DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Strandvejen 315, 2920 CharlottenlundGeomatic AVM
4.005.711
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.250.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.953.599
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.846.233
Mere Info  • Anslået ejendomsværdi

  ca. 4,01 mio. kr.

 • Seneste Salgspris

  4.050.000 kr.

  27. september 2019
 • Offentlig ejendomsvurdering

  2.250.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Villaen på Strandvejen 315. Bemærk: Computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.


Geomatic AVM Ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

Geomatic AVM
4.005.711 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed Ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Villaen på Strandvejen 315. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Strandvejen 315. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Villaen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Sitet er finansieret af Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Nykredit. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea Boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Villaen på Strandvejen 315. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Strandvejen 315. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »
Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Villaen på Strandvejen 315 i Charlottenlund er 2.250.000 kr (år 2018). Grunden på 86 m2 er vurderet til 1.733.600 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.250.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Strandvejen 315 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets Kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2920 Charlottenlund i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2019.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2920 Charlottenlund ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2019) er 50.061 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 48 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 48 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund har et vægtet areal på 59 m². Hvis Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være 59 m2 x 50.061 kr/m2 = 2.953.599 kr.

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2920 Charlottenlund
2.953.599 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret Kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 2920 Charlottenlund. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2019 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er solgt 2 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 27. september 2019, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 4.050.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
18. februar 2004Alm. frit salg2.250.000
27. september 2019Alm. frit salg4.050.000

Den justerede prisvurdering kan ikke udregnes da sidste salg fandt sted i tredje kvartal 2019 hvor der ikke eksisterer RKR gennemsitspriser i postnummeret.
Udbudspriser i 2920 Charlottenlund

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2920 Charlottenlund kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Strandvejen 315. Der er p.t. 83 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 83 villaer, der p.t. er til salg i 2920 Charlottenlund.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 36,120 til 140,776 kr/m2, med et gennemsnit på 65,190 kr/m2 og en median på 62,112 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er en gennemsnitlig villa i postnummeret vil en forventet udbudspris være 59 m2 x 65,190 kr/m2

gns. m2 udbudspris for 83 Villaer til salg i 2920 Charlottenlund
3.846.233 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Villa på Strandvejen 315. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk