DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Markhaven 1, 5320 Agedrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Markhaven 1. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer seks byggesagsdokumenter knyttet til Markhaven 1. De dækker perioden 1970 - 2016 og giver et indblik i villaens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er en servitutter knyttet til Markhaven 1. Villaens ældste servitut stammer fra 1936 og den seneste tinglyste servitut er fra 1936. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Markhaven 1 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Markhaven 1.


thumbnail: Skråfoto fra 1958 taget 30 meter fra Markhaven 1

Skråfoto fra 1958 taget 30 meter nordvest for Markhaven 1. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Madsen, J. Christian, gårdejer; Det Kgl. Bibliotek.Se historiske byggesager på Markhaven 1, 5320 Agedrup

Villaen på Markhaven 1, 5320 Agedrup har seks historiske byggesager, der dækker perioden 1970 - 2016. De seks historiske byggesager indeholder information om villaens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Markhaven 1

Adresse Dato Beskrivelse Download
Markhaven 1 2016 Forespørgsel forespørgsel om indretning af catering i garage Download PDF
Markhaven 1 2014 BBR/Arkiv BBR Intern Ikke tilgængelig.
Markhaven 1 2008 Ingen Forespørgsel vedr. udstykning Download PDF
Markhaven 1 1970 Ingen Garage() Download PDF
Markhaven 1 1970 Ingen Enfmiliehus() Download PDF
Markhaven 1   - Olie-/Brændstoftank - Landbrug og Natur/Sløjfet tank (afblændet) (2.500 l. Fra arkivet sløjfede tanke) Download PDF

Tabellen viser de 6 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Markhaven 1, 5320 Agedrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Odense Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Odense Kommune »Servitutter på Markhaven 1, 5320 Agedrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Markhaven 1, 5320 Agedrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19360313 1 andenServitut Dok om byggelinier mv

Tabellen viser servitut på Markhaven 1, 5320 Agedrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 12 oktober, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Markhaven 1, 5320 Agedrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Markhaven 1 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Markhaven 1, 5320 Agedrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Markhaven 1, 5320 Agedrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Odense Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Markhaven 1, 5320 Agedrup her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Markhaven 1, 5320 Agedrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Markhaven 1, 5320 Agedrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Markhaven 1, 5320 Agedrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Markhaven 1, 5320 Agedrup

År Plantype Beskrivelse Download
2020 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2020-2032 Download PDF
2007 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2008 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2015 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2011 for Odense Kommune Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Bystrategi 2019 Download PDF
2021 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Bullerup Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 6 kommuneplaner, der gælder for Markhaven 1 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »