DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Hovvejen 12, 4771 KalvehaveDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 4) computerberegnede ejendomsvurderinger

1.639.000 kr

Stuehusets samlede vurdering 1.639.000 kr repræsenterer et gennemsnit af alle de fire forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af stuehuset på Hovvejen 12. Der er ikke særlig god overensstemmelse mellem de fire forskellige vurderinger med en standardafvigelse på hele 24 procent af middelværdien. Det tyder på at Hovvejen 12, 4771 Kalvehave er en bolig hvor man skal være varsom med at bruge computerberegnede ejendomsvurderinger. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Bemærk! Hovvejen 12 er muligvis svær, at vurdere korrekt, da adressens BBR data er komplicerede. Der er på adressen registreret 4 matrikler og 4 andre bygninger.
Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
1.266.600
Mere Info 
Justeret RKR
1.972.496
Mere Info 
Udbudspris i postnr
1.318.695
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse viser at alle fire vurderinger (markeret ) statistik set er i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af stuehuset på Hovvejen 12 ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,3 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 2,0 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    1,64 mio. kr.

    Interval: 1,27 - 2,00 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    1.150.000 kr.

    14. maj 2002

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Hovvejen 12, 4771 Kalvehave

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af stuehuset på Hovvejen 12, der ligger til grund for vores dingestimat på 1.639.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af stuehuset på Hovvejen 12. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Hovvejen 12. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Stuehuset.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af stuehuset på Hovvejen 12 i Kalvehave er 2.000.000 kr (år 2022). Grunden på 78.754 m2 er vurderet til 400.100 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 5.033 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Hovvejen 12, 4771 Kalvehave er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 21 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4771 Kalvehave i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4771 Kalvehave ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 8.444 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 7 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 7 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Stuehuset på Hovvejen 12, 4771 Kalvehave har et vægtet areal på 150 m². Hvis Hovvejen 12, 4771 Kalvehave er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 150 m2 x 8,444 kr/m2 = 1.266.600 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 4771 Kalvehave
1.266.600 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 22 procent lavere end vores dingestimat (1.639.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at stuehuset er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt syv Parcel-/rækkehuse i 4771, Kalvehave. Det er et lavt boligsalg og kvadratmeterprisen kan derfor være usikker. Vurderingen antager at stuehuset er en gennemsnitsbolig ift andre stuehuse i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Hovvejen 12, 4771 Kalvehave kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Stuehus i 4771 Kalvehave. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2002 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Stuehuset på Hovvejen 12, 4771 Kalvehave er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 14. maj 2002, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.150.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
14. maj 2002Alm. frit salg1.150.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 150 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Hovvejen 12 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 4771 Kalvehave (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 150 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2002 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 1.972.496 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Hovvejen 12, 4771 Kalvehave var i andet kvartal 2002. Salgsprisen 1.150.000 kr. var 56 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 56 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 150 m2 x 8,444 kr/m2 x 1.56 = 1.972.496 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2002)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 4771 Kalvehave
1.972.496 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 20 procent højere end vores dingestimat (1.639.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (1.150.000 kr) ved det seneste salg i andet kvartal 2002 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 4771 Kalvehave

Udbudspriser på omkringliggende stuehuse i 4771 Kalvehave kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Hovvejen 12. Der er p.t. en stuehuse til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 stuehuse, der p.t. er til salg i 4771 Kalvehave.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 9,254 til 9,254 kr/m2, med et gennemsnit på 9,254 kr/m2 og en median på 9,254 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Hovvejen 12, 4771 Kalvehave svarer til gennmsnits-stuehuse i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 150 m2 x 9,254 kr/m2 x 0.95 = 1.318.695 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for stuehuse i 4771 Kalvehave) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Landejendomer til salg i 4771 Kalvehave
1.318.695 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af stuehuset på Hovvejen 12 er på niveau med de en stuehuse, der p.t. er til salg i 4771 Kalvehave. Vurderingen er dog stadig 19 procent lavere end vores dingestimat (1.639.000 kr).