DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Fruegade 6A, 4000 Roskilde

11-20
Kompensation
~ 0
Mere Info 
2024
Ejendomsværdiskat
21.493
Mere Info 
2024
Grundskyld
18.032
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
39.525
Mere Info 


Historiske boligskatter
Se historiske vurderinger for Fruegade 6A. Har boligejer krav på penge tilbage i boligskat?

De historiske ejendomsvurderinger på Fruegade 6A (se graf nedenfor) indikerer, at Skats offentlige vurderinger har været fordelagtige og urealistisk lave for villaen på Fruegade 6A. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes det, at de offentlige ejendomsvurderinger bliver mere retvisende og det kan derfor betyde højere boligskatter i årene efter 2024.

Historiske ejendomsvurderinger på Fruegade 6A

Skats offentlige vurdering af villaen på Fruegade 6A (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2022.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2022 ejendomsvurderinger af villaen på Fruegade 6A har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (4.689.533 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Fruegade 6A er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Fruegade 6A ».Kompensation for boligskat af for høj vurdering 2011-2020.

Boligejere, som i perioden 2011-2020 har betalt for høje boligskatter på grund af fejl i ejendomsvurderinger, vil blive kompenseret. Ifølge Skatteministeriet skal omkring 530.000 ejendomsejere have tilbagebetalt et samlet beløb på 13,5 mia. kr. (baseret på 2023-niveau). Primært vil det berøre ejere af enfamiliehuse uden for de større byområder samt ejere af sommerhuse.

DinGeos historiske ejendomsvurderinger af villaen på Fruegade 6A i Roskilde er højere end den offentlige ejendomsvurdering for alle årene 2011-2020. Det tyder på, at Skats ejendomsvurderinger har været lave, og villaens ejer ikke kan forvente kompensation.

Forventet udbetaling af kompensationen vil ske cirka fem måneder efter, at en boligejer har modtaget et klagefristbrev. Som situationen er i efteråret 2023, har de fleste danske boligejere endnu ikke modtaget dette brev.
Fremtidige boligskatter
Se, hvad boligskattereformen i 2024 betyder for Fruegade 6A


I 2024 sker der en kæmpe omvæltning af danskernes boligskat. Et afgørende element i boligskattereformen er de nye offentlige ejendomsvurderinger for 2022, der desværre er blevet forsinkede og nu først forventes at være klar i 2025. Derfor vil boligskat i 2024 blive beregnet ud fra de nye foreløbige vurderinger. Vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering for 2022 af villaen på Fruegade 6A er 5.268.000 kr. Læs mere på DinGeo's vurderingsoversigt for Fruegade 6A her ».

Der er dog en del spidsfindigheder omkring ændringerne af boligskat i 2024:

  • Den nye boligskat tager højde for et såkaldt forsigtighedsprincip, hvilket betyder at boligskat vil blive beregnet af den foreløbige vurdering (5.268.000 kr.) fratrukket 20 %.
  • Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, så alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Skatterabatten sikrer, at boligejere ved overgangen til det nye system ikke betaler mere i boligskat end med de nuværende regler for 2024. Skatterabatten bortfalder dog for nye ejere af boligen.

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, vil boligskatten blive genberegnet og efterreguleret. De endelige 2022-vurderinger forventes p.t. at være klar i 2025. 2024-skatterne, som diskuteres nedenfor, stammer fra Vurderingsstyrelsens egne udregninger på vurderingsportalen.

Ejendomsværdiskat (2024): 21.493 kr

Med 2024-skattereformen bliver skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat nedsat til 0,51 % af de første 9.2 millioner kr af boligens værdi, og 1,4% af resten.

Villaen på Fruegade 6A har en foreløbig ejendomsvurdering på 5.268.000 kr. Klik her for at se vurderingsoversigten for Fruegade 6A ». Den foreløbige vurderingspris betyder at ejendomsværdiskatten i 2024 vil blive beregnet udelukkende fra den nye laveste ejendomsværdiskatssats på 0,51 %.

Ejendomsværdiskat (2024): 0,0051 x (0,8 x 5.268.000 kr) = 21.493 kr

Bemærk at der fratrækkes 20 % af vurderingsprisen, før skatten beregnes. Denne "rabat" gælder for alle boliger og den kaldes forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet reflekterer at usikkerhed på de offentlige ejendomsvurderinger forventes at ligge under 20 procent.

Grundskyld (2024): 18.032 kr

Den gode nyhed for boligejere er, at grundskyldspromillen i 2024 bliver nedsat kraftigt i alle kommuner, inklusiv Roskilde Kommune. Her falder grundskyldspromillen fra 25.7 i 2023 til 7.4 i 2024. Den dårlige nyhed er at skattestoppet bortfalder og dermed den begrænsede stigningstakt på grundskyld. Samtidig vil flere ejendomsejere opleve betydelig højere grundværdier.

For Fruegade 6A gælder der, at vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering af villaens 0 kvadratmeter store grund er 3.046.000 kr. Grundskyldspromillen i Roskilde Kommune er 7.4 promille i 2024. Vurderingsstyrelsen har samlet information om de forventede grundskyldspromiller for perioden 2024-28 her »

Grundskyld for 2024 beregnet ud fra den nye grundskyldspromille og foreløbige vurdering af grundværdi:

Grundskyld (2024) = 0.0074 x (0.8 x 3.046.000 kr) = 18.032 kr.

Samlet boligskat (2024): 39.525 kr

Den samlede boligskat på Fruegade 6A fra år 2024 forventes at være 39.525 kr. Den samlede boligskat er summen af ejendomsværdiskat (21.493 kr) og grundskyld (18.032 kr.). Villaens ejer har derfor en boligskatudgift på 3.293 kr. pr. måned.
Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb, specielt kompensation, ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Vurderingsportalen. Skats endelige ejendomsvurderinger er først tilgængelige i 2025 (eller senere) og kan i princippet være væsentlig anderledes. Boliga ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Fruegade 6A
Villaen på Fruegade 6A. Foto stammer fra Boligas arkiv.

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere.

På denne side kan du finde information om tidligere, nuværende og fremtidige boligskatter for boligen på Fruegade 6A. Hvis de tidligere boligskatter har været for høje, så vil du kunne se, om du har mulighed for at få refunderet for meget betalt boligskat i perioden 2011-2020.

Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter baseret på nye, mere præcise og mere gennemskuelige offentlige ejendomsvurderinger.

Læs mere her »