DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Gl. Landevej 14, 6051 Almind


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Gl. Landevej 14. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er syv servitutter knyttet til Gl. Landevej 14. Bygningens ældste servitut stammer fra 1965 og den seneste tinglyste servitut er fra 2003. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Gl. Landevej 14 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Gl. Landevej 14.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Gl. Landevej 14.


thumbnail: Skråfoto fra 1958 taget 67 meter fra Gl. Landevej 14

Skråfoto fra 1958 taget 67 meter nord for Gl. Landevej 14. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Gl. Landevej 14, 6051 Almind

Kolding Kommune har et online byggesagsarkiv. Desværre kræves der MitId login for at se byggesagerne og vi kan derfor på DinGeo ikke vise eventuelle byggesager på Gl. Landevej 14, 6051 Almind. Prøv eventuelt at slå adressen op i kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Kolding Kommune Kommune ».

Historiske byggesager, Gl. Landevej 14

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byggesagsarkiv kræver NemId

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Gl. Landevej 14, 6051 Almind.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »Servitutter på Gl. Landevej 14, 6051 Almind

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Gl. Landevej 14, 6051 Almind

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19651001 1 andenServitut Dok om master mv, Resp lån i off midler
19651001 2 andenServitut Dok om master mv, Resp lån i off midler
19750612 3 andenServitut Dok om skel/byggeretsligt skel mv
19810615 4 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, mv
19841127 5 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Resp
19980924 6 andenServitut Lejekontrakt med Byskov Emballage Aps
20030114 7 andenServitut Lokalplan nr 0614-11

Tabellen viser de 7 servitutter på ejendommen Gl. Landevej 14, 6051 Almind.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 03 april, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Gl. Landevej 14, 6051 Almind

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Gl. Landevej 14 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Gl. Landevej 14, 6051 Almind

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Gl. Landevej 14, 6051 Almind her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Kolding Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Gl. Landevej 14, 6051 Almind her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Gl. Landevej 14, 6051 Almind her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Gl. Landevej 14, 6051 Almind Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Gl. Landevej 14, 6051 Almind

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Gl. Landevej 14, 6051 Almind

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) ALMIND ØST - ET BOLIGOMRÅDE OG LOKALT ERHVERVSOMRÅDE Download PDF
2021 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2021 - 2033 Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2023 - Kolding Kommune Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Gl. Landevej 14 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Gl. Landevej 14, 6051 Almind

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Gl. Landevej 14, 6051 Almind

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Udbygning af E45 Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Mere info
- Projekt Udbygning af E45/E20 Motorvejen mellem Kolding og Fredericia Mere info
- Projekt VVM-redegørelse - Brændselsomlægning Skærbækværket Mere info
- Projekt Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt - et offentlig område Mere info
- Projekt Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt - et offentlig område VVM-redegørelse Mere info
- Projekt Holmstaden - et centralt byområde i Kolding Mere info
- Projekt VVM redegørelse For etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Mere info
- Projekt Miljørapport Marina City Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport klimatilpasningsprojekt Kolding Å Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport omfarsvej nord om Nr. Bjert Mere info
- Projekt Miljøvurderingsrapport af solceller: Miljøvurdering af Vejle Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 1363 og Koling Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 0637-81 Miljøkonsekvensvurdering af ansøgt projekt Mere info
- Projekt Udbygning af E45/E20 Nord om Kolding Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport Klimatilpasningsprojekt Kolding Å - Pumpe og sluse samt kommuneplantillæg og forslag til lokalplan Mere info
- Projekt VVM-redegørelse DB Cargo Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Mere info
- Plan 04 Miljøvurdering Regional UdviklingsPlan for Region Syddanmark Mere info
- Plan Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Mere info
- Plan 7 Miljøvurdering af råstofplanen Mere info
- Plan Miljørapport ved miljøvurdering (MV) af programmet Interreg Deutschland-Danmark Mere info
- Plan Miljøvurdering Kommuneplantillæg 9 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark Mere info
- Plan Miljørapport for mobilitetsplan 2023-2035 Mere info
- Plan Miljøvurdering af kommuneplantillæg 39 for landskabsudpegninger i dele i Kolding Kommune Mere info

Tabellen viser de 14 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Gl. Landevej 14. Listet er desuden de godkendte 8 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »