DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Fruegade 6A, 4000 Roskilde


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Fruegade 6A. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på villaen.
  • Servitutter: Der er fire servitutter knyttet til Fruegade 6A. Villaens ældste servitut stammer fra 1877 og den seneste tinglyste servitut er fra 1994. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Fruegade 6A direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Fruegade 6A.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Fruegade 6A.


thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 33 meter fra Fruegade 6A

Skråfoto fra 1928-1933 taget 33 meter sydvest for Fruegade 6A. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Fruegade 6A, 4000 Roskilde

Villaen på Fruegade 6A, 4000 Roskilde har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Fruegade 6A

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Fruegade 6A, 4000 Roskilde.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Roskilde Kommune har et online byggesagsarkiv.

Roskildes byggesagsarkiv rummer arkivsager helt tilbage til starten af 1900-tallet og op til i dag. Roskilde Kommunes byggesagsarkiv er åbent digital for alle.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Roskilde Kommune »Servitutter på Fruegade 6A, 4000 Roskilde

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Fruegade 6A, 4000 Roskilde

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18770503 1 andenServitut Dok om vinduer mv,, Forbud mod
19710805 2 andenServitut Dok om fredning
19801120 3 andenServitut Lokalplan nr. 132
19940110 4 vedtaegter Vedtægter for ejerforening

Tabellen viser de 4 servitutter på ejendommen Fruegade 6A, 4000 Roskilde.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 29 februar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Fruegade 6A, 4000 Roskilde

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Fruegade 6A med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Fruegade 6A, 4000 Roskilde

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Fruegade 6A, 4000 Roskilde her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Roskilde Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Fruegade 6A, 4000 Roskilde her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Fruegade 6A
Rapporten fra 2018 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Fruegade 6A, 4000 Roskilde her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Fruegade 6A, 4000 Roskilde her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Fruegade 6A, 4000 Roskilde Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Fruegade 6A, 4000 Roskilde

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Fruegade 6A, 4000 Roskilde

År Plantype Beskrivelse Download
2016 Lokalplan (vedtaget) Roskilde Bymidte, Facader og skilte (delvist aflyst af lokalplan 659) Download PDF
1980 Lokalplan (vedtaget) Vor Frue Kirke karreen. Download PDF
2016 Lokalplan (vedtaget) Tillæg til lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karreen Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2019 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2015 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2011 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2018 Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Ro's Drøm - Roskilde Kommunes Planstrategi 2023-27 Download PDF

Tabellen viser de 3 lokalplaner og 5 kommuneplaner, der gælder for Fruegade 6A Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Fruegade 6A, 4000 Roskilde

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Fruegade 6A, 4000 Roskilde

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Udvidelse af Roskilde Lufthavn Mere info
- Projekt Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Mere info
- Projekt Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Mere info
- Projekt VVM-redegørelse Elektrificering Roskilde - Kalundborg Mere info
- Projekt VVM redegørelse Øde Hastrup Grusgrav Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - Råstofindvinding ved Vindinge Mere info
- Plan Miljørapport – strategisk miljøvurdering (SMV) af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Mere info
- Plan Miljørapport ved miljøvurdering (MV) af programmet Interreg Deutschland-Danmark Mere info
- Plan Miljøvurdering af vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Mere info
- Plan Miljørapport forslag til kommuneplan 2016 - 2028 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Forslag til Nationalparkplan Skjoldungernes Land Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til Råstofplan 2016 – 2027 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDKAST TIL FINGERPLAN 2017 Mere info
- Plan MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV FOR DETAILHANDEL I HOVEDSTADSOMRÅDET Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2019 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL NY LANDZONESTRATEGI FOR ROSKILDE KOMMUNE Mere info

Tabellen viser de 6 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Fruegade 6A. Listet er desuden de godkendte 10 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »