DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Karise Alle 31, 1. 79. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 50 byggesagsdokumenter knyttet til Karise Alle 31, 1. 79. De dækker perioden 1942 - 2014 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Karise Alle 31, 1. 79 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Karise Alle 31, 1. 79.
thumbnail: Skråfoto fra 1950-1954 taget 341 meter fra Karise Alle 31, 1. 79

Skråfoto fra 1950-1954 taget 341 meter vest for Karise Alle 31, 1. 79. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre

Lejligheden på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre har historiske byggesager, men vi kan desværre ikke vise detaljerne.

Hvidovre Kommune har et online byggesagsarkiv. Desværre kræves der NemId login for at se byggesagerne og vi kan derfor på DinGeo ikke vise eventuelle byggesager på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre. Prøv eventuelt at slå adressen op i kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Hvidovre Kommune Kommune ».

Historiske byggesager, Karise Alle 31, 1. 79

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byggesagsarkiv kræver NemId

Tabellen viser de 50 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre

Officielle attester og rapporter på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Karise Alle 31, 1. 79 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Hvidovre Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Karise Alle 31, 1. 79
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Karise Alle 31, 1. 79, 2650 Hvidovre

År Plantype Beskrivelse Download
2003 Lokalplan (vedtaget) Krogstenshaveområdet - område til off. formål og boliger Download PDF
2016 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2016 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Det bæredygtige forstadsliv Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2019 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Karise Alle 31, 1. 79 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »