DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Elmegårdsvej 10, 4242 BoeslundeDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

1.543.000 kr

Villaens samlede vurdering 1.543.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Elmegårdsvej 10. Der er rimelig overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på 11 procent af middelværdien. Det tyder på at Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde er en bolig, der er mulig at vurdere med geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
1.578.260
Mere Info 
forel. vurd.
1.425.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.300.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
1.931.891
Mere Info 
Justeret RKR
1.747.932
Mere Info 
Udbudspris i postnr
1.664.043
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: realkreditrådets kvadratmeterpriser er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Elmegårdsvej 10 ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,3 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til 1,7 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    1,54 mio. kr.

    Interval: 1,30 - 1,75 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    890.010 kr.

    28. december 1999

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde

Nedenfor gennemgås information om de seks uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Elmegårdsvej 10, der ligger til grund for vores dingestimat på 1.543.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 1,58 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 1.959 kr. månedligt.

Geomatic AVM
1.578.260 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Elmegårdsvej 10 er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 2 procent højere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 1.425.000 kr. og grunden er vurderet til 624.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om villaens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
1.425.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er muligvis i den lave ende. Den er nemlig 7 procent lavere end vores dingestimat (1.543.047 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Elmegårdsvej 10. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Elmegårdsvej 10. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Elmegårdsvej 10 i Boeslunde er 1.300.000 kr (år 2022). Grunden på 913 m2 er vurderet til 342.400 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 9.870 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.300.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 15 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fire andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i Slagelse Kommune i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i Slagelse Kommune ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2023) er 11.167 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 168 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 168 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde har et vægtet areal på 173 m². Hvis Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde er en gennemsnitlig bolig i kommunen vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 173 m2 x 11,167 kr/m2 = 1.931.891 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i Slagelse Kommune
1.931.891 kr.
Note: Vurderingen er 25 procent højere end vores dingestimat (1.543.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i estimatet. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 168 Parcel-/rækkehuse i 4242, Boeslunde. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 4242 Boeslunde. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 1999 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 28. december 1999, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 890.010 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
28. december 1999Alm. frit salg890.010
21. januar 1998Alm. frit salg836.000
8. marts 1994Alm. frit salg490.000

Salgsprisen for de tre sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 173 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Elmegårdsvej 10 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4242 Boeslunde (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 173 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 1999 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2023, y: 1.747.932 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde var i fjerde kvartal 1999. Salgsprisen 890.010 kr. var 10 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 10 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 173 m2 x 11,167 kr/m2 x 0.9 = 1.747.932 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 1999)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i Slagelse Kommune
1.747.932 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 13 procent højere end vores dingestimat (1.543.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (890.010 kr) ved det seneste salg i fjerde kvartal 1999 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 4242 Boeslunde

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 4242 Boeslunde kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Elmegårdsvej 10. Der er p.t. elleve villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 11 villaer, der p.t. er til salg i 4242 Boeslunde.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 6,845 til 29,031 kr/m2, med et gennemsnit på 12,073 kr/m2 og en median på 10,125 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Elmegårdsvej 10, 4242 Boeslunde svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 173 m2 x 10,125 kr/m2 x 0.95 = 1.664.043 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 4242 Boeslunde) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 11 Villaer til salg i 4242 Boeslunde
1.664.043 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af villaen på Elmegårdsvej 10 er på niveau med de elleve villaer, der p.t. er til salg i 4242 Boeslunde. Vurderingen er dog stadig 7 procent højere end vores dingestimat (1.543.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.