DinGeo — i hele Danmark

Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C

Lejligheden på Buchwaldsgade 51B, 2. i Odense C er opført i 1946 og indeholder et værelse, et køkken og et badeværelse fordelt på 374 m2.

Ejendommen ligger i Odense Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Fyn, Fjernvarme Fyn A/S og tilhører skoledistriktet Risingskolen. De nærmeste naboer er typisk unge og ældre i ydre by. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.92 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Buchwaldsgade 51B, 2.

Luftfoto af Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C

Radon

Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C ligger i den gamle Odense kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 23 målinger i den gamle Odense kommune. Af de 23 målinger var den højeste radonkoncentration 240 Bq/m3 og middelkoncentationen var 54 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er opført i 1946 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Buchwaldsgade 51B, 2.

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Lejligheden på Buchwaldsgade 51B, 2. har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (72.3%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Lejligheden på Buchwaldsgade 51B, 2. har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (94.0%), Isolering (90.3%), Tagmateriale (73.8%), Gulve (70.1%), Fuge (64.4%), Facade (51.5%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Buchwaldsgade 51B, 2. har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (94.7%), Gulve (91.8%), Fuge (71.9%), Isolering (65.7%), Tagmateriale (60.3%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 29 juni, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Syddanmark og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 461-81926.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 51 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 19 egentlige jordforureninger (type V2), mens 32 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1667p-Odense Bygrunde, der hører til Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Buchwaldsgade 51B, 2. , Odense C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Skibhusvej 60A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06288
145? -
Thrige, Thomas B., Motorfabrik
lok. nr. 461-06043
157? C25-C35 kulbrintefraktion, Xylen, 1,1,1-trichlorethan, Benzen m.fl.
Perawin Tøjrenseri
lok. nr. 461-06465
164 F0 Tungmetaller, Chlorerede opl.midl., Olie-benzin, Polyc.arom.kulbr.PAH m.fl.
Benzinsalg og renseri
lok. nr. 461-06266
183 F0 Olieprodukter, Tetrachlorethylen
Motorcykler
lok. nr. 461-06413
186 F0 Tetrachlorethylen, C10-C25 kulbrintefraktion, C5-C10 kulbrintefraktion, Benzen m.fl.
Buchwaldsgade 2B, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00155
235? -
Skibhusvej 37, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00212
248 F0 -
Sophie Breums Vej 1 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00171
289? -
Renseri
lok. nr. 461-06462
314 F0 Tetrachlorethylen
Stålmøbelfabrikken/Stanseværk
lok. nr. 461-06060
322! F2 Cadmium, Olie-benzin, Polyc.arom.kulbr.PAH, Bly m.fl.
Havnegade 1, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00141
323? -
Englandsgade 10, 5000 Odense C
lok. nr. 461-70005
391? -
Havnegade 1, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06307
392? -
Havnegade 12 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06393
437 F0 -
Dannebrogsgade 2 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-90072
443? -
Juelsgade 1 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-71011
444? -
Hørdumsgade 41 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00233
467 F0 -
Englandsgade 2, Odense Havn
lok. nr. 461-80073
470? Tungmetaller, Tjære, Olieprodukter
Finlandgade 11, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00204
480? -

Tabellen viser de 19 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Buchwaldsgade 51B, 2. til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Buchwaldsgade 51B, 2. , Odense C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Buchwaldsgade 51, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81926
22
Jyden, BP Benzin
lok. nr. 461-06288
115
Buchwaldsgade 29, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81924
135
Thrige, Thomas B., Motorfabrik
lok. nr. 461-06043
173
Tolderlundsvej 16A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06426
206
Motorcykler
lok. nr. 461-06413
213
Skibhusvej 63 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06079
218
Tolderlundsvej 24C, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81937
219
Juelsgade 34, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81960
231
Tolderlundsvej 38, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81938
241
Bredstedgade 18, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81923
249
Havnegade 1, Nedl. Servicestation
lok. nr. 461-00141
264
Havnegade 5, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82031
278
Ejlskovsgade 13, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06001
301
Dannebrogsgade 1 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06002
313
Havnegade 3, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82029
318
Tolderlundsvej 42A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81939
325
Havnegade 11, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82027
330
Ejlskovsgade 11, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06221
331
Shell Service
lok. nr. 461-06307
366
Nørrevoldgade 10, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82007
390
Ejlskovsgade 8, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81943
398
Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C
lok. nr. 461-60039
407
Odense Station
lok. nr. 461-00175
407
Annasholmsgade 21, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82073
409
Tværkajen 4, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82033
411
Hørdumsgade 23A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82071
416
Kochsgade 7A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81964
428
Enggade 2, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81944
436
Kochsgade 23 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06178
447
Kochsgade 27 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06138
483
Odense Station
lok. nr. 461-00222
488

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Buchwaldsgade 51B, 2. til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 25 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region SyddanmarkLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 20.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 19.8 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.6 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9500 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Odense med i gennemsnit 40.9 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense CKortet viser trafikstøj i området omkring Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by65-70 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 250 - 275 mm/dag i området omkring Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Buchwaldsgade 51B, 2. ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Buchwaldsgade 51B, 2. har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C


Ekstrem regn på Buchwaldsgade 51B, 2. Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Buchwaldsgade 51B, 2. . Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (5.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C ligger i en højde på 13.0 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C

BBR oplysninger

Lejligheden på Buchwaldsgade 51B, 2. i Odense C er opført i 1946 og indeholder et værelse, et køkken og et badeværelse fordelt på 374 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1946
Ombygningsår 1949
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 2
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 1

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 1617 m2
Boligstørrelse 374 m2
Areal til erhverv 1615 m2
Vægtet Areal 374 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • Fællesrum: trappe, elevatorskakt, kælder
 • 390 m² kælder er pt. uopvarmet. Af 1615 m² erhverv, er 401 m² pt. opvarmet.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 29 juni, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C sidst vi kiggede (28. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 28 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Lejligheden på Buchwaldsgade 51B, 2. modtager fjernvarme fra Fyn, Fjernvarme Fyn A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Fyn, Fjernvarme Fyn A/S hører endda til blandt danmarks billigste - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 8.538 kr. Find mere info om Fyn, Fjernvarme Fyn A/S her ».

Buchwaldsgade 51B, 2. har et vægtet areal på 374 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
34.152 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Fyn, Fjernvarme Fyn A/S finder du her: https://www.fjernvarmefyn.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Fyn, Fjernvarme Fyn A/S her »


Hæftelser

Ejendommen Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C har en enkelt hæftelse på 2.252.000 DKK.

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 2 afgiftspantebreve.

Realkreditpantebrev
Dato23. Sep, 2022
Prioritet4
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol2.252.000 kr.
Rentesats0.5688 %
Rentetypevariabel
KreditorerTOTALKREDIT A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato08. Feb, 2011
Prioritet5
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol1.225.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer
Afgiftpantebrev
Dato06. May, 2020
Prioritet6
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol1.200.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 19 marts, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C

Naboerne
unge og ældre i ydre by

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er unge og ældre i ydre by , d.v.s. conzoom®-typen Duopolerne.

Duopolerne

Duopolerne
unge og ældre i ydre by

 • Unge og ældre uden hjemmeboende børn
 • Bor i mindre ejerlejligheder i udkanten af storbyen
 • Middel købekraft
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Spiser jævnligt take-away
 • Motionerer ofte

Geodemografi

Flest er enlige og flere har ingen børn. En lille halvdel er 23 til 35 år og den anden er 40 til 60 år. To ret forskellige aldersklasser, som deler tag. Derfor kalder vi dem Duopolerne. Nogle har en anden oprindelse end dansk

Uddannelsesniveauet er ligeledes spredt. Flest har en videregående uddannelse og flere er på vej, da typen rummer en del studerende. En stor fjerdedel har en erhvervsfaglig uddannelse, lidt færre klarer sig med grundskolen

De, der ikke læser, er lønmodtagere. Duopolernes indkomst er typisk i midten af indkomstskalaen. Formuen er overvejende lav, så på trods af manges relativt høje uddannelsesniveau finder vi dem hyppigst i middel- og arbejderklassen

Boligen er en mindre ejerlejlighed, men over halvdelen svarer, at de bor til leje. For mange unges vedkommende er der tale om forældrekøb eller også er det deres første lejlighed, som måske deles med en god studieven. For andres vedkommende handler det om værelsesudlejning; mange må erkende, at det kan være for dyrt at stå alene med ejerlejlighed i storbyen, når denne skal finansieres med blot en enkelt indkomst. To tredjedele af Duopolerne klarer sig fint uden bil

De små ejerlejligheder finder vi i ældre etageejendomme. Ejendommene er beliggende i de ældre bykerner i København, Odense, Aarhus og Aalborg eller i byerne i umiddelbar nærhed heraf

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Duopolerne forbruger meget af det meste. De er storforbrugere af den kollektive trafik, cyklen og kulturelle tilbud. Der er dog blevet længere mellem diskoteksbesøgene til fordel for byens mere finkulturelle tilbud

De får også trænet lattermusklerne ved standup-shows, ligesom der også bliver tid til fysisk træning hver uge for de fleste. I hverdagen løber de eller tager en tur omkring fitnesscentret. Desuden synes en pæn del, at de er skiløbere, når man spørger til deres motionsvaner. Det kan dog være svært at få tid til det hele i en travl hverdag, så maden er ofte en færdigret. Heldigvis findes der efterhånden mange sunde alternativer på markedet

Når de handler ind, er det ofte til gule priser, men der må meget gerne være godt med grønt og økologisk i kurven, så længe det er inden for budgettet. Omkring middagsbordet med vennerne bliver der ofte diskuteret politik, her er deres holdninger overvejende med en rød politisk vinkel

Den ene andel har ingen større interesse for politik, mens den anden har. De, som interesserer sig for politik, går primært op samfundet omkring dem på nationalt - og ikke lokalt - plan. De holder sig orienteret gennem tidsskrifter og nettet, hvoraf sidstnævnte er en integreret del af dagligdagen til både studier, shopping, underholdning og online spil. Måske håber de med sidstnævnte at vinde lidt ekstra lommepenge

Online orienterer de sig også om deres interesser, der inkluderer boligdesign, mode, kosmetik, hudpleje, fotografi, samfundsøkonomi og mad. I øvrigt kigger hver femte efter bolig hver uge, måske de er på vej til at tage skridtet videre og stå helt på egne ben

I forhold til madinteressen bliver de måske inspireret af Christian Bitz og Mette Blomsterberg. De ser i hvert fald oftere madprogrammer på DR1 og TV2. Der er dog langt fra stuen til køkkenet og madforsøget bliver til tider erstattet af en god omgang popmusik i radioen. Efter maden sidder de gerne og hygger sig med et glas rødvin og et par cigaretter

Hver tredje har holdt ferien i Danmark de sidste år. En ud af fire har taget en forlænget weekend til udlandet og næsten lige så mange er rejst ned i Europa, måske med rygsæk mere end med kuffert

Endnu engang viser typen, hvorfor de hedder Duopolerne. Værdimæssigt er de fleste Moderne. Nogle i kombination med at være Fællesskabsorienterede, mens andre er mere Individorienterede. Holdningsmæssigt omfavner de både samfundets og den teknologiske udvikling og ser ingen ulemper derved. De mener, at Danmark gør ret i at engagere sig internationalt og synes godt, at vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. Desuden mener de, at miljøet er vigtigere end industriens vækst og at Danmark godt kunne bruge lidt flere offentlige midler på kultur

Ved det seneste folketingsvalg stemte flest til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også mange stemmer fra Duopolerne
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Buchwaldsgade 51B, 2. er data sidst opdateret 29 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Buchwaldsgade 51B, 2. hører til afstemningsområdet Skt. Jørgens Hallen hvor der er 9.674 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 7.771 i Skt. Jørgens Hallen, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 80.3 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Skt. Jørgens Hallen med 1.652 stemmer. Det svarer til 21.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Skt. Jørgens Hallen (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Alternativet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Skt. Jørgens Hallen, med et indeks på 221 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Skt. Jørgens Hallen, med et indeks på 47 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 97 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Buchwaldsgade 51B, 2. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 4234 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 9.16 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.92 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 5000 Odense C

Opklaringsprocenten i 5000 Odense C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 7-8% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Risingskolen

Buchwaldsgade 51B, 2. hører under skoledistriktet Risingskolen. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Risingskolen.

Risingskolen

RisingskolenRisingskolen, Risingsvej 25 i Odense Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.66
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
336.407 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Risingskolen

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Risingskolen på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Buchwaldsgade 51B, 2.God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Buchwaldsgade 51B, 2. med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Buchwaldsgade 51B, 2. er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Buchwaldsgade 51B, 2.


Data sidst opdateret 17 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Buchwaldsgade 51B, 2. , Odense C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Buchwaldsgade 51B, 2.

Den nærmeste overfladenære boring ligger 100 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Odense, Buchwaldsgade, Thrige-Titan. Boringens dato er ikke angivet. Brøndborer er ikke angivet. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 18.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 137. 504 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Buchwaldsgade 51B, 2. .

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
100 Vandforsyningsboring 18.0 137. 504 »
211 20.0 137. 1262 »
226 Forureningsbor. 11.0 146. 2934 »
279 8.0 137. 986 »
366 Geoteknisk boring 13.0 137. 109B »
390 Geoteknisk boring 6.0 137. 1315 »
396 Geoteknisk boring 16.3 137. 109A »
426 44.2 146. 134A »
426 44.2 146. 134B »
429 Forureningsbor. 4.0 146. 2370 »

Hvor langt er der fra Buchwaldsgade 51B, 2.
til nærmeste

Risikovirksomhed

ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S
Kolonne 2


Afstand: 1,34 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 44 m
Kapacitet: 900 kW


Afstand: 8,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Tolderlundsvej 5
5000 Odense C


Afstand: 218 meter


Kort Læs mere

Apotek

Odense Sct. Hans Apotek


Afstand: 136 meter


Læs mere

Dagligvare

Fakta Butik 158


Afstand: 195 m


Læs mere

Renseanlæg

Ejby Mølle Renseanlæg


Afstand: 1,83 km


Læs mere

Daginstitution

Tolderlunden Børnehus


Afstand: 225 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 5000 Odense C
Info om vej: Buchwaldsgade
Stamoplysninger for Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C
Geografiske koordinater 55.40619828°N, 10.39024494°Ø
Højde over havets overflade 13,0 m.o.h.
Sogn Fredens Sogn »
Politikreds Fyns Politi
Adressens Id e0563ee4-932a-46c8-8cb2-5c65646fb403
Adgangsadresse Id 3df1ad97-8fba-48a7-be93-0a97192c3810
BFE nummer 293169

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Buchwaldsgade 51B, 2. , 5000 Odense C.