DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 8 registrerede historiske byggesager på Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør kan fåes ved, at kontakte Helsingør Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Helsingør Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
Nordlandsvej 3 2014 Forespørgsel om olietank Olietanke med et rumindhold under 6000 l, olie... Ikke tilgængelig.
Nordlandsvej 3 2014 Sløjfning af olietank. Indretning, etablering og drift af olietanke m... Download PDF
Nordlandsvej 3 1976 Carport/garage Download PDF
Nordlandsvej 3 1970 Enfamiliehus Download PDF
Nordlandsvej 3 1970 Kloak Download PDF
Nordlandsvej 3 1970 Kloak Download PDF
Nordlandsvej 3 1958 Kloak Download PDF
Nordlandsvej 3 0 Ejendomsstamkort Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør er der 3 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1983 Lokalplan (vedtaget) Lerbakken nyt boligområde i Helsingør Download PDF
2001 Lokalplan (vedtaget) Erhvervsomr. v. Gurrevej, Klostermosevej Download PDF
1974 Lokalplan (vedtaget) For et omr. ml. Kongevejen, Klostermosej Download PDF
2012 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2011-2023 og LA 21 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi og Agenda 21 Download PDF

Officielle attester på Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Helsingør Kommune har registreret på Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 3 servitutter på ejendommen Nordlandsvej 3, 3000 Helsingør:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
06.04.1956 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
13.09.1965 2 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
20.11.1967 3 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv