DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Ambrosius Stubs Vej 10. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på villaen.
  • Servitutter: Der er to servitutter knyttet til Ambrosius Stubs Vej 10. Villaens ældste servitut stammer fra 1921 og den seneste tinglyste servitut er fra 1925. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Ambrosius Stubs Vej 10 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Ambrosius Stubs Vej 10.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Ambrosius Stubs Vej 10.


thumbnail: Skråfoto fra 1930-1955 taget 136 meter fra Ambrosius Stubs Vej 10

Skråfoto fra 1930-1955 taget 136 meter nordøst for Ambrosius Stubs Vej 10. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

Villaen på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Ambrosius Stubs Vej 10

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Odense Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Odense Kommune »Servitutter på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19210524 1 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19250120 2 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tabellen viser de 2 servitutter på ejendommen Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 13 januar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Ambrosius Stubs Vej 10 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Odense Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

År Plantype Beskrivelse Download
2020 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2020-2032 Download PDF
2007 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2008 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2015 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2011 for Odense Kommune Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Bystrategi 2019 Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Bystrategi 2023 Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 6 kommuneplaner, der gælder for Ambrosius Stubs Vej 10 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Ambrosius Stubs Vej 10, 5000 Odense C

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Rute 9 Odense-Svendborg Mere info
- Projekt Odense Nord Miljøcenter - Specialdepot for shredderaffald VVM-redegørelse Mere info
- Projekt Etablering af Ring 3 mellem Nyborgvej og Kertemindevej - Redegørelse for vejanlæggenes virkning på miljøet (VVM) Mere info
- Projekt Kanalforbindelsen Redegørelse for vej- og broanlæggets virkning på miljøet (VVM) Mere info
- Projekt Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart Mere info
- Projekt Udbygning af fynsk motorvej syd om Odense Mere info
- Projekt Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For Nyt Odense Universitetshospital og Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet for Syddansk Universitet (Nyt OUH/Nyt SUND) Mere info
- Projekt Ny jernbane over Vestfyn Mere info
- Projekt Udvidelse af Fangel Bioenergi Mere info
- Projekt Fremtidens Vollsmose - infrastruktur Mere info
- Projekt AREAL- OG KAPACITETSUDVIDELSE AF LUMBY SPULEFELT Mere info
- Projekt Nedrivning i Vollsmose Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport Udledning af renset spildevand fra renseanlæg på Nyt OUH Mere info
- Projekt Miljørapport og miljøkonsekvensvurdering Nordfyns Kommune - Bogense kystbeskyttelse og klimatilpasning Mere info
- Projekt Odense Letbane Mere info
- Plan 04 Miljøvurdering Regional UdviklingsPlan for Region Syddanmark Mere info
- Plan Miljøvurdering af Trafik- og Mobilitetsplanen 2008 – 2020 (revideret 9/12) Mere info
- Plan Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Mere info
- Plan Miljøvurdering af vandplan 1.13 Odense Fjord Mere info
- Plan 7 Miljøvurdering af råstofplanen Mere info
- Plan Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for Odense Kommune Mere info
- Plan Miljørapport ved miljøvurdering (MV) af programmet Interreg Deutschland-Danmark Mere info
- Plan Miljørapport for revision - Kommuneplan 2016 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark Mere info
- Plan Miljøvurdering af Kommuneplan 2020-2032 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Vandløbsregulativ for Odense Å (høring) Mere info

Tabellen viser de 15 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Ambrosius Stubs Vej 10. Listet er desuden de godkendte 11 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »