebakkevej 59 ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 0,7 til 3,2 mio. kr.Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2650 Hvidovre i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2650 Hvidovre ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2021) er 30.597 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 42 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 42 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Baunebakkevej 59, 2650 Hvidovre har et vægtet areal på 96 m². Hvis Baunebakkevej 59, 2650 Hvidovre er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 96 m2 x 30,597 kr/m2 = 2.937.312 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2650 Hvidovre
2.937.312 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »
Udbudspriser i 2650 Hvidovre

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2650 Hvidovre kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Baunebakkevej 59. Der er p.t. 38 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 38 lejligheder, der p.t. er til salg i 2650 Hvidovre.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 25,425 til 45,878 kr/m2, med et gennemsnit på 34,047 kr/m2 og en median på 33,266 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Baunebakkevej 59, 2650 Hvidovre svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 96 m2 x 33,266 kr/m2 = 3.193.536 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2650 Hvidovre)

gns. m2 udbudspris for 38 Ejerlejligheder til salg i 2650 Hvidovre
3.193.536 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Baunebakkevej 59. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk