DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gl. Landevej 14, 6051 AlmindRKR-pris i postnr
22.329.900
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Bygningen på Gl. Landevej 14, 6051 Almind er ifølge BBR en lejebolig udlejet af Gl. Landevej 14 ApS. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 1.850.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gl. Landevej 14, 6051 Almind

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af bygningen på Gl. Landevej 14, der ligger til grund for vores dingestimat på 8.930.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Bygning i postnummer 6051 Almind i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Bygning i postnummer 6051 Almind ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2022) er 11.540 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 4 frie handler af Bygning. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 4 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Bygningen på Gl. Landevej 14, 6051 Almind har et vægtet areal på 1935 m². Hvis Gl. Landevej 14, 6051 Almind er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 1935 m2 x 11,540 kr/m2 = 22.329.900 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Bygning i 6051 Almind
22.329.900 kr.
Udbudspriser i 6051 Almind

Der er p.t. ikke bygning til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.