DinGeo — i hele Danmark

Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C

Lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. i Odense C er opført i 2016 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 268 m2.

Ejendommen ligger i Odense Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Fyn, Fjernvarme Fyn A/S og tilhører skoledistriktet Vestre Skole. De nærmeste naboer er typisk yngre byboere med et højt uddannelsesniveau. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.81 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Klosterbakken 8E, 3.

Luftfoto af Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C

Radon

Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C ligger i den gamle Odense kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 23 målinger i den gamle Odense kommune. Af de 23 målinger var den højeste radonkoncentration 240 Bq/m3 og middelkoncentationen var 54 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

Byggeår

Ejendommen Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er opført i 2016 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis radonsikret mod undergrunden. Ejendommen er nemlig opført efter bygningsreglementet i 2010, der for nybyggeri præciserer, at radonsikring skal sørge for, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet.

Bygningen
Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Klosterbakken 8E, 3.

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. ingen risiko for PCB.

Tungmetaller

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. ingen risiko for tungmetaller.

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 16 juli, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 72 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 25 egentlige jordforureninger (type V2), mens 47 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 327n-Odense Bygrunde, der hører til Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Klosterbakken 8E, 3. , Odense C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Klosterbakken 8A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06402
25 F0 -
BP Service
lok. nr. 461-06365
43 F0 Bly, Olieprodukter, Kviksølv, Benzen m.fl.
Klosterbakken 18, 20, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00139
100? -
Nonved Renseri
lok. nr. 461-00130
185 F0 Chlorerede opl.midl.
Klaregade 27 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05889
197 F0 -
Albani Torv 7, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06355
232? -
Albanigade 19 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06059
240? -
Albanigade 15 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00213
245 F0 -
Mageløs 1 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-81080
248 F0 -
Filosofgangen 7, 9, 5000 Odense C
lok. nr. 461-04075
290? -
Albani Torv 6, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81108
296? -
Autoværksted
lok. nr. 461-06409
333? Bly, Tjære, Cadmium, Benz(a)anthracen m.fl.
Allégade 58 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06434
346 F0 -
Nedergade 2, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06435
386? -
Vestergade 80/Filosofhaven 38A-B
lok. nr. 461-56015
419 F0 Tetrachlorethylen, Olieprodukter
Renseri
lok. nr. 461-06455
431! F2 Bly, Kobber, Polyc.arom.kulbr.PAH
Frederiksgade 3 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06444
440 F0 -
Kongensgade 23, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06346
444? -
Tværgade 16 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06461
444? -
Hunderupvej 39 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00122
467! F1 -
Vindegade 20 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00211
474? -
Tidligere sæbefabrik
lok. nr. 461-70241
482 F0 Tetrachlorethylen, Olieprodukter
Bjergegade 24 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00225
489 F0 -
Allégade 28, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82353
490! F2 -
Kongensgade 23, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06440
494 F0 -

Tabellen viser de 25 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Klosterbakken 8E, 3. til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Klosterbakken 8E, 3. , Odense C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Elværket
lok. nr. 461-06402
4
BP Service
lok. nr. 461-06365
5
Klingenberg 16 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05828
76
Albanigade 13 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06173
176
Klaregade 25, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82373
184
Klaregade 20, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82372
194
Gulf Service Station
lok. nr. 461-06355
201
Albanigade 21D, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82350
221
Stålmøbler, Albanigade 19
lok. nr. 461-06059
242
Klaregade 13, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82371
246
Vestergade 11, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82427
273
Tværgade 3-19, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06396
276
Vestergade 23, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82428
282
Gråbrødre Plads 4, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82370
285
Vestergade 41, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82429
316
Overgade 19, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82010
325
Autoværksted
lok. nr. 461-06409
327
Nedergade 7A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82399
332
Filosofhaven 1, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82432
337
Nedergade 9C, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06255
338
Vestergade 51, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82430
339
Nedergade 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06037
349
Hunderupvej 19, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82369
349
Renseri
lok. nr. 461-06435
352
Store Gråbrødrestræde 4, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82422
354
Absalonsgade 25, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82349
354
Albanigade 33 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06408
361
Overgade 12, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82405
366
Malermester
lok. nr. 461-06171
378
Nørregade 20A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06464
380
Plads di Libri - legeplads, alment tilgængeligt areal
lok. nr. 461-81576
385
Allegade 36, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06342
387
Allégade 43, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82354
395
H.C. Andersens Gade 6A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82368
403
Bangs Boder 28, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82009
404
Nedergade 10, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82396
405
Vestergade 55, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82431
407
Nedergade 33, 35, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06049
434
Nedergade 30, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82397
447
Godthåbsgade 13, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82366
447
Vestergade 67, 69, 71, 5000 Odense C
lok. nr. 461-05305
447
Kongensgade 15, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82374
450
Asylgade 16 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06253
452
Albanigade 48, 50, 52, 54, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06449
466
Frederiksgade 1, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82359
483
Frue Kirkestræde 5, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82362
488
Nørregade 36, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82048
499

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Klosterbakken 8E, 3. til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 28 juni, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region SyddanmarkLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 12.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.7 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 18.0 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9500 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Odense med i gennemsnit 40.9 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense CKortet viser trafikstøj i området omkring Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C

Ekstrem regn

Der er lav risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning og overfladevand har mulighed for at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er lav og den hydrauliske ledningsevne er nogenlunde god.

Lavninger

Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
Lav befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er 20 procent. Det betyder, at kun ca. 20 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 375 - 425 mm/dag i området omkring Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Klosterbakken 8E, 3. ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 2.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.6 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C


Ekstrem regn på Klosterbakken 8E, 3. Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Klosterbakken 8E, 3. . Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (5.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C ligger i en højde på 5.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 560 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 560 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

!Plantrin 1

Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C befinder sig i et område, der er udpeget som højrisiko for vandløbsoversvømmelse under oversvømmelsesdirektivet plantrin 1.

Se vandløbsoversvømmelse plantrin 1 kort »

Plantrin 2

Adressen er til gengæld ikke udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C

BBR oplysninger

Lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. i Odense C er opført i 2016 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 268 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 2016
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 5
Antal toiletter 2
Antal badeværelser 2
Antal værelser 5

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med lille hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 3870 m2
Boligstørrelse 268 m2
Areal til erhverv 2571 m2
Vægtet Areal 268 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • 94 kvm overdækket areal er til cykeloverdækning
 • Inkl. i samlet bygningsareal er 83 kvm dobbelthøje rum (ventilationsskakter).BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 16 juli, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. har energimærke A2010.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 24. august 2016 til 24. august 2026.

Ifølge BBR er bygningen opført i 2016. Det tyder på en god energimæssig stand (bygninger fra 2009 og yngre har typisk energimærke A eller B; Se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket A2010 for lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. (byggeår: 2016) med bygninger fra samme byggeperiode ().


Forbedringsforslag

Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 19 februar, 2020 - opdater


Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C
Ejendomsfoto fra 2016 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er med det fine energimærke A2010 relativ billig at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 216,6 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 85.100 kr/år, baseret på en energipris på 391,187050359712 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
85.100 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2016 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Lejligheden på Klosterbakken 8E, 3. modtager fjernvarme fra Fyn, Fjernvarme Fyn A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Fyn, Fjernvarme Fyn A/S hører endda til blandt danmarks billigste - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 8.538 kr. Find mere info om Fyn, Fjernvarme Fyn A/S her ».

Klosterbakken 8E, 3. har et vægtet areal på 268 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
25.614 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke A2010 er flot og den faktiske varmeregning er derfor sandsynligvis lavere end estimatet her.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Fyn, Fjernvarme Fyn A/S finder du her: https://www.fjernvarmefyn.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Fyn, Fjernvarme Fyn A/S her »


Hæftelser

Ejendommen Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C har en enkelt hæftelse på 54.000 DKK.

Andet pantebrev
Dato05. Sep, 2016
Prioritet20
Typeanden
Hovedstol54.000 kr.
Rentesats0.0 %
Rentetypefast
KreditorerEjerforeningen Klosterbakken 8


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 4 marts, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C

Naboerne
yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er yngre byboere med et højt uddannelsesniveau , d.v.s. conzoom®-typen Byens Puls.

Byens Puls

Byens Puls
yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

 • Yngre familier under etablering
 • Bor i nyere lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Meget sporty
 • Økologi

Geodemografi

Byens puls banker især hos dem under 40 år. Lidt over halvdelen er singler og langt størstedelen har ingen børn. De, der har, er oftest par med et til to børn. Nogle har en anden oprindelse end dansk

Uddannelsesniveauet er ganske højt og langt højere end blandt befolkningen generelt. Mere end halvdelen har således enten en mellemlang videregående uddannelse, en bachelorgrad eller en lang videregående uddannelse

Beskæftigelsesniveauet er ofte højt, og det samme er beskæftigelsesgraden: Mere end hver tredje sidder i en højere stilling eller er endda blevet topleder. Derfor er indkomsten typisk høj, men (endnu) ikke helt i top. En fjerdedel har gæld, omvendt er der også en del, der har samlet sig en ganske pæn formue via deres ejerbolig. Mange har desuden aktier eller obligationer liggende i skrivebordsskuffen. Du finder typisk Byens puls i den øvre middel- og overklassen

De bor i lejligheder på omkring 100 m² beliggende enten i helt nyopførte og moderne etageejendomme eller i ældre gennemrestaurerede ejendomme. Over halvdelen har bil og hver femte har også et sommerhus, som kan være mere end to millioner kroner værd

Mere end hver tiende driver virksomhed fra hjemmeadressen. Du finder dem i storbyerne, forstæderne eller i de større provinsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Byens puls arbejder en del og mange synes, at de konstant mangler tid. De knokler for at nå det hele på en arbejdsuge og interessetid er ikke et ubekendt begreb for denne type

Byens puls udgør selve pulsen i storbyen, eller er i hvert fald en stor del af den. Derfor er det ikke hver aften, der byder på hjemmelavet mad, for de ynder også at gå ud og anvende de mange kulturtilbud. Særligt ved ballet- og operaforestillinger er de overrepræsenteret, men efterhånden møder man dem også oftere på aftenskolen. Det er måske her de lærer at kokkerere den gourmetmad, de gerne kaster sig ud i at tilberede derhjemme

De er de mest hyppige læsere af magasiner som Where2go, Costume, Euroman og Woman. Næsten hver tiende læser også magasinet Gravid – Vores Børn, hvilket nok vidner om, at der er en stor andel af såvel karrierekvinder som speltmødre med friskbagt øko-brød i ovnen

Sundhed er en prioritet i deres hverdag. På middagsbordet skal maden helst være både sund og miljøvenlig. Derfor er den ofte økologisk og ingredienserne kan snildt være indkøbt i specialeller helsekostforretninger

For at kunne betale for deres luksusprodukter, vælger de at spare andre steder. Ingen anden dagligvarebutik når skottehunden til trædepuderne, hvis man spørger Byens puls, når der skal handles basisvarer. Det skulle da lige være Irma med deres store udbud af økologi og mange produkter uden buræg

Når pulsen skal yderligere op, står den på en tur i fitnesscentret. Byens puls er overrepræsenteret af personer, der både følger og dyrker ishockey og fodbold, når det passer ind i skemaet

Der kommer også gang i Byens puls ved den daglige transport, for mange vælger nemlig cyklen, når de skal rundt til deres daglige gøremål eller ud og opleve Byens puls

De er velorienterede og interesserede i det meste. Kilderne er både tidsskrifter, skøn- og faglitteratur og måske også en avis. Det kunne være Børsen. Måske foranlediget af aktuelle begivenheder; der er i hvert fald kommet et stigende fokus på og interesse for økonomi og skatteforhold blandt Byens puls

Internettet anvendes flittigt til både det seriøse, såsom at følge med i aktiekurserne, nyhederne, søge information i forbindelse med deres arbejde og netbank, og det sjove, såsom at bestille rejser og læse om kultur. Nettet er med andre ord en integreret del af dagligdagen og få kunne leve mange dage uden. De besøger hyppigere end andre sider som ibyen.dk og politiken.dk. Selvom de er mere online end de fleste, tyder det på, at de så småt er begyndt at blive mere selektive i deres brug af sociale medier

Byens puls er Moderne-fællesskabsorienterede og samfundets udvikling bekymrer dem ikke. De mener godt, at de traditionelle familieværdier kan bevares i en globaliseret verden og de er positive over for Danmarks internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere, og selv forsøger de at gøre en forskel som medlemmer af en humanitær organisation. Kulturen kunne der også gerne bruges flere penge på, men ellers er de glade for velfærdsstaten. Det ville dog også være rart, hvis det blev forbudt med rygning på flere steder, synes en del

Ved seneste folketingsvalg var stemmeafgivningen spredt, dog stemte flest på et parti i centrumvenstre-koalitionen. Det er dog værd at nævne, at blandt de, der stemte blåt, fandt Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti opbakning fra Byens Puls
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Klosterbakken 8E, 3. er data sidst opdateret 19 marts, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Klosterbakken 8E, 3. hører til afstemningsområdet Rådhuset hvor der er 10.236 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.646 i Rådhuset, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 84.5 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Rådhuset med 1.883 stemmer. Det svarer til 21.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Rådhuset (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Alternativet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Rådhuset, med et indeks på 192 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Rådhuset, med et indeks på 45 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 115 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Klosterbakken 8E, 3. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 5700 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 8.07 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.81 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 5000 Odense C

Opklaringsprocenten i 5000 Odense C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 7-8% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Vestre Skole

Klosterbakken 8E, 3. hører under skoledistriktet Vestre Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Vestre Skole.

Vestre Skole

Vestre SkoleVestre Skole, Roersvej 10 i Odense Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.71
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
308.220 kr.
Afstand:
979 meter
Info om Vestre Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Vestre Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C.

 • Fibernet: 15 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 500 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

Se fibernet dækningsgrad omkring Klosterbakken 8E, 3.God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Klosterbakken 8E, 3. med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Klosterbakken 8E, 3. er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Klosterbakken 8E, 3.


Data sidst opdateret 31 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Klosterbakken 8E, 3. , Odense C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Klosterbakken 8E, 3.

Den nærmeste overfladenære boring ligger 99 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet ODENSE KLOSTERBAKKEN 15 . Boringen blev afsluttet 2 oktober, 1964. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 7.8 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 146. 452 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Klosterbakken 8E, 3. .

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
99 Geoteknisk boring 7.8 146. 452 »
105 Geoteknisk boring 8.1 146. 455 »
128 Geoteknisk boring 7.0 146. 454 »
133 Geoteknisk boring 5.6 146. 451 »
151 Moniteringsboring 5.0 146. 2192 »
154 Geoteknisk boring 8.7 146. 453 »
159 Moniteringsboring 5.9 146. 2191 »
206 Moniteringsboring 5.0 146. 2176 »
210 Geoteknisk boring 5.3 146. 462 »
216 Geoteknisk boring 3.6 146. 458 »

Hvor langt er der fra Klosterbakken 8E, 3.
til nærmeste

Risikovirksomhed

ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S
Kolonne 2


Afstand: 306 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 44 m
Kapacitet: 900 kW


Afstand: 6,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Klingenberg 16
5000 Odense C


Afstand: 120 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apoteket Ørnen


Afstand: 440 meter


Læs mere

Dagligvare

SuperBrugsen Dagligvarer


Afstand: 410 m


Læs mere

Renseanlæg

Ejby Mølle Renseanlæg


Afstand: 1,70 km


Læs mere

Daginstitution

Dronningens Asyl Børnehus


Afstand: 186 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 5000 Odense C
Info om vej: Klosterbakken
Stamoplysninger for Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C
Geografiske koordinater 55.39395887°N, 10.38938013°Ø
Højde over havets overflade 5,6 m.o.h.
Sogn Sankt Knuds Sogn »
Politikreds Fyns Politi
Adressens Id b2dec7f0-b6d1-40c7-a105-d2a220e77971
Adgangsadresse Id 6b4ed828-27e8-4e0d-bc13-9d9725852a41
BFE nummer 408474

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Klosterbakken 8E, 3. , 5000 Odense C.