DinGeo — i hele Danmark

Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C

Villaen på Kronprinsensgade 15 i Odense C er opført i 1880 og indeholder 9 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 354 m2. Bygningen er bevaringsværdig med en høj bevaringsværdi.

Ejendommen ligger i Odense Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Fyn, Fjernvarme Fyn A/S og tilhører skoledistriktet Vestre Skole. De nærmeste naboer er typisk veluddannede, etablerede højindkomstfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.81 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Kronprinsensgade 15

Luftfoto af Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C ligger i den gamle Odense kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 23 målinger i den gamle Odense kommune. Af de 23 målinger var den højeste radonkoncentration 240 Bq/m3 og middelkoncentationen var 54 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C er opført i 1880 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C har en kælder på 169 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Kronprinsensgade 15

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Villaen på Kronprinsensgade 15 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Kronprinsensgade 15 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (66.4%), Isolering (60.1%), Gulve (59.7%), Fuge (58.3%), Facade (55.7%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Kronprinsensgade 15 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (78.1%), Maling (76.8%), Isolering (51.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 5 juli, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på villaens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på villaens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 72 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 25 egentlige jordforureninger (type V2), mens 47 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 307-Odense Bygrunde, der hører til Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Kronprinsensgade 15, Odense C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
BP Service
lok. nr. 461-06365
131 F0 Bly, Olieprodukter, Kviksølv, Benzen m.fl.
Elværket
lok. nr. 461-06402
145 F0 Bly, Benz[a]pyren, Olie, Polyc.arom.kulbr.PAH m.fl.
Klosterbakken 18, 20, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00139
149? -
Albanigade 19 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06059
171? -
Albanigade 15 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00213
196 F0 -
Autoværksted
lok. nr. 461-06409
221? Bly, Tjære, Cadmium, Benz(a)anthracen m.fl.
Allégade 58 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06434
246 F0 -
Nonved Renseri
lok. nr. 461-00130
280 F0 Chlorerede opl.midl.
Klaregade 27 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05889
284 F0 -
Albani Torv 7, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06355
301? -
Renseri
lok. nr. 461-06455
310! F2 Bly, Kobber, Polyc.arom.kulbr.PAH
Albani Torv 6, 5000 Odense C
lok. nr. 461-81108
333? -
Mageløs 1 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-81080
359 F0 -
Allégade 28, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82353
371! F2 -
Filosofgangen 7, 9, 5000 Odense C
lok. nr. 461-04075
380? -
Tværgade 16 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06461
384? -
Hunderupvej 39 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00122
407! F1 -
Bjergegade 24 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-00225
413 F0 -
Frederiksgade 3 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06444
422 F0 -
Nedergade 2, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06435
441? -
Langegade 21 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06058
451 F0 -
Odense Taxa
lok. nr. 461-06375
463? Benzin, Benzen, Olie-benzin
Hjallesevej 23, 25, 27, 5000 Odense C
lok. nr. 461-00101
470? -
Frederiksgade 37, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06036
473? -
Benediktsgade 44 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06452
477 F0 -

Tabellen viser de 25 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Kronprinsensgade 15 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Kronprinsensgade 15, Odense C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Elværket
lok. nr. 461-06402
68
Albanigade 21D, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82350
116
Albanigade 13 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06173
116
BP Service
lok. nr. 461-06365
117
Stålmøbler, Albanigade 19
lok. nr. 461-06059
172
Klingenberg 16 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-05828
193
Autoværksted
lok. nr. 461-06409
214
Absalonsgade 25, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82349
238
Tværgade 3-19, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06396
239
Albanigade 33 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06408
256
Plads di Libri - legeplads, alment tilgængeligt areal
lok. nr. 461-81576
265
Allegade 36, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06342
272
Klaregade 25, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82373
274
Allégade 43, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82354
275
Gulf Service Station
lok. nr. 461-06355
283
H.C. Andersens Gade 6A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82368
296
Malermester
lok. nr. 461-06171
300
Klaregade 20, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82372
309
Hunderupvej 19, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82369
310
Godthåbsgade 13, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82366
336
Nedergade 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06037
360
Klaregade 13, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82371
361
Nedergade 9C, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06255
364
Albanigade 48, 50, 52, 54, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06449
366
Nedergade 7A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82399
368
Vestergade 11, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82427
380
Overgade 19, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82010
381
Renseri
lok. nr. 461-06435
399
Vestergade 23, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82428
400
Gråbrødre Plads 4, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82370
404
Shell Servicestation
lok. nr. 461-00101
409
Benediktsgade 48, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82355
419
Nedergade 33, 35, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06049
431
Filosofhaven 1, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82432
433
Overgade 12, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82405
436
Vestergade 41, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82429
436
Langegade 15 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06106
439
Nedergade 10, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82396
448
Vestergade 51, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82430
456
Jernstøberiet Tasso
lok. nr. 461-06036
459
Langegade 2, 4, 6, 8, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06084
461
Langegade 41 , 5000 Odense C
lok. nr. 461-06069
465
Frederiksgade 1, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82359
469
Nedergade 30, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82397
470
Store Gråbrødrestræde 4, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82422
475
Bangs Boder 28, 5000 Odense C
lok. nr. 461-82009
476
Nørregade 20A, 5000 Odense C
lok. nr. 461-06464
476

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Kronprinsensgade 15 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 16 juni, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region SyddanmarkLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 12.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.7 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 18.0 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9600 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Odense med i gennemsnit 40.9 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense CKortet viser trafikstøj i området omkring Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by55-60 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 200 - 250 mm/dag i området omkring Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Kronprinsensgade 15 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 3.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.2 - 4.9 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Kronprinsensgade 15 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C


Ekstrem regn på Kronprinsensgade 15Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Kronprinsensgade 15. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (6.7 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C ligger i en højde på 10.9 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

!Plantrin 1

Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C befinder sig i et område, der er udpeget som højrisiko for vandløbsoversvømmelse under oversvømmelsesdirektivet plantrin 1.

Se vandløbsoversvømmelse plantrin 1 kort »

Plantrin 2

Adressen er til gengæld ikke udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C

BBR oplysninger

Villaen på Kronprinsensgade 15 i Odense C er opført i 1880 og indeholder 9 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 354 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Kronprinsensgade 15
Foto af Ejendommen på Kronprinsensgade 15 hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 20. jun. 2014.
Generelle BBR informationer
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1880
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 2
Antal toiletter 3
Antal badeværelser 1
Antal værelser 9

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme Brændeovne og lignende med skorsten
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 331 m2
Boligstørrelse 354 m2
Kælder 169 m2
Vægtet Areal 421 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret to andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 3: Udhus opført i 2014 | areal: 23 m²
 • Bygning nr. 2: Garage opført i 2014 | areal: 42 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 5 juli, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C havde en gyldighedsperiode, der udløb 16. maj 2023. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 7 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C er fjernvarme. Der er desuden Brændeovne og lignende med skorsten på adressen.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Villaen på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C havde et energimærke E , der ikke længere er gyldigt (det udløb 16-05-2023).

Baseret på opvarmningsareal (354 m2), energimærke (E), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 57,1 MWh/år svarende til en varmeudgift på 32.700 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
32.700 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2013 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Villaen på Kronprinsensgade 15 modtager fjernvarme fra Fyn, Fjernvarme Fyn A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Fyn, Fjernvarme Fyn A/S hører endda til blandt danmarks billigste - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 10.729 kr. Find mere info om Fyn, Fjernvarme Fyn A/S her ».

Kronprinsensgade 15 har et vægtet areal på 421 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
34.745 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke E er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Fyn, Fjernvarme Fyn A/S finder du her: https://www.fjernvarmefyn.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Fyn, Fjernvarme Fyn A/S her »


Hæftelser

Ejendommen Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C har 3 hæftelser, der samlet beløber sig til 6.910.000 kr .

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 2 afgiftspantebreve.

Afgiftpantebrev
Dato17. Mar, 2021
Prioritet10
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol1.946.000 kr.
Rentesats0.5 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
Realkreditpantebrev
Dato25. Sep, 2014
Prioritet4
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol3.507.000 kr.
Rentesats0.58 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Realkreditpantebrev
Dato01. Nov, 2022
Prioritet7
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol2.041.000 kr.
Rentesats6.0 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Privat pantebrev
Dato25. Sep, 2014
Prioritet8
TypeprivatPantebrev
Hovedstol1.362.000 kr.
Rentesats3.15 %
Rentetypevariabel
KreditorerDANSKE BANK A/S
Afgiftpantebrev
Dato27. Jun, 2017
Prioritet9
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol154.000 kr.
Rentesats1.5 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 14 januar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen har høj bevaringsværdi

Odense Kommune har tildelt villaen på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C en samlet bevaringsmæssig værdi på 3. Bevaringsværdi 3 er en høj vurdering, der gives til bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Bevaringsværdi af Kronprinsensgade 15

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Villaen blev tildelt den samlede bevaringsværdi 3 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i Odense Kommune i januar 1996.
Vurderingsdetaljer

FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring villaen på Kronprinsensgade 15 som: "Købstad - Den gamle bykerne".

Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

 • Arkitektonisk værdi (score 3). Kommentar: "MARKSNT HUS".
 • Miljømæssig værdi (score 3).
 • Originalitetsværdi (score 3). Kommentar: "ALT VIRKER OK. DOG IKKE SKORSTENEN".
Der er også nogle ting der trækker lidt ned:
 • Tilstandsværdi (score 5).
Stilart: Anden stilart
Villaen på Kronprinsensgade 15 er klassificeret som anden stilart. Det betyder at arkitekterne, der undersøgte bygningen ikke kun henføre den til en bestemt dansk arkitektonisk stilart - læs mere FBB »
Lokalplaner og kulturarv

En bevaringsværdi på 3 indikerer en høj bevaringsværdighed. Der kan derfor være restriktioner på bygningen. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C eller kontakte Odense Kommune direkte.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C

Naboerne
veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C er veluddannede, etablerede højindkomstfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Formue og Formåen.

Formue og Formåen

Formue og Formåen
veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

 • Børnefamilier i store huse
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Arbejder i topstillinger
 • Meget høj købekraft
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet
 • Aktive og velorienterede
 • Går ofte ud

Geodemografi

Den største andel af Formue og formåen er 40 til 60-årige par, men der er også et stort antal, som er fra midt i 60’erne og op. Den ældre andel forskyder gennemsnittet med børn, men det er alligevel stadig hvert tredje par, der har to børn eller flere. De vokser op i store klassiske palævillaer af ældre dato eller helt nybyggede arkitekttegnede ejerboliger. Op mod hver fjerde har også et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan være handlet for over to millioner, så rigtig mange har tyverialarm både der og i hjemmet

Langt de fleste har bil, næsten hver tredje har to biler og nogle en firmabil. Du ser dem suse rundt i store og dyre biler særligt i det nordlige strandvejsbælte i København, nord for Aarhus, eller Hasseris i Aalborg. Såvel boliger som biler er det rene liebhaveri

De fleste har taget en lang videregående uddannelse, men der er også en pæn andel af mellemlange uddannelser. Antallet af topledere og højere funktionærer er ganske højt, ligesom der er en del succesfulde selvstændige og forskere. Næsten hver tredje har virksomhed på deres private adresse, hvor særligt mange er konsulentvirksomheder og holdingselskaber, der kan dække over mange aktiviteter og investeringer

Halvdelen har en solid formue og en husstandsindkomst, der er langt højere end deres privatforbrug, men der arbejdes også for den, så en arbejdsuge kan godt være på mere end 50 timer. Formue og formåen må derfor siges at være ganske beskrivende for disse mennesker, som lever livet i overklassen

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er en passion for Formue og formåen. De arbejder hårdt, men de prioriterer til gengæld også kvalitetstid, når de har fri. Det kan være afstressende og praktisk på én gang, når man får klaret lidt havearbejde, bagt lækre fuldkornsboller til ungernes madpakker eller får malet de vindueskarme, der har trængt et stykke tid. Til gengæld klares indkøbene gerne online for at sparre tid

Fritiden går dog ikke udelukkende med det huslige. De har ofte gæster eller er selv på besøg hos venner og familie. Gæster eller ej, får de ofte lækker gourmetmad efter nye opskrifter. De prøver gerne nye og spændende produkter og betaler gerne ekstra for økologi og god kvalitet. Det gode liv kalder på slankemad hos hver fjerde, der måske i højere grad skal virke forebyggende end fedmebekæmpende

De går også ofte ud, da de er store kulturforbrugere med besøg på både udstillinger, museer, til forestillinger eller ballet/opera og klassisk koncert. Ud kommer de også, når de skal motionere

For at holde pusten, løber de ofte på villavejene og særligt mange må en tur i cykelshortsene for at lufte de ganske dyre racercykler. Ellers skal du i fitnesscentret for at se dem svede. Tennis og ridning er dog også populære sportsgrene samt golf

De rejser en del og tager gerne på flere store og dyre ferier årligt. Nogle står på ski hver eneste vinter og de erhvervsaktive flyver flere gange månedligt, hvis altså ikke frekvensen er steget til hver eneste uge

Deres interessefelt er meget bredt og inkluderer blandt andet boligdesign og indretning, mode, kultur, politik, samfundsøkonomi, skatteforhold og ernæring. Alt dette næres ved deres store og alsidige medieforbrug: Børsen, Berlingske eller Politiken dumper ind ad brevsprækken og bladres igennem fra morgenstunden sammen med morgenkaffen. Måske endda alle tre. I weekenden suppleres med Weekendavisen og det er også her de får kigget i fagbladene Dagens Medicin og Ingeniøren, afhængig af deres hverv. Blandt magasiner læser en del Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine samt diverse bolig- og modemagasiner. Omkring halvdelen læser både skøn- og faglitteratur

De ser moderne teknologi som en fordel i hverdagen og er først med de nyeste gadgets. Facebook er næsten lige så populært som LinkedIn, men noget tyder på, at de i stigende grad lader dimserne være, når de har fri. Undtagen når de skal passe finanserne og handle aktier og værdipapirer, selvfølgelig

Formue og formåen er nok privilegerede, men de deler også ud. Hver femte er medlem af en natur- eller miljøorganisation og tæt på halvdelen af en humanitær organisation, som de støtter med pæne beløb. Størstedelen er i det Moderne segment i Gallups Kompas i kombination med at være Individorienterede eller Fællesskabsorienterede

Det afspejles holdningsmæssigt. De føler nemlig godt, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare de traditionelle familieværdier. De mener ikke, at forskellen mellem rig og fattig er stor og de fleste synes også, at vi gør nok for de svage og ældre. Faktisk ville en del være tilfredse med en lavere skat, selvom de skulle klare flere ting selv. Det skal bare ikke gå ud over de offentlige midler, der går til kunst og kultur. Desuden ser de Danmark som en relevant aktør uden for vores grænser

Ved det seneste valg satte mange derfor kryds ved Radikale Venstre, Liberal Alliance eller det Konservative Folkeparti. Formue og formåen er desuden den type, der har den højeste stemmeprocent
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Kronprinsensgade 15 er data sidst opdateret 8 juli, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Kronprinsensgade 15 hører til afstemningsområdet Rådhuset hvor der er 10.236 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.646 i Rådhuset, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 84.5 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Rådhuset med 1.883 stemmer. Det svarer til 21.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Rådhuset (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Alternativet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Rådhuset, med et indeks på 192 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Rådhuset, med et indeks på 45 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 115 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Kronprinsensgade 15. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 5700 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 8.07 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.81 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 5000 Odense C

Opklaringsprocenten i 5000 Odense C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 7-8% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Vestre Skole

Kronprinsensgade 15 hører under skoledistriktet Vestre Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Vestre Skole.

Vestre Skole

Vestre SkoleVestre Skole, Roersvej 10 i Odense Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.71
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
308.220 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Vestre Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Vestre Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 1 forskellige udbydere med hastighed op til 100 / 20 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 50 / 10 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Kronprinsensgade 15God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Kronprinsensgade 15 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Kronprinsensgade 15 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Kronprinsensgade 15


Data sidst opdateret 07 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Kronprinsensgade 15, Odense C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Kronprinsensgade 15

Den nærmeste overfladenære boring ligger 121 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet ODENSE KLOSTERBAKKEN 15 . Boringen blev afsluttet 13 oktober, 1964. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 8.1 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 146. 455 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Kronprinsensgade 15.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
121 Geoteknisk boring 8.1 146. 455 »
146 Geoteknisk boring 7.8 146. 452 »
151 Moniteringsboring 4.2 146. 2675 »
160 Geoteknisk boring 7.0 146. 454 »
192 Moniteringsboring 5.0 146. 2680 »
195 Geoteknisk boring 5.6 146. 451 »
196 Geoteknisk boring 8.7 146. 453 »
217 Moniteringsboring 5.0 146. 2677 »
217 Moniteringsboring 6.0 146. 2676 »
218 Moniteringsboring 6.0 146. 2674 »

Hvor langt er der fra Kronprinsensgade 15
til nærmeste

Risikovirksomhed

ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S
Kolonne 2


Afstand: 244 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 44 m
Kapacitet: 900 kW


Afstand: 6,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Klingenberg 16
5000 Odense C


Afstand: 241 meter


Kort Læs mere

Apotek

Odense Albani Apotek


Afstand: 376 meter


Læs mere

Dagligvare

SuperBrugsen Dagligvarer


Afstand: 316 m


Læs mere

Renseanlæg

Ejby Mølle Renseanlæg


Afstand: 1,63 km


Læs mere

Daginstitution

Vandtårnet Børnehus


Afstand: 160 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 5000 Odense C
Info om vej: Kronprinsensgade
Stamoplysninger for Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C
Geografiske koordinater 55.39324229°N, 10.39081698°Ø
Højde over havets overflade 10,9 m.o.h.
Sogn Sankt Knuds Sogn »
Politikreds Fyns Politi
Adressens Id 0a3f50b4-3b9a-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f5089-6b12-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 5452957

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C.