DinGeo — i hele Danmark

Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup     TIL SALGBeregn boliglån
Din udbetaling
kr.
Indkomst
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Få et gratis lånebevis hos Nordea
» Læs om boligkøb i 6 trin hos Nordea


Andelsbolig på Norgesmindevej 2, 3. tv i Hellerup er opført i 1915 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 207 m2. Lejligheden er en andelsbolig i foreningen Andelsboligforeningen Norgesmindev.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Strandvejsskolen. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er 2.85 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Norgesmindevej 2, 3. tv

Luftfoto af Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup

Radon

Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er Strandvolde (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er opført i 1915 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Norgesmindevej 2, 3. tv

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har andelsbolig på Norgesmindevej 2, 3. tv ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Andelsbolig på Norgesmindevej 2, 3. tv har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (61.6%), Isolering (51.3%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Andelsbolig på Norgesmindevej 2, 3. tv har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (87.5%), Gulve (82.6%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 27 marts, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på andelsboligs grund. Olietanken er etablereret i 1959 og sløjfet i 1981. Sløjfningen er beskrevet som: Tanken er tømt, afblændet og opfyldt. Der er tale om Nedgravet/underjordisk olietank på 8000 liter; Designet til Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13). Se adressens BBR data

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på andelsboligs grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 14 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er otte egentlige jordforureninger (type V2), mens seks er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 HellerupKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 4558-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Norgesmindevej 2, 3. tv, Hellerup
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Tuborg Havn, matr 55
lok. nr. 157-30247
205? Olieprodukter
lok. nr. 101-20040287? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Tuborg Havn, Tuborg Nord
  lok. nr. 157-00006
  290? Nikkel, Olieprodukter, Chlorerede opl.midl., Cadmium m.fl.
  Tuborg Havnepark 1-14, tidl. Strandvejen 42, Tuborg Havn
  lok. nr. 157-00159
  311 F0 C2-Phenoler, Benzen, Olie, Olie-benzin m.fl.
  Strandvejen 42, 2900 Hellerup
  lok. nr. 157-00590
  321? -
  Gammel Vartov Vej, Tuborg Syd, Tuborg Havn
  lok. nr. 157-00096
  379? Toluen, Olie-benzin, C10-C25 kulbrintefraktion, Tjære m.fl.
  Tuborg Havn, Nord - Øst
  lok. nr. 157-00078
  394 F0 Olie, Phenol, Cyanid, total, Tungmetaller m.fl.
  Strandvejen 78 og Marievej 2-4
  lok. nr. 157-05028
  496! F2 Olieprodukter, Tetrachlorethylen, Fyringsolie, Dichlorethan m.fl.

  Tabellen viser de otte kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Norgesmindevej 2, 3. tv til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Norgesmindevej 2, 3. tv, Hellerup
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Tuborg Havn, matr 5bb og 5ar
  lok. nr. 157-30250
  59
  Tuborg Havn, Tuborg Nord
  lok. nr. 157-00006
  99
  Tuborg Havn, matr 55
  lok. nr. 157-30247
  147
  Gammel Vartov Vej, Tuborg Syd, Tuborg Havn
  lok. nr. 157-00096
  237
  Strandvejen 40, 2900 Hellerup
  lok. nr. 157-07046
  247
  Tuborg Havn, Nord - Øst
  lok. nr. 157-00078
  394

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Norgesmindevej 2, 3. tv til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 25 januar, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup.

  !NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 23.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.2 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 18.9 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.6 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 8600 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 HellerupKortet viser trafikstøj i området omkring Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by65-70 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

  Lavninger

  Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 HellerupRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Norgesmindevej 2, 3. tv ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2.7 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.2 - 3.5 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Norgesmindevej 2, 3. tv har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup


  Ekstrem regn på Norgesmindevej 2, 3. tvKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Norgesmindevej 2, 3. tv. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.1 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.1 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 HellerupKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup ligger i en højde på 5.1 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 510 centimeter over normalen.

  Stomflod og havvand på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 HellerupKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 510 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup

  BBR oplysninger

  Andelsbolig på Norgesmindevej 2, 3. tv i Hellerup er opført i 1915 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 207 m2. Lejligheden er en andelsbolig i foreningen Andelsboligforeningen Norgesmindev. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Norgesmindevej 2, 3. tv
  Foto af Lejligheden på Norgesmindevej 2, 3. tv fra Boliga, hvor boligen p.t. er annonceret til salg - Se Boliga.dk »
  Generelle BBR informationer
  Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
  Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
  Opførselsesår 1915
  Ombygningsår 1946
  Fredning -
  Ejerforhold Privat andelsboligforening
  Køkkenforhold Eget køkken med afløb
  Antal Etager 3
  Antal toiletter 2
  Antal badeværelser 2
  Antal værelser 5

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Mursten
  Tagmateriale Tegl
  Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
  Opvarmningsmiddel -
  Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
  Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
  Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

  BBR arealer (Bygning nr. 1)
  Bygning, Samlet areal 1935 m2
  Boligstørrelse 207 m2
  Kælder 645 m2
  Vægtet Areal 207 m2

  !Andre udvalgte BBR data

  BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

  Mere end én bygning

  Der er registreret én anden bygning på adressen:

  • Bygning nr. 2: (UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). opført i 1946 | areal: 63 m²
  Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. andelsboligs computerberegnede ejendomsvurdering.

  Teknisk Anlæg

  Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

  • Type: Tank
  • Etableringsår: 1959
  • Placering: Nedgravet/underjordisk
  • Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
  • Status: Ikke i drift

  BBR Noter

  Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

  • Der er dobbelt tagetage i bygningen / øverste tagetage er spidsloft
  • Brandsikring OK  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 27 marts, 2023 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Lejligheden på Norgesmindevej 2, 3. tv har energimærke C.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 4. maj 2022 til 4. maj 2032.

  Ifølge BBR er bygningen opført i 1915 og med den foreløbig seneste større ombygning i 1946. Når der tages højde for bygningens alder så er et C-energimærke faktisk flot og bedre end landsgennemsnittet for bygninger fra før 1930, der typisk har energimærke D, E, F eller G. Det tyder på en flot vedligeholdt bygning.

  Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


  Sammenligning af energimærket C for lejligheden på Norgesmindevej 2, 3. tv (byggeår: 1915) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (1946, ).


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele elleve forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på etageadskillelse, ingen beskrivelse, solceller, varmefordelingspumper, varmerør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Etageadskillelse: Uisoleret gulv mod uopvarmet kælder isoleres11.100 kr168.900 kr
  Varmefordelingspumper: Cirkulationspumpe på varmeanlæg udskiftes7.300 kr35.000 kr
  Ydervægge: Uisolerede vinduesbrystninger efterisoleres6.300 kr36.800 kr
  Ingen beskrivelse: Kælderskillevægge imellem opvarmet og uopvarmet kælder efterisoleres1.900 kr39.700 kr
  Varmerør: Uisolerede varmerør og komponenter før veksler isoleres800 kr2.000 kr
  Varmerør: Uisolerede varmefordelingsrør og komponenter i kælder og varmecentral isoleres400 kr2.100 kr
  Solceller: Montering af solcelle hybridanlæg til el-produktion-160.000 kr
  Vinduer: Vinduer med 2-lags termoglas udskiftes21.600 kr1.557.600 kr
  Yderdøre: Dørpartier ved hovedtrapper udskiftes2.600 kr87.200 kr
  Yderdøre: Yderdøre mod bagtrapper udskiftes600 kr30.000 kr
  Yderdøre: Døre imellem opvarmet og uopvarmet del af kælder udskiftes400 kr18.700 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
  Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

  Energimærkerapporten indeholder desuden fire andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

  Grønne investeringer i andelsbolig på Norgesmindevej

  De elleve forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 33 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 20,08 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle elleve energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 6,56 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 66.200 kr. på varmeregningen. Hvis alle 11 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 41.000 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at andelsbolig vil opleve en værdiforøgelse på 0 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Håndværkerfradraget giver mulighed for at fratrække energirenoveringsudgifter op til 25.000 kr. pr. voksen i husstanden i 2021 (dog ikke materialer). Bygningspuljen er en anden offentlig tilskudskilde til energirenovering af Norgesmindevej 2, 3. tv.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Norgesmindevej 2, 3. tv er endda i den specielle situation at 7 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 160.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 17 januar, 2023 - opdater


  Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup
  Ejendomsfoto fra 2022 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Energisparelån
  kr.
  kr.
  Kreditbeløb til udbetaling
  Hovedstol
  Etableringsomkostninger
  Samlet tilbagebetaling
  Samlede omkostninger
  Rente (variabel)
  ÅOP
  kr 150.670
  kr 153.000
  kr 2.330
  kr 177.234
  kr 24.964
  2,95 %
  3,31 %

  *Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

  Boligopvarmning

  Den primære opvarmningskilde på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Andelsbolig på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er med det nuværende energimærke C relativ dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 308,9 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 254.200 kr/år, baseret på en energipris på 610,4 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  254.200 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2022 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Andelsbolig på Norgesmindevej 2, 3. tv modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 11.546 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

  Norgesmindevej 2, 3. tv har et vægtet areal på 207 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

  Beregnet årlig varmeomkostning
  23.092 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke C passer fint med standardboligen.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Hæftelser

  Ejendommen Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup har en enkelt hæftelse på 3.400.000 DKK.

  Ejerpantebrev
  Dato15. Mar, 2006
  Prioritet1
  Typeejerpantebrev
  Hovedstol3.400.000 kr.
  Rentesatsikke opgivet
  Kreditorer Skjult


  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 7 juni, 2022  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup

  Naboerne
  veluddannede byfamilier

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

  Kulturnauter

  Kulturnauter
  veluddannede byfamilier

  • Yngre familier uden børn
  • Bor i ældre lejligheder i storbyen
  • Veluddannede i høje stillinger
  • Høj købekraft
  • Store kulturforbrugere
  • Velorienterede og interesserede
  • Handler gerne i Irma
  • Læser Berlingske og Politiken

  Geodemografi

  Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

  De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

  Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

  Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

  Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

  Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

  Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

  De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

  Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

  Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

  De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

  Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

  Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Norgesmindevej 2, 3. tv er data sidst opdateret 31 januar, 2023.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Norgesmindevej 2, 3. tv hører til afstemningsområdet 1. Nord hvor der er 5.915 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 5.057 i 1. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 85.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet 1. Nord med 1.034 stemmer. Det svarer til 20.4 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 1. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 1. Nord, med et indeks på 209 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 1. Nord, med et indeks på 43 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup at være mellem.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 172 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Norgesmindevej 2, 3. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2413 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 28.51 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 2.85 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2900 Hellerup

  Opklaringsprocenten i 2900 Hellerup er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt ØSTERBRO (Strandvejsskolen)

  Norgesmindevej 2, 3. tv hører under skoledistriktet ØSTERBRO (Strandvejsskolen). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Strandvejsskolen.

  Strandvejsskolen

  StrandvejsskolenStrandvejsskolen, Sionsgade 1 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.51
  Undervisningseffekt:
  -0.3
  Forældre indkomst:
  417.539 kr.
  Afstand:
  1,00 km
  Info om Strandvejsskolen

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt ØSTERBRO (Strandvejsskolen) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Gode bredbåndsmuligheder med COAX

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup.

  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 6 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 30 / 4 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Norgesmindevej 2, 3. tv  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Norgesmindevej 2, 3. tv med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Norgesmindevej 2, 3. tv er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Norgesmindevej 2, 3. tv


  Data sidst opdateret 15 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Norgesmindevej 2, 3. tv, Hellerup
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup er Strandvolde.

  Strandvolde er dannet efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode. Strandvoldene består af grus og sten, der er dannet via transport af grovkornet materiale langs tidligere kystlinier.

  strandvold
  Stenet strandvold. Foto: Peter Gjelstrup


  Strandvolde er let gennemtrængeligt for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor hurtigt synke ned i jorden, og dermed er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

  Strandvolde frigiver normalt ikke Radon og det er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Norgesmindevej 2, 3. tv

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 136 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Tuborg, Strandvejen 54/Havnevej, Hellerup. Boringen blev afsluttet 16 januar, 1948. Brøndborer var R. Christiansen. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 46.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 156N ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Norgesmindevej 2, 3. tv.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  136 Vandforsyningsboring 46.0 201. 156N »
  169 Moniteringsboring 20.8 201. 6639 »
  172 Vandforsyningsboring 17.9 201. 86 »
  201 Vandforsyningsboring 95.1 201. 156M »
  219 Moniteringsboring 4.2 201. 6631 »
  226 12.0 201. 156G »
  236 Geoteknisk boring 201.11619 »
  254 Vandforsyningsboring 98.4 201. 156H »
  258 Moniteringsboring 6.0 201. 6632 »
  275 Moniteringsboring 4.7 201. 6630 »

  Hvor langt er der fra Norgesmindevej 2, 3. tv
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  HOFOR Amagerværket
  Kolonne 2


  Afstand: 5,53 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 4,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Strandvejen 44
  2900 Hellerup


  Afstand: 141 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Waterfront Pharmacy Hellerup


  Afstand: 134 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Irma Dagligvarer


  Afstand: 127 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,09 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Børnehuset Tuborgvej


  Afstand: 165 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2900 Hellerup
  Info om vej: Norgesmindevej
  Stamoplysninger for Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup
  Geografiske koordinater 55.7253996°N, 12.57641919°Ø
  Højde over havets overflade 5,1 m.o.h.
  Sogn Sions Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 0a3f509f-d6f8-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 6021063

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Norgesmindevej 2, 3. tv, 2900 Hellerup.