DinGeo — i hele Danmark

Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing

Villaen på Nymøllevej 2 i Ringkøbing er opført i 1953 og indeholder 6 værelser, et køkken og fordelt på 147 m2.

Ejendommen ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og er tilknyttet 2 forskellige skoledistrikteter (Højmark Skole, Lem Skole - overbygnin). De nærmeste naboer er typisk formuende familier på landet. Den årlige risiko for indbrud er 1.6 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Nymøllevej 2

Luftfoto af Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
Radonklassificering

Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing ligger i den gamle Ringkøbing kommune, der er klassificeret som Radonklasse 0 den laveste klassificering. Det betyder at mindre end 0,3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 0 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 8 målinger i den gamle Ringkøbing kommune. Af de 8 målinger var den højeste radonkoncentration 70 Bq/m3 og middelkoncentationen var 27 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er opført i 1953 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing har en kælder på 77 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Nymøllevej 2

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Villaen på Nymøllevej 2 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Nymøllevej 2 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (77.2%), Isolering (73.6%), Gulve (67.0%), Fuge (63.8%), Tagmateriale (54.8%), Facade (51.5%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Nymøllevej 2 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (78.5%), Gulve (69.0%), Fuge (55.3%), Tagmateriale (52.7%), Isolering (50.7%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 25 marts, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på villaens grund. Olietanken er etablereret i 1960 og der er ikke angivet årstal for sløjfning (den er dog ikke længere i drift).

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på villaens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er en jordforureninger. Det er et trods alt begrænset antal. Blandt det totale antal jordforureninger er ingen egentlige jordforureninger (type V2), mens en er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Nymøllevej 2, 6950 RingkøbingKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 16n-Ø. Lem By, Sdr. Lem, der hører til Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Nymøllevej 2, Ringkøbing
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Lervangvej 2 , 6950 Ringkøbing
lok. nr. 667-30249
103

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing.
Afstand angiver afstanden i meter fra Nymøllevej 2 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 15 marts, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Midtjylland

Luftforurening

Udendørs luftkvalitet på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 8.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.2 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 18.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Partikelantal

Der er estimeret 4700 partikler per cm3 luft. Det er en relativ lav koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Ringkøbing-Skjern med i gennemsnit 9.5 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Nymøllevej 2, 6950 RingkøbingKortet viser trafikstøj i området omkring Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing om dagen:

StøjtypeLydstyrke
! Større veje60-65 dB
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing har hårdhed: 4 - 8. Det betyder at vandet er klassificeret som blødt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing

Ekstrem regn

Der er lav risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing.

Ejendommen ligger ikke i en lavning og overfladevand har mulighed for at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er lav og den hydrauliske ledningsevne er nogenlunde god.

Lavninger

Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Nymøllevej 2, 6950 RingkøbingRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
Lav befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er 20 procent. Det betyder, at kun ca. 20 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 250 - 275 mm/dag i området omkring Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Nymøllevej 2 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 4.2 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.1 - 7.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Nymøllevej 2 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing


Ekstrem regn på Nymøllevej 2Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Nymøllevej 2. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.7 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.4 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Nymøllevej 2, 6950 RingkøbingKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing ligger i en højde på 37.8 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Nymøllevej 2, 6950 RingkøbingKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing

BBR oplysninger

Villaen på Nymøllevej 2 i Ringkøbing er opført i 1953 og indeholder 6 værelser, et køkken og fordelt på 147 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Nymøllevej 2
Foto af Ejendommen på Nymøllevej 2 hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 22. maj. 2019.
Generelle BBR informationer
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1953
Ombygningsår 1996
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 6

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Centralvarme med én fyringsenhed
Opvarmningsmiddel Flydende brændsel
Supplerende varme -
Vandforsyning Privat vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold SOP: Nedsivning til sivedræn

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 101 m2
Boligstørrelse 147 m2
Kælder 77 m2
Vægtet Areal 177 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Udhus opført i 1000 | areal: 80 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 1960
 • Placering: geografiske koordinater er angivet (men ikke placering ift terræn)
 • Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 • Status: Ikke i driftBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 25 marts, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Nymøllevej 2 har energimærke D.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 7. december 2015 til 7. december 2025.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1953 og med den foreløbig seneste større ombygning i 1996. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger fra tidsperioden 1951-1960. Energimærket indikerer et rimeligt vedligehold af Nymøllevej 2.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for ejendommen på Nymøllevej 2 (byggeår: 1953) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (1996, ).


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele syv forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på etageadskillelse, solceller, solvarme, varmepumpe, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Solceller: Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 4,8 kW5.700 kr81.000 kr
Varmepumpe: Installation af ny luft/luft anlæg, Bosch Compress 5000 5.02.300 kr15.000 kr
Etageadskillelse: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering1.900 kr15.800 kr
Ydervægge: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm900 kr14.800 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer til tolags energirude1.900 kr60.800 kr
Solvarme: Installation af nyt 3,95 m² solvarmeanlæg til brugsvandsproduktion, som Vølund vakuumrør solfanger900 kr55.000 kr
Yderdøre: Udskiftning til nye terrassedøre med tolags energirude400 kr12.800 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden tre andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke B.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 2 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i villaen på Nymøllevej

De syv forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 55 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 6,52 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle syv energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 3,6 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er varmepumpe-forslaget Installation af ny luft/luft anlæg, Bosch Compress 5000 50, en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 8.800 kr. på varmeregningen. Hvis alle 7 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 11.200 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt B-energimærke, vurderer vi, at villaen vil opleve en værdiforøgelse på 129.360 kr. Hvis kun de rentable energiforbedringer udføres vil det nye energimærke C give en værdiforøgelse på 67.620 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Håndværkerfradraget giver mulighed for at fratrække energirenoveringsudgifter op til 25.000 kr. pr. voksen i husstanden i 2021 (dog ikke materialer). Bygningspuljen er en anden offentlig tilskudskilde til energirenovering af Nymøllevej 2.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Nymøllevej 2 er endda i den specielle situation at 4 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 81.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 8 februar, 2020 - opdater


Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing
Ejendomsfoto fra 2015 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 126.910
kr 129.000
kr 2.090
kr 149.433
kr 20.923
2,95 %
3,33 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er centralvarme med en fyringsenhed, dvs. Fast brændsel og olie eller gas. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Villaen på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (130 m2), energimærke (D), opvarmningskilde (Træpiller) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 23 MWh/år svarende til en varmeudgift på 20.200 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
20.200 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2015 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

!Fjernvarme

Der er desværre ikke endnu mulighed for fjernvarme på Nymøllevej 2. Den nærmeste fjernvarmeforsyning er Lem Varmeværk - Se forsyningsområde og anden information om Lem Varmeværk her ».

Eventuelle udvidelsesplaner for Lem Varmeværk, der kan give fjernvarme til villaen på Nymøllevej 2 kan muligvis findes ved at kigge nærmere på:

.Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Spar på varmeregningen

Villaen på Nymøllevej 2 opvarmes iflg BBR med Flydende brændsel. Det koster forventeligt ca. 20.200,- pr år. at opvarme de 147 kvm. Se hvordan Amalo kan hjælpe med lavere varmeregning, mindre CO2 udledning og bedre indeklima.


Grøn varme på Nymøllevej 2

Hæftelser

Ejendommen Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing har en enkelt hæftelse på 200.000 DKK.

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 2 afgiftspantebreve.

Ejerpantebrev
Dato09. Apr, 2021
Prioritet4
Typeejerpantebrev
Hovedstol200.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato02. Aug, 2011
Prioritet5
TypeAfgiftpantebrev
Hovedstol38.000 kr.
Rentesats4.0 %
Rentetypefast
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato30. Oct, 2014
Prioritet6
TypeAfgiftpantebrev
Hovedstol614.000 kr.
Rentesats1.5 %
Rentetypefast
Kreditorer Skjult


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 22 februar, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke fredet villaen på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Nymøllevej 2

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing

Naboerne
formuende familier på landet

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er formuende familier på landet , d.v.s. conzoom®-typen Par i Hjerter.

Par i Hjerter

Par i Hjerter
formuende familier på landet

 • Alle familietyper, flest over 40 år
 • Bor i store, ældre huse
 • Middel købekraft, pæn formue
 • Mange har kat
 • Nyder hjemlige aktiviteter
 • Medlem af natur- eller miljøorganisation

Geodemografi

Syv ud af ti Par i hjerter har typisk ingen hjemmeboende børn. De er oftest fra 40 til 50 år og ja endda op til over 75 år. Størsteparten har en ganske høj indkomst og de fleste har opbygget store formuer tilsammen. En fjerdedel er pensionister og hver femte har erhverv på hjemmeadressen, hvilket typisk er en lille håndværksvirksomhed, der fortsat har en rigtig god indtjening. En lidt broget skare, der er spredt i alle socialklasser. Her finder vi flere topledere og selvstændige end arbejdsløse, men de bor side om side

De fleste bor i ældre enfamilie- eller stuehuse, som snart er betalt. Langt over halvdelen er større end 150 m². Typisk er det charmerende huse til nedlagte landbrugsejendomme fra før 1940, der nu nænsomt er restaureret og som for mange i dag fremstår som egentligt liebhaveri. Størsteparten af Par i hjerters hjem ligger i det åbne land overalt i regionerne

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Huset og haven er de største interesser blandt Par i hjerter og de går ofte og nusser om bedene eller fikser en tagrende eller lignende på huset. Der er også en del, der nyder naturen ved at tage på jagt, fisketur eller ride en tur

Inden døre er det sytøj, bagning og madlavning, der beskæftiger hænderne. Imens er radioen ofte indstillet på P4. DR1 og TV2 sender langt mere relevant tv for dem end nogen andre kanaler. Til gengæld bruger de ikke meget tid på internationale kanaler eller kanaler, der ikke umiddelbart kan modtages gratis med en almindelig husantenne

Par i hjerter kan nå det, de skal, inden for den almindelige arbejdstid. I fritiden hygger de sig så sammen og nyder de stille stunder, hvor den ene måske sidder og nørkler med håndarbejdet, mens de nyder kaffen og lidt friskt hjemmebag. Ingredienserne køber de gerne lokalt i Spar og Dagli’Brugsen. Skal der handles stort kører de til nærmeste større by for at handle i Super Brugsen, Netto eller Rema 1000

Computeren bliver også tændt fra tid til anden, selvom en femtedel af Par i hjerter synes, at den moderne teknologi er skræmmende. Internettet er ikke et hyppigt anvendt redskab i dagligdagen, og der handles for eksempel ikke på nettet så ofte. Alligevel kan du møde typen online på Facebook. Når de ikke er på nettet, læser de gerne blade som Alt om Haven eller Natur & Miljø

Par i hjerter interesserer sig mere for det hjemlige og lokale end for landspolitik. En tredjedel interesserer sig for miljøpolitik, hvilket ligner landsgennemsnittet, men Par i hjerter er mere handlekraftige og er hyppigere medlem af en natur- eller miljøorganisation

Under halvdelen dyrker regelmæssigt sport. For de, som gør, er det ofte gymnastik eller andet i den nærmeste bys fitnesscenter. Ellers bliver det til en løbe-, cykel- eller ridetur, hvor sidstnævnte er en af fordelene ved at bo, som de gør

Ferie i Danmark slår en udlandstur. Luftforandring i kortere tid er fint nok, men det er nu også rart bare at være derhjemme, hvor man også kan gå på jagt eller fiske. Skal man absolut afsted, er en endagstur til udlandet eller måske en årlig weekend til pleje af kærligheden at foretrække. Par i hjerter mindes dog deres ferier, særligt når de har været på højskoleophold sammen, selvom det efterhånden er nogle år siden

Værdimæssigt er Par i hjerter at finde i hele kompasrosen. Mange er Traditionelle og nogle er i retning af de Individorienterede, men størstedelen ligger i centrum

De synes, at Danmark bruger offentlige midler nok på kunst og kultur, måske fordi de ikke selv benytter sig af kulturtilbud så hyppigt. Lige med undtagelse af kirken, som de besøger hyppigere end befolkningen generelt

Ved det seneste folketingsvalg stemte flest på Dansk Folkeparti, men Venstre nød også en stor opbakning blandt Par i hjerter, der er flittige til at bruge deres stemmeret
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Nymøllevej 2 er data sidst opdateret 24 februar, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Nymøllevej 2 hører til afstemningsområdet Højmark hvor der er 529 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 467 i Højmark, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Højmark med 204 stemmer. Det svarer til 43.7 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Højmark (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Kristendemokraterne fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Højmark, med et indeks på 642 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Klaus Riskær Pedersen klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Højmark, med et indeks på 27 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing at være mellem.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 1 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Nymøllevej 2. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 25 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 16.00 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.60 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 6950 Ringkøbing

Opklaringsprocenten i 6950 Ringkøbing er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 9.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 5 / 1 Mbit/s

Se fibernet dækningsgrad omkring Nymøllevej 2God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Nymøllevej 2 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Nymøllevej 2 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 20 - 30 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Nymøllevej 2


Data sidst opdateret 30 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Nymøllevej 2, Ringkøbing
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Nymøllevej 2

Den nærmeste overfladenære boring ligger 22 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Nymøllevej 4. Boringen blev afsluttet 11 august, 1995. Brøndborer var Tonny Pedersen, Esbjerg. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 21.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 83. 1552 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Nymøllevej 2.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
22 Vandforsyningsboring 21.0 83. 1552 »
34 83. 1809 »
264 Geoteknisk boring 4.0 83. 1657 »
448 Vandforsyningsboring 70.0 83. 1456 »
517 Vandforsyningsboring 110.0 83. 1162 »
527 36.0 83. 1069 »
537 Privat husholdning 83. 1805 »
551 Forureningsbor. 15.0 83. 1957 »
554 Vandforsyningsboring 38.5 83. 1317 »
572 Forureningsbor. 83. 1956 »

Hvor langt er der fra Nymøllevej 2
til nærmeste

Risikovirksomhed

Arla Foods Amba Hoco
Kolonne 2


Afstand: 32,71 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 94 m
Kapacitet: 3300 kW


Afstand: 619 meter


Kort Læs mere

Mobilmast

Lervangvej 7
6950 Ringkøbing


Afstand: 547 meter


Kort Læs mere

Dagligvare

Dagli'Brugsen


Afstand: 3.833 m


Læs mere

Renseanlæg

ÆBLEHAVENS CAMPING renseanlæg


Afstand: 4,98 km


Læs mere

Daginstitution

Højmark Børnehus


Afstand: 3304 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 6950 Ringkøbing
Info om vej: Nymøllevej
Stamoplysninger for Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing
Geografiske koordinater 56.08231392°N, 8.39386343°Ø
Højde over havets overflade 37,8 m.o.h.
Sogn Sønder Lem Sogn »
Politikreds Midt- og Vestjyllands Politi
Adressens Id 0a3f50be-a289-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 4418964

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Nymøllevej 2, 6950 Ringkøbing.