DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 6 registrerede historiske byggesager på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde kan fåes ved, at kontakte Varde Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Varde Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
Markedspladsen 1 2009 Udhus/drivhus/skur/annex Ikke tilgængelig.
Markedspladsen 1 9 2001 Til og ombygning Download PDF
Markedspladsen 1 9 1995 Beregning Download PDF
Markedspladsen 1 9 1995 Beboelse Ikke tilgængelig.
Markedspladsen 1 9 1995 Beregning Download PDF
Markedspladsen 1 1956 Landbrug/Stald/driftbygning Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er der 1 lokalplaner og 5 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1994 Lokalplan (vedtaget) Markedspladsen, Varde Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2015 Download PDF
2017 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Tematillæg til Planstrategi 2015 - Kystturisme og sommerhusområde Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Udviklingsstrategi 2018-2021 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21 - Kystturisme og nyt sommerhusområde Download PDF

Officielle attester på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Varde Kommune har registreret på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk