DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Hovvejen 11, 4771 Kalvehave


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Hovvejen 11. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på villaen.
  • Servitutter: Der er fem servitutter knyttet til Hovvejen 11. Villaens ældste servitut stammer fra 1875 og den seneste tinglyste servitut er fra 1982. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Hovvejen 11 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Hovvejen 11.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Hovvejen 11.


thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 138 meter fra Hovvejen 11

Skråfoto fra 1949 taget 138 meter sydvest for Hovvejen 11. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Vordingborg Kommune har et online byggesagsarkiv. Desværre kræves der MitId login for at se byggesagerne og vi kan derfor på DinGeo ikke vise eventuelle byggesager på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. Prøv eventuelt at slå adressen op i kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Vordingborg Kommune Kommune ».

Historiske byggesager, Hovvejen 11

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byggesagsarkiv kræver NemId

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »Servitutter på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18750422 1 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19071022 2 andenServitut Dok om fredning
19520717 3 andenServitut Dok om byggelinier mv
19690714 4 andenServitut Dok om ekspropriation/foreløbig
19820823 5 andenServitut Dok om vej mv, Om resp se akt, Veder 9k, 9m, 9l, 9m, 9n

Tabellen viser de 5 servitutter på ejendommen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 21 marts, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Hovvejen 11 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Vordingborg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Hovvejen 11, 4771 Kalvehave her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

År Plantype Beskrivelse Download
2022 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2022-2034 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2019 Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Hovvejen 11 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering - Vindmøller ved Kostervig Mere info
- Projekt Grøn gas Lolland-Falster miljøkonsekvensrapport Mere info
- Plan Miljøvurdering - SMV af forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan 21 Mere info
- Plan Miljørapport for vandplan 2.6 Østersøen Mere info
- Plan Miljørapport – strategisk miljøvurdering (SMV) af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Mere info
- Plan Miljørapport ved miljøvurdering (MV) af programmet Interreg Deutschland-Danmark Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til Råstofplan 2016 – 2027 Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2018 for Vordingborg Kommune Mere info
- Plan Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sydsjælland og Vordingborg Mere info
- Plan Miljørapport Spildevandsplan 2021-2032 Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2022-2034 for Vordingborg Kommune Mere info

Tabellen viser de 2 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Hovvejen 11. Listet er desuden de godkendte 9 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »