DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gåsebanken 13, 4681 HerfølgeDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

3.484.000 kr

Villaens samlede vurdering 3.484.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Gåsebanken 13. Der er god overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 8 procent af middelværdien. Det indikerer at Gåsebanken 13, 4681 Herfølge er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
3.885.849
Mere Info 
forel. vurd.
3.487.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
3.313.000
Mere Info 
Off. Vurdering
1.950.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
3.074.700
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.659.818
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Gåsebanken 13 ligger sandsynligvis i intervallet fra 3,1 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 3,9 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    3,48 mio. kr.

    Interval: 3,07 - 3,89 mio. kr.
  • Offentlig ejendomsvurdering

    1.950.000 kr.

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gåsebanken 13, 4681 Herfølge

Nedenfor gennemgås information om de seks uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Gåsebanken 13, der ligger til grund for vores dingestimat på 3.484.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 3,89 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 15.318 kr. månedligt.

Geomatic AVM
3.885.849 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Gåsebanken 13 er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 11 procent højere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Gåsebanken 13, 4681 Herfølge (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 3.487.000 kr. og grunden er vurderet til 1.614.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om villaens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Gåsebanken 13, 4681 Herfølge på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
3.487.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er næsten identisk med vores dingestimat (3.484.073 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Gåsebanken 13. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gåsebanken 13. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 4 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fire andre uafhængige som vi har udvalgte vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 90/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (3.484.000 kr) på Gåsebanken 13.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Gåsebanken 13 i Herfølge er 1.950.000 kr (år 2022). Grunden på 626 m2 er vurderet til 583.900 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 19.500 kr og en grundskyld på 12.284 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gåsebanken 13, 4681 Herfølge er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.950.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 44 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (3.484.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 4681 Herfølge.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4681 Herfølge i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4681 Herfølge ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2023) er 16.620 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 9 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 9 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Gåsebanken 13, 4681 Herfølge har et vægtet areal på 185 m². Hvis Gåsebanken 13, 4681 Herfølge er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 185 m2 x 16,620 kr/m2 = 3.074.700 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 4681 Herfølge
3.074.700 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 11 procent lavere end vores dingestimat (3.484.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at villaen er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt ni Parcel-/rækkehuse i 4681, Herfølge. Det er et lavt boligsalg og kvadratmeterprisen kan derfor være usikker. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Der er ikke registreret salg på boligen Gåsebanken 13, 4681 Herfølge siden 1992.

Den salgsjusterede prisvurdering kan derfor ikke udregnes.

Udbudspriser i 4681 Herfølge

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 4681 Herfølge kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gåsebanken 13. Der er p.t. 17 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 17 villaer, der p.t. er til salg i 4681 Herfølge.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 14,681 til 31,950 kr/m2, med et gennemsnit på 22,971 kr/m2 og en median på 20,824 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gåsebanken 13, 4681 Herfølge svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 185 m2 x 20,824 kr/m2 x 0.95 = 3.659.818 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 4681 Herfølge) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 17 Villaer til salg i 4681 Herfølge
3.659.818 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af villaen på Gåsebanken 13 er på niveau med de 17 villaer, der p.t. er til salg i 4681 Herfølge. Vurderingen er dog stadig 5 procent højere end vores dingestimat (3.484.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.