DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Hovvejen 11, 4771 KalvehaveDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

726.514 kr.

Villaens samlede vurdering 726.514 kr. repræsenterer et gennemsnit af fire ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Hovvejen 11. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 9 procent af middelværdien. Det indikerer at Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
734.682
Mere Info 
forel. vurd.
814.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
929.000
Mere Info 
Off. Vurdering
660.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
697.374
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
974.135
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at to vurderinger: udbudspriser i postnummer og nordeas boligskøn er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Hovvejen 11 ligger sandsynligvis i intervallet fra 660.000 kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til 814.000 kr (Skats foreløbige vurdering).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    0,73 mio. kr.

    Interval: 0,66 - 0,81 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    995.000 kr.

    20. juni 2008

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Nedenfor gennemgås information om de seks uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Hovvejen 11, der ligger til grund for vores dingestimat på 726.514 kr..

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 734.000 kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 2.520 kr. månedligt.

Geomatic AVM
734.682 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Hovvejen 11 er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 1 procent højere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Hovvejen 11, 4771 Kalvehave (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 814.000 kr. og grunden er vurderet til 397.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om villaens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Hovvejen 11, 4771 Kalvehave på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
814.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 12 procent højere end vores dingestimat (726.514 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Hovvejen 11. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Hovvejen 11. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 27 procent højere end dingestimatet (726.514 kr.) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimat. Nordea angiver ellers selv en rimelig høj træfsikkerhed på 82/100. Prøv eventuelt at justere for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi På Nordeas egen portal »

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Hovvejen 11 i Kalvehave er 660.000 kr (år 2022). Grunden på 1.734 m2 er vurderet til 179.900 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 5.565 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
660.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 9 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de tre andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4771 Kalvehave i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4771 Kalvehave ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2022) er 6.837 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 6 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 6 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave har et vægtet areal på 102 m². Hvis Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 102 m2 x 6,837 kr/m2 = 697.374 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 4771 Kalvehave
697.374 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 4 procent lavere end vores dingestimat (726.514 kr.). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at villaen er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt seks Parcel-/rækkehuse i 4771, Kalvehave. Det er et lavt boligsalg og kvadratmeterprisen kan derfor være usikker. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Hovvejen 11, 4771 Kalvehave kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 4771 Kalvehave. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2008 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 20. juni 2008, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 995.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
20. juni 2008Alm. frit salg995.000
22. februar 2005Alm. frit salg795.000
21. januar 1993Alm. frit salg282.000

Den justerede prisvurdering kan ikke udregnes da sidste salg fandt sted i andet kvartal 2008 hvor der ikke eksisterer RKR gennemsitspriser i postnummeret.

Udbudspriser i 4771 Kalvehave

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 4771 Kalvehave kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Hovvejen 11. Der er p.t. 18 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 18 villaer, der p.t. er til salg i 4771 Kalvehave.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 4,304 til 12,272 kr/m2, med et gennemsnit på 8,544 kr/m2 og en median på 10,053 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Hovvejen 11, 4771 Kalvehave svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 102 m2 x 10,053 kr/m2 x 0.95 = 974.135 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 4771 Kalvehave) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 18 Villaer til salg i 4771 Kalvehave
974.135 kr.
Note: Vurderingen er 34 procent højere end dingestimatet (726.514 kr.) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i vores estimat. Forskellen kan skyldes at villaen har en beliggenhed/herlighedsværdi/kvalitet under gennemsnittet af de 18 villaer, der p.t. er til salg i 4771 Kalvehave.