DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense CDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

4.849.000 kr

Villaens samlede vurdering 4.849.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Ambrosius Stubs Vej 8. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 7 procent af middelværdien. Det indikerer at Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
4.502.088
Mere Info 
forel. vurd.
4.741.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.500.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.812.044
Mere Info 
Justeret RKR
3.399.049
Mere Info 
Udbudspris i postnr
5.342.687
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og salgsjusteret kvadratmeterpris er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Ambrosius Stubs Vej 8 ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,5 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering) til 5,3 mio. kr (Udbudspriser i postnummer).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    4,85 mio. kr.

    Interval: 4,50 - 5,34 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    979.820 kr.

    31. august 2000

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C

Nedenfor gennemgås information om de seks uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Ambrosius Stubs Vej 8, der ligger til grund for vores dingestimat på 4.849.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 4,50 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 20.795 kr. månedligt.

Geomatic AVM
4.502.088 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Ambrosius Stubs Vej 8 er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 7 procent lavere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 4.741.000 kr. og grunden er vurderet til 2.131.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om villaens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
4.741.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er næsten identisk med vores dingestimat (4.849.454 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Ambrosius Stubs Vej 8. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Ambrosius Stubs Vej 8. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Ambrosius Stubs Vej 8 i Odense C er 2.500.000 kr (år 2022). Grunden på 725 m2 er vurderet til 631.900 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 15.500 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.500.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 48 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (4.849.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 5000 Odense C.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 5000 Odense C i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 5000 Odense C ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 23.822 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 36 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 36 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C har et vægtet areal på 202 m². Hvis Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 202 m2 x 23,822 kr/m2 = 4.812.044 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 5000 Odense C
4.812.044 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 0 procent lavere end vores dingestimat (4.849.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at villaen er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 36 Parcel-/rækkehuse i 5000, Odense C. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 5000 Odense C. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2000 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 31. august 2000, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 979.820 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
31. august 2000Alm. frit salg979.820

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 202 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Ambrosius Stubs Vej 8 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 5000 Odense C (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 202 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2000 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2024, y: 3.399.049 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C var i tredje kvartal 2000. Salgsprisen 979.820 kr. var 29 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 29 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 202 m2 x 23,822 kr/m2 x 0.71 = 3.399.049 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2000)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 5000 Odense C
3.399.049 kr.
Note: Vurderingen er 29 procent lavere end vores dingestimat (4.849.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (979.820 kr) ved seneste salg tredje kvartal 2000 af typen alm. frit salg har sandsynligvis været unaturlig lav. Salgsprisen ved seneste salg er under alle omstændigheder sandsynligvis ikke indikativ for villaens nuværende værdi.

Udbudspriser i 5000 Odense C

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 5000 Odense C kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Ambrosius Stubs Vej 8. Der er p.t. 80 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 80 villaer, der p.t. er til salg i 5000 Odense C.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 10,756 til 52,031 kr/m2, med et gennemsnit på 28,052 kr/m2 og en median på 27,841 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Ambrosius Stubs Vej 8, 5000 Odense C svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 202 m2 x 27,841 kr/m2 x 0.95 = 5.342.687 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 5000 Odense C) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 80 Villaer til salg i 5000 Odense C
5.342.687 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af villaen på Ambrosius Stubs Vej 8 er på niveau med de 80 villaer, der p.t. er til salg i 5000 Odense C. Vurderingen er dog stadig 10 procent højere end vores dingestimat (4.849.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.