DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Borgbjergvej 5, . 6. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Borgbjergvej 5, . 6 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Borgbjergvej 5, . 6.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Borgbjergvej 5, . 6.


thumbnail: Skråfoto fra 1955 taget 95 meter fra Borgbjergvej 5, . 6

Skråfoto fra 1955 taget 95 meter nord for Borgbjergvej 5, . 6. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Poul Johansen; Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde

Lejligheden på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Borgbjergvej 5, . 6

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Slagelse Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Slagelse Kommune »Servitutter på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde


Officielle attester og rapporter på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Borgbjergvej 5, . 6 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Slagelse Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Borgbjergvej 5, . 6
Rapporten fra 2021 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Boeslunde lokalcenter Download PDF
2023 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2022 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi med Agenda21-stra Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune 2019 Download PDF
2022 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune 2022 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Borgbjergvej 5, . 6 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Borgbjergvej 5, . 6, 4242 Boeslunde

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt VVM-redegørelse Udvidelse af kulterminalen på Stigsnæsværket Mere info
- Projekt Miljøvurderingsrapport Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 1255. Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af ansøgt projekt. SOLCELLEANLÆG VED TJÆREBY Mere info
- Plan Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljørapport for vandplan 2.5 Smålandsfarvandet Mere info
- Plan Miljørapport – strategisk miljøvurdering (SMV) af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Mere info
- Plan Kommuneplan 2013 - Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljøvurdering Tillæg nr. 1 Slagelse Kommuneplan 2013-2025 Vindmølleplan Mere info
- Plan Miljørapport ved miljøvurdering (MV) af programmet Interreg Deutschland-Danmark Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til Råstofplan 2016 – 2027 Mere info
- Plan Miljøvurdering Kommuneplan 2017 Mere info
- Plan Miljøvurdering Kommuneplan 2017 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Spildevandsplan 2019 for Slagelse Kommune Mere info
- Plan MILJØVURDERING KOMMUNEPLAN 2021 Mere info
- Plan Miljøvurdering kommuneplan 2022 forslag Mere info

Tabellen viser de 2 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Borgbjergvej 5, . 6. Listet er desuden de godkendte 12 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »