DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Hambros Alle 11, 2900 Hellerup


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Hambros Alle 11, 2900 Hellerup, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 27 registrerede historiske byggesager på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup kan fåes ved, at kontakte Gentofte Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Gentofte Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
Hambros Alle 11 2001 Matrikulær ændring/Udstykning Download PDF
Hambros Alle 11 1991 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Ikke tilgængelig.
Hambros Alle 11 1990 Matrikulær ændring/Udstykning Download PDF
Hambros Alle 11 1990 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Hambros Alle 11 1986 Enfamiliehus/rækkehus/Energi/Varme Download PDF
Hambros Alle 11 1986 Erhverv/Principielle forspørgsler Download PDF
Hambros Alle 11 1962 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Hambros Alle 11 1948 Enfamiliehus/rækkehus/Energi/Varme Download PDF
Hambros Alle 11 1946 Enfamiliehus/rækkehus/Afløb Download PDF
Hambros Alle 11 1939 Enfamiliehus/rækkehus/Afløb Download PDF
Hambros Alle 11 1939 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Hambros Alle 11 1936 Enfamiliehus/rækkehus/Afløb Download PDF
Hambros Alle 11 1936 Enfamiliehus/rækkehus/Afløb Download PDF
Hambros Alle 11 1936 Enfamiliehus/rækkehus/Afløb Download PDF
Hambros Alle 11 1936 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Hambros Alle 11 1933 Carport/garage/Til / ombygning Download PDF
Hambros Alle 11 1933 Enfamiliehus/rækkehus/Afløb Download PDF
Hambros Alle 11 1933 Carport/garage/Til / ombygning Download PDF
Hambros Alle 11 1933 Carport/garage/Til / ombygning Download PDF
Hambros Alle 11 1919 Enfamiliehus/rækkehus/Afløb Download PDF
Hambros Alle 11 1914 Carport/garage/Opførelse Download PDF
Hambros Alle 11 1910 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Hambros Alle 11 1906 Carport/garage/Opførelse Download PDF
Hambros Alle 11 1905 Enfamiliehus/rækkehus/Nyopførelse Download PDF
Hambros Alle 11 0 Olietank (DIADEM) Download PDF
Hambros Alle 11 0 Diverse/Diverse Download PDF
Hambros Alle 11 0 Diverse/Diverse Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er der 4 lokalplaner og 5 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2003 Lokalplan (vedtaget) Tillæg 1 til Lokalplan 45 Download PDF
1900 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 45 for et område ved Hambros Alle Download PDF
2016 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 395 for altaner og tageterasser i villaområder Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2006 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi i Gentofte-Plan 2007 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Strategi for kommuneplanlægning 2012 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Strategi for kommuneplanlægning 2015 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 Download PDF

Officielle attester på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Gentofte Kommune har registreret på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 7 servitutter på ejendommen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
30.12.1949 1 Servitut Byplanvedtægt
27.09.1966 2 Servitut Byplanvedtægt nr. 16B, P179
06.11.1984 3 Servitut Lokalplan nr. 45
17.10.1986 4 Servitut Dem.med Gent.Komm.om till.til Ejd.ngl.virksomhed mv
26.05.2000 5 Servitut Lokalplan nr. 148, vedr. alene 17 fu
03.06.2004 6 Servitut Lokalplan 148.1
03.06.2004 7 Servitut Lokalplan 45.1