DinGeo — i hele Danmark

Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte

Bygningen på Bernstorff Slot 1 i Gentofte er opført i 1800 og indeholder 0 værelser og fordelt på 106 m2. Bygningen er fredet.

Ejendommen ligger i Gentofte Kommune og tilhører skoledistriktet Gentofte Kommune med elleve folkeskoler, af hvilke Ordrup Skole er den nærmeste. De nærmeste naboer er typisk par og enlige i ældre huse. Desværre er risikoen for indbrud høj i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Bernstorff Slot 1

Luftfoto af Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte ligger i den gamle Gentofte kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 12 målinger i den gamle Gentofte kommune. Af de 12 målinger var den højeste radonkoncentration 250 Bq/m3 og middelkoncentationen var 53 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte er opført i 1800 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte har en kælder på 26 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Bernstorff Slot 1

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Bernstorff Slot 1 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Bygningen på Bernstorff Slot 1 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (65.9%), Fuge (63.1%), Gulve (63.0%), Isolering (59.5%), Facade (59.3%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygningen på Bernstorff Slot 1 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (79.8%), Maling (79.0%), Isolering (50.3%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 9 maj, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på bygningens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på bygningens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er tre jordforureninger. Det er et trods alt begrænset antal. Blandt det totale antal jordforureninger er en egentlige jordforureninger (type V2), mens to er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Bernstorff Slot 1, 2820 GentofteKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1aa-Bernstorff, der hører til Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Bernstorff Slot 1, Gentofte
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Fortunvej 2
lok. nr. 157-00170
364? C25-C35 kulbrintefraktion, C10-C25 kulbrintefraktion

Tabellen viser de en kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte.
Afstand angiver afstanden i meter fra Bernstorff Slot 1 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Bernstorff Slot 1, Gentofte
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Jægersborg Alle 88, 2920 Charlottenlund
lok. nr. 157-20108
483
Bernstorff Slot, Kavalergården
lok. nr. 157-02006
490

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte.
Afstand angiver afstanden i meter fra Bernstorff Slot 1 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 26 april, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 13.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.0 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 15.7 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 7800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Gentofte med i gennemsnit 47.1 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Bernstorff Slot 1, 2820 GentofteKortet viser trafikstøj i området omkring Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte

Ekstrem regn

Der er lav risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte.

Ejendommen ligger ikke i en lavning og overfladevand har mulighed for at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er lav og den hydrauliske ledningsevne er nogenlunde god.

Lavninger

Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Bernstorff Slot 1, 2820 GentofteRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
Lav befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte er 20 procent. Det betyder, at kun ca. 20 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Bernstorff Slot 1 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Bernstorff Slot 1 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte


Ekstrem regn på Bernstorff Slot 1Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Bernstorff Slot 1. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.5 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Bernstorff Slot 1, 2820 GentofteKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte ligger i en højde på 23.5 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Bernstorff Slot 1, 2820 GentofteKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte

BBR oplysninger

Bygningen på Bernstorff Slot 1 i Gentofte er opført i 1800 og indeholder 0 værelser og fordelt på 106 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Enhed til parkerings- og transportanlæg
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1800
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Staten
Køkkenforhold -
Antal Etager 1
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Stråtag
Varmeinstallation Centralvarme med én fyringsenhed
Opvarmningsmiddel Flydende brændsel
Supplerende varme -
Vandforsyning Blandet vandforsyning
Afløbsforhold -

BBR arealer (Bygning nr. 14)
Bygning, Samlet areal 106 m2
Boligstørrelse 106 m2
Kælder 26 m2
Areal til erhverv 106 m2
Vægtet Areal 222 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret ni andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 10: Fritliggende enfamiliehus opført i 1878 | areal: 60 m²
 • Bygning nr. 31: Bygning til detailhandel opført i 1953 | areal: 39 m²
 • Bygning nr. 1: Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning opført i 1759 | areal: 635 m²
 • Bygning nr. 15: Værksted opført i 1900 | areal: 47 m²
 • Bygning nr. 19: Biograf, teater, koncertsted mv. opført i 2014 | areal: 1 m²
 • Bygning nr. 7: Fritliggende enfamiliehus opført i 1844 | areal: 40 m²
 • Bygning nr. 5: Museum opført i 1877 | areal: 115 m²
 • Bygning nr. 9: Anden bygning til kontor, handel og lager opført i 1844 | areal: 40 m²
 • Bygning nr. 33: Fritliggende overdækning opført i 2010 | areal: 70 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. bygningens computerberegnede ejendomsvurdering.

Mere end en matrikel

Der er registreret 6 matrikler på adressen:

 • BERNSTORFF - matrikel 1aa
 • BERNSTORFF - matrikel 1azf
 • BERNSTORFF - matrikel 1alu
 • BERNSTORFF - matrikel 1alv
 • GENTOFTE - matrikel 22b
 • BERNSTORFF - matrikel 1azg

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • THEHUSET,OMKLÆDNINGBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 9 maj, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte havde en gyldighedsperiode, der udløb 9. maj 2019. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 5 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte er centralvarme med en fyringsenhed, dvs. Fast brændsel og olie eller gas. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Bygningen på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte havde et energimærke C , der ikke længere er gyldigt (det udløb 09-05-2019).

Energimærkerapporten indeholder ikke oplysninger om beregnet energiforbrug og -varmeomkostninger

Fjernvarme

Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme finder du her: http://www.gentoftefjernvarme.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Gentofte Gladsaxe Fjernvarme her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte.Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 25 januar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er fredet

Hovedbygningen på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte er fredet.

Det betyder at boligejer er forpligtet til holde bygningen i forsvarlig stand, og alt arbejde på huset ud over almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Det er desuden normalt en del dyrere at forsikre en fredet ejendom.

Hvis du har brug for yderligere information, kan du tjekke Lokalplaner for Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte eller kontakte Gentofte Kommune direkte.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte

Naboerne
par og enlige i ældre huse

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte er par og enlige i ældre huse , d.v.s. conzoom®-typen Under Bøgen.

Under Bøgen

Under Bøgen
par og enlige i ældre huse

 • Alle familietyper, flest 40-55-årige
 • Bor i huse i små byer
 • Middel købekraft
 • Går sjældent ud
 • Handler gerne alt ind samme sted
 • Traditionelt orienterede

Geodemografi

Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen børn og resten har få børn

Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, herunder en stor del pensionister. Deres husstandsindkomster er som de flestes. Indkomsten er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halvdelen befinder sig i middel- og arbejderklassen

De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboliger. Mange står som klassiske murermestervillaer og endnu flere står som sparsomme - men funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles noget under landsgennemsnittet, men er de renoverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles for dem er, at haven er stor, så der er sikkert plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer og landsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de passer haven og holder huset, så det ser ordentligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske råvarer

Under bøgen er gode med hænderne til både gørdet-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i Idényt, der for mange er det mest interessante medie på print. Hver femte kommer ganske vist igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men alt i alt er det ikke mange, der holder avis

Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Under bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal rundt. De handler gerne på nettet, men dagligvarerne handles med en fysisk indkøbskurv over armen - i en discountbutik

Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. De holder sig dog orienteret om nærområdet ved lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordyber sig hellere i en god bog, måske den seneste fra bogklubben

Opdateret bliver de også på nettet, selvom de tænder computeren lidt sjældnere end gennemsnittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i samme udstrækning som danskerne generelt, men nettet bliver naturligvis også brugt til meget andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og Monopolet på P4 i baggrunden

En ferie i Danmark er til at overskue, men de kommer også uden for landets grænser, om ikke andet så for en endagstur, hvor der måske shoppes lidt. Ellers er det lettest at tage en charterferie med fly, så man kan komme ud af skyggen Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyferier eller kulturferier bliver det sjældent til

En del Under bøgen er glade bilister og medlem af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i interessen for motorsport, som de gerne ser. Og meget andet sport også, i øvrigt. De har også en ambition om at være aktive selv, mange er endda medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er lettere for dem at overskue en tur udenfor med løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med den manglende motion

De fleste Under bøgen er Traditionelle og Traditionelle-individorienterede. Derfor synes de naturligvis, at globaliseringen er skræmmende og de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan skabe vækst. De er desuden glade for velfærdsstaten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige midler til kunst og kultur

Ved det seneste valg stemte en femtedel på Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokraterne og lidt færre på Venstre.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Bernstorff Slot 1 er data sidst opdateret 9 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Bernstorff Slot 1 hører til afstemningsområdet Jægersborg hvor der er 5.369 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 4.827 i Jægersborg, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.9 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Jægersborg med 1.249 stemmer. Det svarer til 25.9 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Jægersborg (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Konservative fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Jægersborg, med et indeks på 355 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Jægersborg, med et indeks på 40 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte at være høj

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 86 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Bernstorff Slot 1. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 605 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 56.86 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 5.69 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2820 Gentofte

Opklaringsprocenten i 2820 Gentofte er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Gentofte Kommune

Bernstorff Slot 1 hører under skoledistriktet Gentofte Kommune. I skoledistriktet er der 11 folkeskoler, nemlig

Ordrup Skole

Ordrup SkoleOrdrup Skole, Grønnevænge 16 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.69
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
717.732 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Ordrup Skole

Skovgårdsskolen

SkovgårdsskolenSkovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.79
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
952.746 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Skovgårdsskolen

Tjørnegårdsskolen

TjørnegårdsskolenTjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.64
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
713.960 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Tjørnegårdsskolen

Gentofte Skole

Gentofte SkoleGentofte Skole, Baunegårdsvej 33 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.62
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
828.498 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Gentofte Skole

Maglegårdsskolen

MaglegårdsskolenMaglegårdsskolen, Maglegård Skolevej 1 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.81
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
879.840 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Maglegårdsskolen

Bakkegårdsskolen

BakkegårdsskolenBakkegårdsskolen, Skolebakken 20 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.66
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
412.078 kr.
Afstand:
2,00 km
Info om Bakkegårdsskolen

Tranegårdskolen

TranegårdskolenTranegårdskolen, Lindorffs Allé 5 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.61
Undervisningseffekt:
1.0
Forældre indkomst:
822.213 kr.
Afstand:
2,00 km
Info om Tranegårdskolen

Skovshoved Skole

Skovshoved SkoleSkovshoved Skole, Korsgårdsvej 1 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.73
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
823.907 kr.
Afstand:
2,00 km
Info om Skovshoved Skole

Dyssegårdsskolen

DyssegårdsskolenDyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.64
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
817.246 kr.
Afstand:
2,00 km
Info om Dyssegårdsskolen

Munkegårdsskolen

MunkegårdsskolenMunkegårdsskolen, Vangedevej 178 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.53
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
681.683 kr.
Afstand:
3,00 km
Info om Munkegårdsskolen

Hellerup Skole

Hellerup SkoleHellerup Skole, Dessaus Boulevard 10 i Gentofte Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.59
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
591.283 kr.
Afstand:
4,00 km
Info om Hellerup Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Gentofte Kommune på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Bernstorff Slot 1God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Bernstorff Slot 1 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Bernstorff Slot 1 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Bernstorff Slot 1


Data sidst opdateret 09 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Bernstorff Slot 1, Gentofte
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Bernstorff Slot 1

Den nærmeste overfladenære boring ligger 142 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Bernstoff Slot. Boringen blev afsluttet 1 december, 1867. Brøndborer var Chr. Poulsen og Sønner. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 17.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 109 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Bernstorff Slot 1.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
142 Vandforsyningsboring 17.0 201. 109 »
300 Vandforsyningsboring 38.5 201. 108 »
401 Vandforsyningsboring 28.0 201. 3689 »
572 Geoteknisk boring 2.5 201. 3537 »
674 Jordvarme op 145.0 201. 7779 »
679 Jordvarme op 200.0 201. 8377 »
694 Moniteringsboring 38.0 201. 5432 »
737 Vandforsyningsboring 27.5 201. 278 »
804 Geoteknisk boring 9.7 201. 1606 »
822 Geoteknisk boring 201. 1604 »

Hvor langt er der fra Bernstorff Slot 1
til nærmeste

Risikovirksomhed

HOFOR Amagerværket
Kolonne 2


Afstand: 9,45 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 8,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Jægersborg Alle 93
2820 Gentofte


Afstand: 125 meter


Kort Læs mere

Apotek

Charlottenlund Apotek


Afstand: 1,19 km


Læs mere

Dagligvare

MENY Dagligvarer


Afstand: 1.014 m


Læs mere

Renseanlæg

Mølleåværket A/S


Afstand: 4,96 km


Læs mere

Daginstitution

Børn og Miljø Skovvej


Afstand: 540 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2820 Gentofte
Info om vej: Bernstorff Slot
Stamoplysninger for Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte
Geografiske koordinater 55.75848239°N, 12.55232403°Ø
Højde over havets overflade 23,5 m.o.h.
Sogn Jægersborg Sogn »
Politikreds Nordsjællands Politi
Adressens Id 0a3f50a3-9e25-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507b-cfa9-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 8847518

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte.