DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Hf. Svarø 90. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer seks byggesagsdokumenter knyttet til Hf. Svarø 90. De dækker perioden 1958 - 1979 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Hf. Svarø 90 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Hf. Svarø 90.
thumbnail: Skråfoto fra 1936-1938 taget 102 meter fra Hf. Svarø 90

Skråfoto fra 1936-1938 taget 102 meter nordvest for Hf. Svarø 90. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre

bygningen på Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre har historiske byggesager, men vi kan desværre ikke vise detaljerne.

Hvidovre Kommune har et online byggesagsarkiv. Desværre kræves der NemId login for at se byggesagerne og vi kan derfor på DinGeo ikke vise eventuelle byggesager på Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre. Prøv eventuelt at slå adressen op i kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Hvidovre Kommune Kommune ».

Historiske byggesager, Hf. Svarø 90

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byggesagsarkiv kræver NemId

Tabellen viser de 6 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre

Officielle attester og rapporter på Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Hf. Svarø 90 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af Hvidovre Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Hf. Svarø 90, 2650 Hvidovre

År Plantype Beskrivelse Download
1992 Lokalplan (vedtaget) Etagehuse ved Spurvehøjvej og Risbjerg Kirkegård Download PDF
2016 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2016 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Det bæredygtige forstadsliv Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2019 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Hf. Svarø 90 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »