DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Bjeverskov Alle 29, 2650 Hvidovre

Den nuværende månedlige boligskat på Bjeverskov Alle 29 er 3.555 kr. Boligskatten ser ud til at skulle falde over de næste år.

Der er en mulighed for, at boligejeren på Bjeverskov Alle 29 skal have penge tilbage i skat p.g.a. en for høj ejendomsvurdering i årene 2011-2020.


Estimeret fremtidig boligskat på Bjeverskov Alle 29
år: 2019 2020 2021 2024 og frem
Skat:42.661 kr 31.877 kr (*) 31.536 kr (*) 28.127 kr (*)
Tabelbeskrivelse: Kolonnen '2019' er den nuværende årlige boligskat. De årlige boligskatter for 2020, 2021 og 2024 er kvalificerede bud baseret på ejendommens aktuelle AVM vurdering og skatteministeriets typeeksempler i Hvidovre Kommune. Estimaterne indeholder en lang række usikkerheder.

Læs mere nedenfor ↓


Historiske ejendomsvurderinger

Skats historiske ejendomsvurderinger af villaen på Bjeverskov Alle 29 (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i alle årene 2011 til 2019. Det indikerer, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor har betalt en uretfærdig høj boligskat. Der er gode muligheder for at boligejer er berettiget til kompensation.

Check offentlige ejendomsvurderinger 2011-2020 på Bjeverskov Alle 29


Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af villaen på Bjeverskov Alle 29 har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (2.557.013 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler - er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler - er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Bjeverskov Alle 29 er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Bjeverskov Alle 29 ».Effekten af den nye boligskattereform for huse i Hvidovre Kommune

Skatteministeriet har udregnet skattevirkningerne af de nye boligskatteregler for tre huse med forskelligt prisniveau i Hvidovre Kommune: Et billigere hus til 3.000.000 kr., et typisk hus til 3.800.000 kr. og et dyrere hus til 5.200.000 kr. Et udtræk af skatteministeriets vigtigste tal er vist i tabellen nedenfor.

Vi har estimeret boligskatten for Bjeverskov Alle 29 baseret på villaens aktuelle AVM værdi (2.557.013 kr.), og extrapolation fra et billigere hus i Hvidovre Kommune. Med de forbehold, der knytter sig til skatteministeriets udregninger, vores ejendomsvurdering og interpolation, ser det ud til, at boligskatten allerede i 2020 bliver 10.784 kr. lavere end den nuværende (2019) årlige boligskat på 42.661 kr. Fra 2021 nedsættes ejendomsværdiskatten for alle landets boliger og det kommer også Bjeverskov Alle 29 til gode med en lettelse på 341 kr.

Boligejerne på Bjeverskov Alle 29 er blandt vinderne af 2024 skatteomlægning, men en væsentlig lavere boligskat fra 2024 og fremover (afhængig af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering). Den nuværende boligejer ser ikke ud til at få en skatterabat ifm. med skatteomlægningen i 2024.

Fremtidig boligskat og kompensation
BoligtypeEjendomsvurdering 2020Boligskat 2020 (1)Boligskat 2021 (2)Boligskat 2024 (6)Rabat (13)Kompensation (14)
Billigere hus3.000.00037.40037.00033.00000
Typisk hus3.800.00041.10040.50039.5004000
Dyrere hus5.200.00048.60047.80046.5002.7000
Bjeverskov Alle 292.557.01331.87731.53628.12700

Tabelbeskrivelse: Tabellens tre første rækker viser skatteministeriet udregning af virkningerne af de fremtidige boligskatteregler for huse med forskelligt prisniveau i Hvidovre Kommune. Kolonnerne 'Boligtype' og 'Ejendomsvurdering 2020' angiver de tre eksempel-huse og deres ejendomsvurderinger. 'Boligskat 2020 (1)', 'Boligskat 2021 (2)' og 'Boligskat 2024 (6)' er de estimerede samlede boligskatter (ejendomsværdiskat + grundskyld) for årene 2020, 2021, 2024. 'Rabat (13)' er den eventuelle skatterabat, der gives til boligejer for at afbøde muligheden for en voldsom skattestigning fra 2024 (skatterabatten bortfalder ved salg af bolig). 'Kompensation (14)' er det eventuelle beløb, som boligejer kan forvente at få refunderet pga. for høje boligskatter i perioden 2011-2020. Udregningerne bag de nummererede kolonner markeret med (x) er beskrevet mere uddybende her ». Tallene for Bjeverskov Alle 29 er estimeret ved extrapolation fra et billigere hus i Hvidovre Kommune.
Bemærk: Der er ikke tale om endelige værdier - men blot estimater baseret på en række antagelser i både skatteministeriets udregninger samt vores interpolation. Desuden vil den fremtidige boligskat kovariere med den (endnu ukendte) fremtidige boligprisudvikling på Bjeverskov Alle 29.


Datakilder: Skatteministeriets udførlige og ret indviklede beregninger for typiske ejerboliger i Hvidovre Kommune er beskrevet på siden Nye boligskatteregler - Typeeksempler ». AVM prisvurdering og anden boligstatistik for Bjeverskov Alle 29 er beskrevet udførligt på siden Ejendomsvurderinger på Bjeverskov Alle 29 ».


Penge tilbage i boligskat

Det er uklart om villaens ejer har en kompensation til gode. Skatteministeriets udregninger indikerer, at der ikke kan forventes en kompensation. Grafen med de historiske ejendomsvurderinger indikerer dog, at de offentlige ejendomsvurderinger muligvis har været i den høje ende.

Der er en lille chance for tilbagebetaling af boligskat (*)

(*) Ansvarsfraskrivelse: Udregninger på denne side er baseret på offentlig tilgængelige geodata. De nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt. Skats endelige vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør ofte en væsentlig (bolig)udgift, der påvirker boligprisudviklingen. Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Desværre har der igennem flere år været en del problemer og uklarheder med boligskat.

Miseren startede for alvor tilbage i 2013, hvor en sønderlemmende kritik udløste en fuldstændig suspension af de offentlige ejendomsvurderinger, som ellers udgør grundlaget for boligskat i Danmark. Siden 2013 har boligskatten således baseret sig på 2011-vurdering, hvilket betyder, at boligbeskatningen i højere og højere grad har mistet enhver sammenhæng med boligernes værdi.

Det forsøges der nu rådet bod på med nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler. Alle danske boligejere vil i perioden 2020-2022 modtage nye ejendomsvurderinger, vurderingerne vil efterfølgende opdateres årligt. De nye vurderinger er udgangspunktet for:

1. Boligskatten fra 2024 og frem.

2. Tilbagebetaling til boligejere, der har indbetalt en urimelig høj boligskat i perioden 2011-2020.

Læs mere her »