DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Boeslunde Byvej 155, 4242 BoeslundeDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 4) computerberegnede ejendomsvurderinger

1.567.000 kr

Villaens samlede vurdering 1.567.000 kr repræsenterer et gennemsnit af alle de fire forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Boeslunde Byvej 155. Der er ikke særlig god overensstemmelse mellem de fire forskellige vurderinger med en standardafvigelse på hele 27 procent af middelværdien. Det tyder på at Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde er en bolig hvor man skal være varsom med at bruge computerberegnede ejendomsvurderinger. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.350.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.054.728
Mere Info 
Justeret RKR
1.097.314
Mere Info 
Udbudspris i postnr
1.769.850
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse viser at alle fire vurderinger (markeret ) statistik set er i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Boeslunde Byvej 155 ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,1 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 2,1 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    1,57 mio. kr.

    Interval: 1,10 - 2,05 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    1.200.000 kr.

    23. maj 2022

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Boeslunde Byvej 155, der ligger til grund for vores dingestimat på 1.567.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Boeslunde Byvej 155. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Boeslunde Byvej 155. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Boeslunde Byvej 155 i Boeslunde er 1.350.000 kr (år 2022). Grunden på 1.852 m2 er vurderet til 343.600 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 5.777 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.350.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 13 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de tre andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i Slagelse Kommune i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i Slagelse Kommune ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2023) er 11.167 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 168 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 168 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde har et vægtet areal på 184 m². Hvis Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde er en gennemsnitlig bolig i kommunen vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 184 m2 x 11,167 kr/m2 = 2.054.728 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i Slagelse Kommune
2.054.728 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 31 procent højere end vores dingestimat (1.567.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 168 Parcel-/rækkehuse i 4242, Boeslunde. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 4242 Boeslunde. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2022 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 23. maj 2022, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.200.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
23. maj 2022Alm. frit salg1.200.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 184 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Boeslunde Byvej 155 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4242 Boeslunde (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 184 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2022 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2023, y: 1.097.314 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde var i andet kvartal 2022. Salgsprisen 1.200.000 kr. var 47 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 47 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 184 m2 x 11,167 kr/m2 x 0.53 = 1.097.314 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2022)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i Slagelse Kommune
1.097.314 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 30 procent lavere end vores dingestimat (1.567.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (1.200.000 kr) ved det seneste salg i andet kvartal 2022 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 4242 Boeslunde

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 4242 Boeslunde kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Boeslunde Byvej 155. Der er p.t. elleve villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 11 villaer, der p.t. er til salg i 4242 Boeslunde.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 6,845 til 29,031 kr/m2, med et gennemsnit på 12,073 kr/m2 og en median på 10,125 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Boeslunde Byvej 155, 4242 Boeslunde svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 184 m2 x 10,125 kr/m2 x 0.95 = 1.769.850 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 4242 Boeslunde) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 11 Villaer til salg i 4242 Boeslunde
1.769.850 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af villaen på Boeslunde Byvej 155 er på niveau med de elleve villaer, der p.t. er til salg i 4242 Boeslunde. Vurderingen er dog stadig 12 procent højere end vores dingestimat (1.567.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.