DinGeo — i hele Danmark

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th i Varde er opført i 1996 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 93 m2. Lejligheden er en almennyttig bolig hos Arbejdernes Andels-Boligforening - Varde, boligafdeling 23, Markedspladsen.

Ejendommen ligger i Varde Kommune, opvarmes med fjernvarme fra DIN Forsyning Varme og er tilknyttet 3 forskellige skoledistrikteter (Campus, Sct. Jacobi, Sct. Jacob). De nærmeste naboer er typisk enlige voksne med lave indkomster. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.2 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Markedspladsen 9, 1. th

Luftfoto af Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Radon

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde ligger i den gamle Varde kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 12 målinger i den gamle Varde kommune. Af de 12 målinger var den højeste radonkoncentration 80 Bq/m3 og middelkoncentationen var 33 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er Extramarginale aflejringer (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er opført i 1996 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Markedspladsen 9, 1. th

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th ingen risiko for PCB.

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (89.6%), Tagmateriale (87.6%), Maling (83.9%), Isolering (81.2%), Facade (73.0%), Fuge (70.6%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 17 september, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 33 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 18 egentlige jordforureninger (type V2), mens 15 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 VardeKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 26bu-Varde Markjorder, der hører til Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Markedspladsen 9, 1. th, Varde
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Nørrevold 23 , 6800 Varde
lok. nr. 573-42002
66? -
Nørre Port , 6800 Varde
lok. nr. 573-80031
124? -
Ringkjøbingvej 1, 6800 Varde
lok. nr. 573-80018
129? -
Læssevejen , 6800 Varde
lok. nr. 573-99002
142? -
Spigerborgade 19A, 6800 Varde
lok. nr. 573-35001
159? -
Østervold 5 , 6800 Varde
lok. nr. 573-78002
164? -
Lerpøtvej 2 , 6800 Varde
lok. nr. 573-00048
175? -
Kærvej , 6800 Varde
lok. nr. 573-00052
224? -
Nørregade 5, 6800 Varde
lok. nr. 573-81109
236 F0 -
Storegade 56 , 6800 Varde
lok. nr. 573-78008
270 F0 -
Nørregade 2 , 6800 Varde
lok. nr. 573-78005
272? -
Vestervold 13 , 6800 Varde
lok. nr. 573-00049
287? -
Storegade 52 , 6800 Varde
lok. nr. 573-78006
301 F0 -
Vestre Landevej 10, 6800 Varde
lok. nr. 573-81097
315? -
Storegade 44, 6800 Varde
lok. nr. 573-86002
345 F0 -
Vestervold 11C, 6800 Varde
lok. nr. 573-00037
356? -
Lundgade 14, 6800 Varde
lok. nr. 573-20003
391 F0 -
Stålværksvej 7 , 6800 Varde
lok. nr. 573-00038
421? -

Tabellen viser de 18 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.
Afstand angiver afstanden i meter fra Markedspladsen 9, 1. th til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Markedspladsen 9, 1. th, Varde
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Nørrevold 7, 6800 Varde
lok. nr. 573-04004
29
Svinget 11, 6800 Varde
lok. nr. 573-99005
89
Nørrevold 26 , 6800 Varde
lok. nr. 573-32007
95
Spigerborgade 19A, 6800 Varde
lok. nr. 573-35001
153
Østervold 5 , 6800 Varde
lok. nr. 573-80034
164
Lerpøtvej 2 , 6800 Varde
lok. nr. 573-00048
208
Bøgevej 11 , 6800 Varde
lok. nr. 573-33111
263
Vestergade 24, 6800 Varde
lok. nr. 573-80041
269
Apotekerhaven 2, 6800 Varde
lok. nr. 573-63001
283
Storegade 46 , 6800 Varde
lok. nr. 573-04001
330
Vestergade 7 , 6800 Varde
lok. nr. 573-86001
365
Lerpøtvej 13 , 6800 Varde
lok. nr. 573-33102
385
Lundgade 14, 6800 Varde
lok. nr. 573-20003
386
Frisvadvej 35, 6800 Varde
lok. nr. 573-99008
391
Kræmmergade 9E, 6800 Varde
lok. nr. 573-25001
403

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.
Afstand angiver afstanden i meter fra Markedspladsen 9, 1. th til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 17 september, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region SyddanmarkLuftforurening

Udendørs luftkvalitet på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 8.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.9 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 19.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Partikelantal

Der er estimeret 6100 partikler per cm3 luft. Det er en relativ lav koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Varde med i gennemsnit 10.3 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 VardeKortet viser trafikstøj i området omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde har hårdhed: 8 - 12. Det betyder at vandet er klassificeret som middelhårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 VardeRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en god høj hydraulisk ledningsevne på 650 - 725 mm/dag i området omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. I ubebyggede områder vil regnvand derfor hurtigt kunne trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Markedspladsen 9, 1. th ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 5.8 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.5 - 7.5 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Markedspladsen 9, 1. th har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde


Ekstrem regn på Markedspladsen 9, 1. thKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Markedspladsen 9, 1. th. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.9 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Kigger vi endnu længere ud i fremtiden, er der stadig ikke tegn på, at grundvandsstigninger vil udgøre et væsentligt problem på Markedspladsen 9, 1. th. I følge pessimistiske modelberegninger med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil middeldybden til grundvandsspejlet falde med kun 12.9 centimeter i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 VardeKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde ligger i en højde på 11.3 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 VardeKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

BBR oplysninger

Lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th i Varde er opført i 1996 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 93 m2. Lejligheden er en almennyttig bolig hos Arbejdernes Andels-Boligforening - Varde, boligafdeling 23, Markedspladsen. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1996
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Alment boligselskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 2
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 3

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 3)
Bygning, Samlet areal 692 m2
Boligstørrelse 93 m2
Vægtet Areal 93 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret ni andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 7: Udhus opført i 1996 | areal: 15 m²
 • Bygning nr. 12: Udhus opført i 2009 | areal: 20 m²
 • Bygning nr. 6: Udhus opført i 1996 | areal: 15 m²
 • Bygning nr. 5: Udhus opført i 1996 | areal: 15 m²
 • Bygning nr. 8: Udhus opført i 1996 | areal: 15 m²
 • Bygning nr. 11: Udhus opført i 1996 | areal: 15 m²
 • Bygning nr. 10: Udhus opført i 1996 | areal: 15 m²
 • Bygning nr. 9: Udhus opført i 1996 | areal: 15 m²
 • Bygning nr. 2: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1996 | areal: 603 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. lejlighedens computerberegnede ejendomsvurdering.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 17 september, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde sidst vi kiggede (23. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 23 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th modtager fjernvarme fra DIN Forsyning Varme. Fjernvarme er stort set altid en fordel. DIN Forsyning Varme hører endda til blandt landets billigere fjernvarmeforsyninger - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 9.949 kr. Find mere info om DIN Forsyning Varme her ».

Markedspladsen 9, 1. th har et vægtet areal på 93 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
9.949 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for DIN Forsyning Varme finder du her: http://www.dinforsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om DIN Forsyning Varme her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 1 februar, 2018  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Naboerne
enlige voksne med lave indkomster

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er enlige voksne med lave indkomster , d.v.s. conzoom®-typen Livets Gang.

Livets Gang

Livets Gang
enlige voksne med lave indkomster

 • Enlige uden børn
 • Bor i lejligheder i provinsen
 • Lav købekraft
 • Sociale og online
 • Læser gratismedier
 • Prøver gerne en ny opskrift

Geodemografi

I samme opgange som de .ldre flytter ud, flytter de unge ind og mange af de .ldre har boet p. adressen i det meste af deres liv. Halvdelen enlige og de fleste har ingen hjemmeboende børn.

Livets gang ligger i arbejder- og middelklassen. En del har alene grundskolen at se tilbage på, mens flere ogs. har en erhvervsfaglig uddannelse. De fleste er beskæftigede som lønmodtagere, men ikke på de højeste niveauer. En del er gået fra arbejdsmarkedet og modtager nu efterløn eller pension. Derfor er deres personlige indkomst også relativt lav, og formuen ligeså.

Hjemmet er en lejlighed, som er mindre end 90 m2 og beliggende i en ældre etageejendom. Over halvdelen bor til leje, enten offenligt eller privat. Halvdelen har bil og nogle få har mere end en bil. De bor i provinsbyer over hele landet, enkelte i mindre landsbyer.

Adfærd, livsstil og holdninger

Kender du nogen blandt Livets gang, er du heldig. For de er dem blandt gruppen Provinsliv, som er mest flittige til at invitere gæster. De serverer gerne finere mad og pr.ver nye opskrifter. Hver tredje må  dog jævnligt ty til slankemad, da der måske ikke er helt grøntsager nok i retterne til daglig. Nogle gange m. du dog selv være vært, da de også gerne besøger venner og familie, faktisk ganske ofte.

Det er ingen sjældenhed, at du kommer hjem til et rygerhjem, da mere end en fjerdedel ryger mere end ti cigaretter om dagen og er dermed den mest pulsende af alle danskere. Derfor er det heller ikke overraskende, at de er imod yderligere forbud mod rygning.

Med undtagelse af de få, som ikke har internetadgang, bliver internettet brugt meget varieret. Internettet anvendes især til telefoni, dating, at søge information om deres interesser som musik, hi-fi, computerspil og onlinespil, hvor der af og til bliver spillet om penge. Desuden tjekker de e-mails og nyheder, men logger i stigende grad af de sociale medier. Hver fjerde tjekker stillingsopslag ugentligt, så der er en vis effektivitet, når det kommer til online jobsøgning blandt de arbejdsledige. Der er jo skarp konkurrence med andre om de få gode jobs, der bliver opslået.

Mange blandt Livets gang oplever, at en arbejdsuge ofte er p. op til 50 timer. Flere tager ekstravagter for at tjene lidt ekstra og måske netop derfor kommer kun halvdelen afsted til den ugentlige motion. Som transportmiddel benytter næsten hver fjerde sig dog faktisk af cyklen, mens andre vælger knallerten eller toget.

Indkøbene foretages enten på vej hjem fra arbejde eller i nærmeste discountbutik, og et overvældende flertal vælger hellere end gerne butikkernes egne mærker.

Livets gang undværer gerne den daglige avis, men Søndagsavisen er det bedste bud, hvis de skal oplyses. Dernæst læser de Beboerbladet, medlemsbladene ældre Sagen NU og Samvirke samt en hel del ugeblade, som de gerne bytter sig til med naboerne.

Det er en af de mest tv-seende typer, så fjernsynet kører non-stop hjemme hos Livets gang. De foretrækker at se TV2 op til tre til fire timer dagligt. Også TV2 News og Discovery er blandt favoritterne. Særligt nok de yngre i opgangene ser desuden TV3/TV3+ og TV2 Zulu.

Næsten hver fjerde har været på ferie i Europa inden for det seneste år, hvoraf en del var en charterferie. Ellers har mange bare taget en forlænget weekend inden for landets grænser, hvor de måske besøgte venner eller familie i Aarhus eller København.

Hvis vejret er godt, deltager de gerne aktivt ved næste valg, men en større andel end blandt befolkningen generelt deltager ikke aktivt i afstemningerne.

Stemmeafgivningen er varieret og ingen partier svinger for alvor ud i forhold til valgresultatet. Som du kan se ud fra, hvordan de ligger politisk, er Livets gang en lidt spredt type. Nogle er Traditionelle, andre Moderne-individorienterede og endnu er andre Traditionelle-individorienterede.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Markedspladsen 9, 1. th er data sidst opdateret 10 august, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Markedspladsen 9, 1. th hører til afstemningsområdet Varde By hvor der er 10.780 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.623 i Varde By, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 80.0 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Varde By med 2.567 stemmer. Det svarer til 29.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Varde By (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Nye Borgerlige fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Varde By, med et indeks på 153 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Alternativet klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Varde By, med et indeks på 46 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 62 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Markedspladsen 9, 1. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2060 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.04 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.20 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 6800 Varde

Opklaringsprocenten i 6800 Varde er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 8.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

 • Fibernet: 4 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 2 forskellige udbydere med hastighed op til 300 / 60 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 50 / 10 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Markedspladsen 9, 1. thGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Markedspladsen 9, 1. th med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Markedspladsen 9, 1. th er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 100 - 200 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Markedspladsen 9, 1. th


Data sidst opdateret 11 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Markedspladsen 9, 1. th, Varde
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er Extramarginale aflejringer.

Extramarginale aflejringer er dannet under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Extramarginale aflejringer er sedimentaflejringer fra floder og -søer udenfor isen og kan bestå af både af sand og grus. Extramarginale aflejringer findes hovedsageligt vest for sidste istids hovedopholdslinie i syd -og midtjylland.

Extramarginal aflejring
Eksempel på extramarginal aflejring med sand og grus

Extramarginale aflejringer er generelt veldrænet og næringsfattig jord. Jordarten har normalt en høj hydraulisk konduktivitet således at overfladevand let kan synke ned, hvilket minimerer oversvømmelsesrisiko ved kraftig regn.

Extramarginale aflejringer frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Markedspladsen 9, 1. th

Den nærmeste overfladenære boring ligger 82 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Varde Vandværk Lerpøtvej. Boringen blev afsluttet 19 september, 1960. Brøndborer var Harald Larsen, Varde. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 34.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 121. 112 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Markedspladsen 9, 1. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
82 Vandforsyningsboring 34.5 121. 112 »
100 99.4 121. 5B »
100 54.2 121. 5A »
179 Undersøgelsesboring 28.5 121. 965 »
179 Undersøgelsesboring 13.0 121. 964 »
191 35.5 121. 111 »
192 Vandforsyningsboring 30.0 121. 1120 »
239 36.0 121. 1119 »
251 35.0 121. 166 »
264 40.0 121. 259 »

Hvor langt er der fra Markedspladsen 9, 1. th
til nærmeste

Risikovirksomhed

Nybro Gasbehandlingsanlæg
Kolonne 3


Afstand: 8,59 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 0 m
Kapacitet: 150 kW


Afstand: 2,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Frisvadvej 35
6800 Varde


Afstand: 456 meter


Kort Læs mere

Apotek

Varde Apotek Østervold


Afstand: 321 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1395 Dagligvarer


Afstand: 159 m


Læs mere

Renseanlæg

Varde Renseanlæg


Afstand: 1,64 km


Læs mere

Daginstitution

Vuggestuen Isbjergparken - Varde


Afstand: 540 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 6800 Varde
Info om vej: Markedspladsen
Stamoplysninger for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde
Geografiske koordinater 55.62431481°N, 8.47853879°Ø
Højde over havets overflade 11,3 m.o.h.
Sogn Varde Sogn »
Politikreds Syd- og Sønderjyllands Politi
Adressens Id 0a3f50b9-f11c-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 7902178
Almennyttig boligafdeling 23, Markedspladsen »

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.