DinGeo — i hele Danmark

Store Glasvej 53, 5000 Odense C

DinGeo har samlet informationer på Store Glasvej 53 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Odense Kommune og tilhører skoledistriktet Vestre Skole. De nærmeste naboer er typisk unge singler i første bolig. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.13 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Store Glasvej 53

Luftfoto af Store Glasvej 53, 5000 Odense C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Store Glasvej 53, 5000 Odense C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Store Glasvej 53, 5000 Odense C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Store Glasvej 53, 5000 Odense C ligger i den gamle Odense kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 23 målinger i den gamle Odense kommune. Af de 23 målinger var den højeste radonkoncentration 240 Bq/m3 og middelkoncentationen var 54 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Store Glasvej 53, 5000 Odense C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Store Glasvej 53, 5000 Odense C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Store Glasvej 53, 5000 Odense C.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 57 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 25 egentlige jordforureninger (type V2), mens 32 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Store Glasvej 53, 5000 Odense CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1tb-Vestermarken, Odense Jorder, der hører til Store Glasvej 53, 5000 Odense C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Store Glasvej 53, 5000 Odense C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Store Glasvej 53, Odense C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Rugårdsvej 37, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81106
91 F0 -
Åløkke Allé 2, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81105
102? -
Rugårdsvej 46A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-90095
167? -
Lille Glasvej 50, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00137
183? -
Hinton Elektronik, Rugårdsvej 60A
lok. nr. 461-81002
185? Ethylenglykol, Olieprodukter, Dichlorethylen, C5-C10 kulbrintefraktion m.fl.
Chevron Service
lok. nr. 461-05107
228? Benzen, Benzin, Olie, BTEX (sum) m.fl.
Rugårdsvej 40 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00134
269? -
Rugårdsvej 57, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82019
274 F0 -
DAE A/S (Dansk Akkumulator og Elektrom)
lok. nr. 461-00145
302? 1,1,2-Trichlorethan, Chloroform, Bly
Østre Stationsvej 25Z, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00222
306? -
Grønløkkevej 9 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-90051
313? -
Ørstedsgade 11, 5000 Odense C
lok. nr. 461-80048
324 F0 -
Vestre Stationsvej 17 (vejareal ved), 5000 Odense C
lok. nr. 461-00140
353? -
Krudthusgade 18 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-04020
361? -
Ejlskovsgade 28, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06004
364? -
Middelfartvej 3 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00108
367? -
Fjordsgade 17, 19, 5000 Odense C
lok. nr. 461-04148
398 F0 -
Sækkeleje Kompagniet, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense
lok. nr. 461-81109
405? Olieprodukter
Kingosgade 11 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-80009
414 F0 -
Vesterbro 95 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05643
433 F0 -
RTA
lok. nr. 461-00079
451? Tjære
Middelfartvej 9 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05902
451? -
Falck, servicestation og værksted
lok. nr. 461-05055
465 F0 Benzen, Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, C10-C25 kulbrintefraktion m.fl.
Vesterbro 89 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05240
475? -
Vestre Stationsvej 7 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05588
484? -

Tabellen viser de 25 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Store Glasvej 53, 5000 Odense C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Store Glasvej 53 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Store Glasvej 53, Odense C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Store Glasvej 53 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05782
9
Ørstedsgade 31, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81993
35
Hinton Elektronik, Rugårdsvej 60A
lok. nr. 461-81002
50
Store Glasvej 44, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81929
113
Åløkke Allé 6, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82002
128
Tidl. Badeland, tidl. Odense Mejeri (Fynsk mælk)
lok. nr. 461-90009
154
Grønløkken 3, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81955
179
Rugårdsvej 55A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82020
233
Odense Station, Rugårdsvej 25
lok. nr. 461-60034
250
Kong Georgs Vej 15 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05956
263
DAE A/S (Dansk Akkumulator og Elektrom)
lok. nr. 461-00145
278
Vestre Stationsvej 21, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82244
288
Vestre Stationsvej 21, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82243
299
Odense Station
lok. nr. 461-00222
303
Rugårdsvej 23, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82021
310
Odense Station
lok. nr. 461-06004
341
Middelfartvej 9
lok. nr. 461-05902
344
Vestre Stationsvej 15, 5000 Odense C
lok. nr. 461-05651
345
Åløkke Allé 11 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-60015
371
Rugårdsvej 15A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-05916
373
Fjordsgade 3 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05143
380
Sækkeleje Kompagniet, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense
lok. nr. 461-81109
386
Rugårdsvej 15, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82017
392
Vesterbro 99
lok. nr. 461-90059
401
RTA
lok. nr. 461-00079
406
Vesterbro 139, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82240
411
Odense Sukkerkogeri
lok. nr. 461-70001
451
Rugårdsvej 9, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82018
454
Wichmandsgade 15, 17, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06226
456
BP Servicestation
lok. nr. 461-05588
485
Toldbodgade 4, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81935
487
Wichmandsgade 10, 5000 Odense C
lok. nr. 461-70265
490

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Store Glasvej 53, 5000 Odense C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Store Glasvej 53 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 27 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Store Glasvej 53, 5000 Odense C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region SyddanmarkLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Store Glasvej 53, 5000 Odense C.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 23.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.9 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

!PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 21.1 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.6 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9900 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Odense med i gennemsnit 40.9 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Store Glasvej 53, 5000 Odense C. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Store Glasvej 53, 5000 Odense CKortet viser trafikstøj i området omkring Store Glasvej 53, 5000 Odense C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Store Glasvej 53, 5000 Odense C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by60-65 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Store Glasvej 53, 5000 Odense C har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Store Glasvej 53, 5000 Odense C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Store Glasvej 53, 5000 Odense C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Store Glasvej 53, 5000 Odense C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Store Glasvej 53, 5000 Odense CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Store Glasvej 53, 5000 Odense C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Store Glasvej 53, 5000 Odense C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 150 - 200 mm/dag i området omkring Store Glasvej 53, 5000 Odense C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Store Glasvej 53 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.9 - 2.6 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Store Glasvej 53 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Store Glasvej 53, 5000 Odense C


Ekstrem regn på Store Glasvej 53Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Store Glasvej 53. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Selvom modelberegninger viser et svagt stigende grundvand på adressen over de næste 40-50 år, så er der ikke tegn på, at det kommer til at udgøre et væsentligt problem. I følge modelberegningerne, baseret på et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil den forventede reduktion i middeldybden til terrænnært grundvand kun udgøre 6.5 centimeter i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (8.7 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Store Glasvej 53, 5000 Odense C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Store Glasvej 53, 5000 Odense CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Store Glasvej 53, 5000 Odense C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Store Glasvej 53, 5000 Odense C ligger i en højde på 16.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Store Glasvej 53, 5000 Odense CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Store Glasvej 53, 5000 Odense C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Store Glasvej 53, 5000 Odense C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Store Glasvej 53, 5000 Odense C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Store Glasvej 53, 5000 Odense C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Store Glasvej 53, 5000 Odense C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Store Glasvej 53 har energimærke D.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 10. februar 2016 til 10. februar 2026.


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele 18 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på automatik, belysning, etageadskillelse, loft, ovenlys, varmepumpe, varmerør, varmtvandsrør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Ydervægge: Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat på 1. og 2.sal.8.700 kr32.600 kr
Vinduer: Udskiftning af ruder i vinduer med termoruder3.100 kr85.000 kr
Automatik: Montage af automatik for central styring af varmeanlægget2.600 kr30.000 kr
Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm i stueetage.1.900 kr53.700 kr
Varmepumpe: Udskiftning af varmepumpe til butik1.500 kr25.000 kr
Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med indblæsning af granulat i ca. 75 mm hulrum. 1.400 kr23.600 kr
Belysning: Montering af lys og bevægelses styring i trappeopgang.1.200 kr3.500 kr
Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør op til 50 mm i bygningen.1.000 kr3.800 kr
Etageadskillelse: Efterisolering af etageadskillelse mod det fri (porthul) med 150 mm isolering.800 kr17.600 kr
Ovenlys: Udskiftning af ruder i ovenlysvinduer med termoruder600 kr14.600 kr
Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm i kælder.400 kr4.800 kr
Loft: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm isolering.400 kr13.300 kr
Ydervægge: Udvendig efterisolering af kvistflunke med 150 mm300 kr6.100 kr
Loft: Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering.200 kr5.000 kr
Loft: Efterisolering af lodret skunk med 150 mm isolering.200 kr6.700 kr
Vinduer: Udskiftning af hele vinduet til tolags energirude i butik samt trappeopgang.2.300 kr111.600 kr
Yderdøre: Udskiftning af glasdør/terrassedør med tolags termorude til nye med lavenergirude.600 kr36.000 kr
Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør op til 50 mm i kælder.200 kr4.800 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden tre andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke B.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres2 trin via rentable forbedringer () og 2 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i ejendommen på Store Glasvej

De 18 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 66 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 10,08 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 18 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 6,65 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er varmepumpe-forslaget Udskiftning af varmepumpe til butik, en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 21.400 kr. på varmeregningen. Hvis alle 18 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 23.900 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Store Glasvej 53.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Store Glasvej 53 er endda i den specielle situation at 15 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 85.000 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2016, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 7 februar, 2020 - opdater


Store Glasvej 53, 5000 Odense C
Ejendomsfoto fra 2016 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Store Glasvej 53, 5000 Odense C er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (429 m2), energimærke (D), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 64,8 MWh/år svarende til en varmeudgift på 43.000 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
43.000 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2016 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Store Glasvej 53, 5000 Odense C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Fyn, Fjernvarme Fyn A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Fyn, Fjernvarme Fyn A/S finder du her: https://www.fjernvarmefyn.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Fyn, Fjernvarme Fyn A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Store Glasvej 53, 5000 Odense C

Naboerne
unge singler i første bolig

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Store Glasvej 53, 5000 Odense C er unge singler i første bolig , d.v.s. conzoom®-typen Første Stop.

Første Stop

Første Stop
unge singler i første bolig

 • Unge studerende og arbejdende
 • Bor i lejlighed i større byer
 • Lav købekraft
 • Meget sociale og går ofte ud
 • Tager på festival
 • Dyrker ofte motion

Geodemografi

Første stop er jævnaldrende eller lige et par år ældre end H1 Kollegier og de fleste er fortsat under 30 år, singler og har ingen børn endnu. Fælles for de to H-typer er, at de er meget unge familier. Forskellen ligger til gengæld i boligformen

Uddannelsesniveauet arbejder mange fortsat på at højne, men lidt flere er i mål og står nu med eksamenspapiret i hånden. Det kan både være fra en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Flere har dog også afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse og har nu fået deres første bolig

Mens nogle er i gang med første job, modtager andre fortsat uddannelsesstøtte, eventuelt suppleret med et studiejob. Ofte bor man to sammen, ikke fordi man danner par, men mest fordi det hjælper begge til at klare udgifterne. En lille opsparing står fortsat på kontoen, men for de fleste er uddannelses- eller børneopsparingen ved at være brugt op, måske spenderet på boligindretningen

De tilhører fortsat arbejder- og middelklassen med håb om at kravle op ad stigen, efterhånden som karrieren flasker sig

Boligen er deres Første stop efter, at de er flyttet hjemmefra. Måske til en mindre lejlighed, som oftest ligger i en ældre etageejendom. Boligen kan både være en leje- eller ejerbolig, som muligvis for nogle har været et forældrekøb. Nogle har også fået deres første bil

De bor i eller omkring de store studiebyer, såvel Aarhus som København og overalt i provinsen

Nogle driver virksomhed fra hjemmeadressen. De typiske brancher er håndværk, undervisning, dagpleje og en stor del inden for sundhed, måske en fysioterapeut

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Selvom denne type har valgt kollegielivet fra, er de stadig meget sociale, blandt andet besøger de ofte venner og familie. Ud kommer de også, når de tager i teatret, på kunstudstilling, på museum, til koncert eller i biografen. I byen går man selvfølgelig også, og man kan godt finde på at varme op med et stand-up show

Sundhed er Første stop i deres liv. To tredjedele dyrker sport hver uge, hvor næsten halvdelen træner i fitness og lidt færre løber. Fremskridtene fra træningen kommer selvfølgelig kun, hvis kosten også er sund. Inspirationen til at leve sundere finder de gerne online, og når man ikke finder tid til at lave maden selv, er det rart, at udvalget af kvalitetsfærdigretter er så stort.

Internettet er et grundstof i deres hverdag, som de anvender til både uddannelse og underholdning i form af spil og konkurrencer fra både computeren og smartphonen. Når man nu kan forbinde sig mobilt, kan de jo også gå på de sociale medier, men det er efterhånden mest Instagram og Snapchat, de anvender. Og så selvfølgelig Tinder og Happn; det kunne jo være, at kærligheden eller den næste flirt var lige i nærheden

De forsøger at holde hverdagsudgifterne nede ved at bruge cyklen som deres primære transportmiddel. Hver tiende er aktivt jobsøgende for tiden, men mange vælger også enten at være medlem af eller arbejde frivilligt for en humanitær eller velgørende organisation

Forældrene mener nok, at Første stop burde bruge endnu mere af deres tid på studier. Men de læser faktisk en del faglitteratur og ofte søger de efter fagligt relaterede emner på nettet. De arbejder hårdt med P3 eller en online musiktjeneste kørende i baggrunden, for det er vigtigt for dem at have succes. De læser også nyheder, men interessen for politiske emner er ikke så stor, dog lige med undtagelse af erhvervspolitik, som de jo nu begynder at mærke relevansen af. I stedet er de velorienterede om deres interesseområder, som inkluderer mode, kosmetik og hi-fi

Fjernsynet bruges primært til at se film, hvis altså ikke de vælger biografen. Filmene bliver streamet fra nettet, og hver tredje ser alene tv online. De er generelt glade for den moderne teknologis mange muligheder og vil desuden gerne betale ekstra for den nyeste teknologi, selvom de måske ikke helt har råd

Der er nok at se til og ikke meget at gøre godt med, så for de fleste er det to år siden, at de for alvor var på ferie. Den årlige Roskilde Festival ser mange dog frem til. Den skal der være råd til

Værdimæssigt er en stor del Moderne. Derefter er en del også Moderne-individorienterede end Moderne-fællesskabsorienterede

Selvom politik ikke har den store interesse, er udenrigsstoffet alligevel mere spændende end det lokale og de mener, at Danmark gør ret i at være aktive internationalt, og at vi godt kunne gøre mere for flygtninge

Opdelingen i Gallups Kompas afspejles i partivalget, for Første stop er en påvirkelig skare, der i udgangspunktet foretrækker venstrefløjen, mens hver tiende ved det seneste valg satte sit krydse ud for Liberal Alliance. Der er dog også en del sofavælgere blandt denne type, så måske er potentialet større
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Store Glasvej 53 er data sidst opdateret 18 juli, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Store Glasvej 53 hører til afstemningsområdet Borgerservicecenter hvor der er 9.561 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 7.983 i Borgerservicecenter, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 83.5 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Borgerservicecenter med 1.610 stemmer. Det svarer til 20.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Borgerservicecenter (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Alternativet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Borgerservicecenter, med et indeks på 223 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Borgerservicecenter, med et indeks på 39 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Store Glasvej 53, 5000 Odense C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 89 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Store Glasvej 53. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 3143 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.33 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.13 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 5000 Odense C

Opklaringsprocenten i 5000 Odense C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 7-8% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Vestre Skole

Store Glasvej 53 hører under skoledistriktet Vestre Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Vestre Skole.

Vestre Skole

Vestre SkoleVestre Skole, Roersvej 10 i Odense Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.71
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
308.220 kr.
Afstand:
676 meter
Info om Vestre Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Vestre Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Store Glasvej 53, 5000 Odense C.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 1 forskellige udbydere med hastighed op til 600 / 75 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 26 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Store Glasvej 53God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Store Glasvej 53 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Store Glasvej 53 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Store Glasvej 53


Data sidst opdateret 09 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Store Glasvej 53, Odense C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Store Glasvej 53, 5000 Odense C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Store Glasvej 53

Den nærmeste overfladenære boring ligger 33 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet ODENSE,KOOPMANNS SVINESLAGTERI. Boringen blev afsluttet 1 januar, 1899. Brøndborer var Marius Knudsens Eftf.. Boringens formålet er ikke angivet og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 48.6 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 145. 6 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Store Glasvej 53.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
33 48.6 145. 6 »
82 Forureningsbor. 145. 3061 »
104 Forureningsbor. 145. 3059 »
104 Forureningsbor. 145. 3060 »
140 Geoteknisk boring 5.4 145. 1254 »
148 Geoteknisk boring 13.1 145. 904 »
166 Geoteknisk boring 5.7 145. 1255 »
183 Moniteringsboring 3.0 145. 2165 »
197 Geoteknisk boring 13.2 145. 905 »
208 Geoteknisk boring 12.0 145. 903 »

Hvor langt er der fra Store Glasvej 53
til nærmeste

Risikovirksomhed

ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S
Kolonne 2


Afstand: 1,75 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 44 m
Kapacitet: 900 kW


Afstand: 7,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Grønløkkevej 16
5000 Odense C


Afstand: 234 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apoteket


Afstand: 684 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7665


Afstand: 114 m


Læs mere

Renseanlæg

Nordvest Renseanlæg


Afstand: 2,56 km


Læs mere

Daginstitution

Solkernen Børnehus


Afstand: 180 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 5000 Odense C
Info om vej: Store Glasvej
Stamoplysninger for Store Glasvej 53, 5000 Odense C
Geografiske koordinater 55.39840884°N, 10.36764124°Ø
Højde over havets overflade 16,1 m.o.h.
Sogn Hans Tausens Sogn »
Politikreds Fyns Politi
Adressens Id 728a00d3-8ca9-4c37-a2f8-6255c86eba4c
Adgangsadresse Id 0a3f5089-c81c-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 5458757

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Store Glasvej 53, 5000 Odense C.