DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Bjeverskov Alle 60, 2650 HvidovreGeomatic AVM
4.858.288
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.300.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.678.758
Mere Info 
Justeret RKR
4.628.631
Mere Info 
Udbudspris i postnr
6.083.990
Mere Info 
Vurderingsrapport
Gratis
Hent her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Anslået ejendomsværdi

    ca. 4,86 mio. kr.

    juli 2021
  • Seneste Salgspris

    945.000 kr.

    11. december 1995

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Bjeverskov Alle 60, 2650 Hvidovre

Vi har samlet fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Bjeverskov Alle 60. Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

En outlier-analyse viser at ″Den offentlige ejendomsvurdering″ er statistisk forskellig fra de resterende vurderinger. Ser vi bort fra denne, så har vi fire vurderinger, der er i rimelig overenstemmelse med hinanden (selvom de er udregnet med forskellige algoritmer og baseret på forskellige data). En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Bjeverskov Alle 60 ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 4,6 til 6,1 mio. kr.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 4,86 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 22.188 kr. månedligt.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Bjeverskov Alle 60, 2650 Hvidovre.

Geomatic AVM
4.858.288 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Villaen på Bjeverskov Alle 60. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Bjeverskov Alle 60. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Villaen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Villaen på Bjeverskov Alle 60. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Bjeverskov Alle 60. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Bjeverskov Alle 60 i Hvidovre er 2.300.000 kr (år 2019). Grunden på 743 m2 er vurderet til 1.098.200 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 14.700 kr og en grundskyld på 31.214,7 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Ejendommen.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.300.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Bjeverskov Alle 60 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2650 Hvidovre i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2650 Hvidovre ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2021) er 32.949 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 93 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 93 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Bjeverskov Alle 60, 2650 Hvidovre har et vægtet areal på 142 m². Hvis Bjeverskov Alle 60, 2650 Hvidovre er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 142 m2 x 32,949 kr/m2 = 4.678.758 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2650 Hvidovre
4.678.758 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Bjeverskov Alle 60, 2650 Hvidovre kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 2650 Hvidovre. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 1995 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Bjeverskov Alle 60, 2650 Hvidovre er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 11. december 1995, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 945.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
11. december 1995Alm. frit salg945.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 142 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Bjeverskov Alle 60 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2650 Hvidovre (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 142 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 1995 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2021, y: 4.628.631 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Bjeverskov Alle 60, 2650 Hvidovre var i fjerde kvartal 1995. Salgsprisen 945.000 kr. var 1 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 1 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 142 m2 x 32,949 kr/m2 x 0.99 = 4.628.631 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 1995)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 2650 Hvidovre
4.628.631 kr.

Udbudspriser i 2650 Hvidovre

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2650 Hvidovre kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Bjeverskov Alle 60. Der er p.t. 85 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 85 villaer, der p.t. er til salg i 2650 Hvidovre.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 23,057 til 77,266 kr/m2, med et gennemsnit på 42,991 kr/m2 og en median på 42,845 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Bjeverskov Alle 60, 2650 Hvidovre svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 142 m2 x 42,845 kr/m2 = 6.083.990 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 2650 Hvidovre)

gns. m2 udbudspris for 85 Villaer til salg i 2650 Hvidovre
6.083.990 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Bjeverskov Alle 60. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk