DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gåsebanken 22A, 4681 HerfølgeDINGESTIMAT
Baseret på 6 (ud af 7) computerberegnede ejendomsvurderinger

2.170.000 kr

Rækkehusets samlede vurdering 2.170.000 kr repræsenterer et gennemsnit af seks ud af syv forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Gåsebanken 22A. Der er god overensstemmelse mellem de seks udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 9 procent af middelværdien. Det indikerer at Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
2.498.823
Mere Info 
forel. vurd.
2.334.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
1.935.000
Mere Info 
Off. Vurdering
1.350.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.037.815
Mere Info 
Justeret RKR
2.192.838
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.022.835
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle syv vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende seks vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af rækkehuset på Gåsebanken 22A ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,9 mio. kr (Nordeas boligskøn) til 2,5 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    2,17 mio. kr.

    Interval: 1,94 - 2,50 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    1.375.000 kr.

    15. juli 2003

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge

Nedenfor gennemgås information om de syv uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af rækkehuset på Gåsebanken 22A, der ligger til grund for vores dingestimat på 2.170.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 2,50 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at rækkehuset har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 9.644 kr. månedligt.

Geomatic AVM
2.498.823 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Gåsebanken 22A er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 15 procent højere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 2.334.000 kr. og grunden er vurderet til 1.242.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om rækkehusets boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
2.334.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 7 procent højere end vores dingestimat (2.170.218 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af rækkehuset på Gåsebanken 22A. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gåsebanken 22A. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Rækkehuset.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 10 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fem andre uafhængige som vi har udvalgte vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 87/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (2.170.000 kr) på Gåsebanken 22A.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af rækkehuset på Gåsebanken 22A i Herfølge er 1.350.000 kr (år 2022). Grunden på 350 m2 er vurderet til 470.900 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 10.500 kr og en grundskyld på 9.906 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.350.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 38 procent lavere og statistisk forskellig fra de seks vurderinger, der indgår i dingestimatet (2.170.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 4681 Herfølge.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4681 Herfølge i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4681 Herfølge ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 19.045 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 15 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 15 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Rækkehuset på Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge har et vægtet areal på 107 m². Hvis Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 107 m2 x 19,045 kr/m2 = 2.037.815 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 4681 Herfølge
2.037.815 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 6 procent lavere end vores dingestimat (2.170.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at rækkehuset er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 15 Parcel-/rækkehuse i 4681, Herfølge. Det er et begrænset boligsalg og kvadratmeterprisen kan derfor være lidt usikker. Vurderingen antager at rækkehuset er en gennemsnitsbolig ift andre villaer og rækkehuse i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Rækkehus i 4681 Herfølge. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2003 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Rækkehuset på Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 15. juli 2003, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.375.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
15. juli 2003Alm. frit salg1.375.000
27. marts 2001Alm. frit salg1.272.000
10. juni 1996Alm. frit salg918.000

Salgsprisen for de tre sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 107 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gåsebanken 22A ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4681 Herfølge (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 107 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2003 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2023, y: 2.192.838 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge var i tredje kvartal 2003. Salgsprisen 1.375.000 kr. var 8 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 8 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 107 m2 x 19,045 kr/m2 x 1.08 = 2.192.838 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2003)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 4681 Herfølge
2.192.838 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 1 procent højere end vores dingestimat (2.170.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (1.375.000 kr) ved det seneste salg i tredje kvartal 2003 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 4681 Herfølge

Udbudspriser på omkringliggende villaer og rækkehuse i 4681 Herfølge kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gåsebanken 22A. Der er p.t. tre villaer og rækkehuse til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 3 villaer og rækkehuse, der p.t. er til salg i 4681 Herfølge.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 17,015 til 29,067 kr/m2, med et gennemsnit på 22,955 kr/m2 og en median på 19,900 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gåsebanken 22A, 4681 Herfølge svarer til gennmsnits-villaer og rækkehuse i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 107 m2 x 19,900 kr/m2 x 0.95 = 2.022.835 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer og rækkehuse i 4681 Herfølge) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 3 Rækkehuser til salg i 4681 Herfølge
2.022.835 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fem andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af rækkehuset på Gåsebanken 22A er på niveau med de tre villaer og rækkehuse, der p.t. er til salg i 4681 Herfølge. Vurderingen er dog stadig 6 procent lavere end vores dingestimat (2.170.000 kr).