DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Boeslunde Byvej 125. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er tre servitutter knyttet til Boeslunde Byvej 125. bygningens ældste servitut stammer fra 1878 og den seneste tinglyste servitut er fra 1988. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Boeslunde Byvej 125 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Boeslunde Byvej 125.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Boeslunde Byvej 125.


thumbnail: Skråfoto fra 1959 taget 36 meter fra Boeslunde Byvej 125

Skråfoto fra 1959 taget 36 meter nord for Boeslunde Byvej 125. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

bygningen på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Boeslunde Byvej 125

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Slagelse Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Slagelse Kommune »Servitutter på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18780207 1 andenServitut Dok om hegn, hegnsmur mv
19740717 2 andenServitut Bebyggelsesindskrænkning
19880824 3 andenServitut Lokalplan nr. 03.00.11

Tabellen viser de 3 servitutter på ejendommen Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 08 marts, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Boeslunde Byvej 125 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Slagelse Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Boeslunde Byvej 125
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke G
Læs mere energimærket på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Boeslunde lokalcenter Download PDF
2023 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2022 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi med Agenda21-stra Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune 2019 Download PDF
2022 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune 2022 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Boeslunde Byvej 125 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Boeslunde Byvej 125, 4242 Boeslunde

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Miljøvurderingsrapport Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 1255. Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af ansøgt projekt. SOLCELLEANLÆG VED TJÆREBY Mere info
- Plan Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljørapport for vandplan 2.5 Smålandsfarvandet Mere info
- Plan Miljørapport – strategisk miljøvurdering (SMV) af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Mere info
- Plan Kommuneplan 2013 - Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljøvurdering Tillæg nr. 1 Slagelse Kommuneplan 2013-2025 Vindmølleplan Mere info
- Plan Miljørapport ved miljøvurdering (MV) af programmet Interreg Deutschland-Danmark Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til Råstofplan 2016 – 2027 Mere info
- Plan Miljøvurdering Kommuneplan 2017 Mere info
- Plan Miljøvurdering Kommuneplan 2017 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Spildevandsplan 2019 for Slagelse Kommune Mere info
- Plan MILJØVURDERING KOMMUNEPLAN 2021 Mere info
- Plan Miljøvurdering kommuneplan 2022 forslag Mere info

Tabellen viser de 1 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Boeslunde Byvej 125. Listet er desuden de godkendte 12 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »