DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Bavnevej 23, 2650 Hvidovre


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Bavnevej 23. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer ni byggesagsdokumenter knyttet til Bavnevej 23. De dækker perioden 1926 - 1987 og giver et indblik i villaens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er fem servitutter knyttet til Bavnevej 23. Villaens ældste servitut stammer fra 1919 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Bavnevej 23 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Bavnevej 23.
thumbnail: Skråfoto fra 1956 taget 207 meter fra Bavnevej 23

Skråfoto fra 1956 taget 207 meter nordvest for Bavnevej 23. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre

Villaen på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre har historiske byggesager, men vi kan desværre ikke vise detaljerne.

Hvidovre Kommune har et online byggesagsarkiv. Desværre kræves der NemId login for at se byggesagerne og vi kan derfor på DinGeo ikke vise eventuelle byggesager på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre. Prøv eventuelt at slå adressen op i kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Hvidovre Kommune Kommune ».

Historiske byggesager, Bavnevej 23

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byggesagsarkiv kræver NemId

Tabellen viser de 9 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Bavnevej 23, 2650 Hvidovre.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11.06.1919 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
18.06.1919 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr mv, Resp lån i off midler, Tillige lyst pantstiftende.
05.12.1927 3 Servitut Dok om om afløb mv, Resp lån i off midler, Tillige lyst pantstiftende.
02.08.1956 4 Servitut Dok om oversigt mv
24.06.1965 5 Anden servitut Byplanvedtægt nr. 13

Tabellen viser de 5 servitutter på ejendommen Bavnevej 23, 2650 Hvidovre.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 03 november, 2020  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Bavnevej 23 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Bavnevej 23, 2650 Hvidovre

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af Hvidovre Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Bavnevej 23
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Bavnevej 23, 2650 Hvidovre her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Bavnevej 23, 2650 Hvidovre Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Bavnevej 23, 2650 Hvidovre

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Bavnevej 23, 2650 Hvidovre

År Plantype Beskrivelse Download
1964 Lokalplan (vedtaget) Område omkring Hvidovre Strandvej, Hvidovre Enghavevej, Strandby Allé, Strandmarksvej m.fl. Download PDF
2016 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2016 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Det bæredygtige forstadsliv Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2019 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Bavnevej 23 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »