DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Strandvejen 315, 2920 CharlottenlundGeomatic AVM
6.100.000
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.250.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
3.315.741
Mere Info 
Justeret RKR
6.100.000
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.767.672
Mere Info 
Vurderingsrapport
199,-/md
Køb her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Anslået ejendomsværdi

    ca. 6,10 mio. kr.

    marts 2021
  • Seneste Salgspris

    6.100.000 kr.

    15. november 2020

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Vi har samlet fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Strandvejen 315. Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

En outlier-analyse viser at ″Den offentlige ejendomsvurdering″ er statistisk forskellig fra de resterende vurderinger. Ser vi bort fra denne, så har vi fire vurderinger, der er i rimelig overenstemmelse med hinanden (selvom de er udregnet med forskellige algoritmer og baseret på forskellige data). En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Strandvejen 315 ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 3,3 til 6,1 mio. kr.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 6,10 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at villaen har haft en lidt kedelig udvikling, med en AVM vurdering, der over de sidste godt 4 år gennemsnitlig er faldet 4.897 kr. månedligt.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

Geomatic AVM
6.100.000 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Villaen på Strandvejen 315. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Strandvejen 315. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Villaen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Villaen på Strandvejen 315. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Strandvejen 315. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Strandvejen 315 i Charlottenlund er 2.250.000 kr (år 2019). Grunden på 86 m2 er vurderet til 1.733.600 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 12.600 kr og en grundskyld på 20.758,4 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Ejendommen.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.250.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Strandvejen 315 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2920 Charlottenlund i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2020.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2920 Charlottenlund ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2020) er 56.199 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 45 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 45 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund har et vægtet areal på 59 m². Hvis Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 59 m2 x 56,199 kr/m2 = 3.315.741 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2020)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2920 Charlottenlund
3.315.741 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 2920 Charlottenlund. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2020 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er solgt 3 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 15. november 2020, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 6.100.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
15. november 2020Alm. frit salg6.100.000
18. februar 2004Alm. frit salg2.250.000
27. september 2019Alm. frit salg4.050.000

Salgsprisen for de 3 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 59 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Strandvejen 315 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2920 Charlottenlund (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 59 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2020 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2020, y: 6.100.000 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund var i fjerde kvartal 2020. Salgsprisen 6.100.000 kr. var 84 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 84 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 59 m2 x 56,199 kr/m2 x 1.84 = 6.100.000 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2020) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2020)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 2920 Charlottenlund
6.100.000 kr.

Udbudspriser i 2920 Charlottenlund

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2920 Charlottenlund kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Strandvejen 315. Der er p.t. 54 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 54 villaer, der p.t. er til salg i 2920 Charlottenlund.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 55,172 til 130,890 kr/m2, med et gennemsnit på 81,595 kr/m2 og en median på 80,808 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 59 m2 x 80,808 kr/m2 = 4.767.672 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 2920 Charlottenlund)

gns. m2 udbudspris for 54 Villaer til salg i 2920 Charlottenlund
4.767.672 kr.
Ejendomsvurderinger på Strandvejen 315

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Strandvejen 315. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk