DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Gurrevej 128, 3000 Helsingør


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Gurrevej 128, 3000 Helsingør, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Gurrevej 128, 3000 Helsingør

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 11 registrerede historiske byggesager på Gurrevej 128, 3000 Helsingør. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på Gurrevej 128, 3000 Helsingør kan fåes ved, at kontakte Helsingør Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Helsingør Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
Gurrevej 128 2015 Leveret olietank Indretning, etablering og drift af olietanke m... Download PDF
Gurrevej 128 2015 Olietank Indretning, etablering og drift af olietanke m... Download PDF
Gurrevej 128 2015 forespørgsel vedr. efterisolering af tag 201504... Byggeri i almindelighed Download PDF
Gurrevej 128 2015 Rettelse til BBR - efterisolering og olietank Ejendomsregistrering Download PDF
Gurrevej 128 2007 Olietank Download PDF
Gurrevej 128 1964 Kloak Download PDF
Gurrevej 128 1963 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Gurrevej 128 1962 Enfamiliehus Download PDF
Gurrevej 128 1953 Kloak Download PDF
Gurrevej 128 0 Diverse Download PDF
Gurrevej 128 0 Ejendomsstamkort Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for Gurrevej 128, 3000 Helsingør

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Gurrevej 128, 3000 Helsingør er der 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1983 Lokalplan (vedtaget) Lerbakken nyt boligområde i Helsingør Download PDF
1974 Lokalplan (vedtaget) For et omr. ml. Kongevejen, Klostermosej Download PDF
2012 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2011-2023 og LA 21 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi og Agenda 21 Download PDF

Officielle attester på Gurrevej 128, 3000 Helsingør

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Gurrevej 128, 3000 Helsingør her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Helsingør Kommune har registreret på Gurrevej 128, 3000 Helsingør.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Gurrevej 128, 3000 Helsingør her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Gurrevej 128, 3000 Helsingør

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 1 servitutter på ejendommen Gurrevej 128, 3000 Helsingør:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
10.06.1969 1 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv