DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Poppelvej 58, 7870 Roslev


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Poppelvej 58. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer tre byggesagsdokumenter knyttet til Poppelvej 58. De dækker perioden 1987 - 1999 og giver et indblik i villaens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er en servitutter knyttet til Poppelvej 58. Villaens ældste servitut stammer fra 1987 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Poppelvej 58 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Poppelvej 58.
thumbnail: Skråfoto fra 1948-1952 taget 417 meter fra Poppelvej 58

Skråfoto fra 1948-1952 taget 417 meter sydvest for Poppelvej 58. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Christensen, Peter; Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Poppelvej 58, 7870 Roslev

Villaen på Poppelvej 58, 7870 Roslev har tre historiske byggesager, der dækker perioden 1987 - 1999. De tre historiske byggesager indeholder information om villaens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Poppelvej 58

Adresse Dato Beskrivelse Download
Poppelvej 58 1999 Til og ombygning Download PDF
Poppelvej 58 1987 Beboelse Ikke tilgængelig.
Poppelvej 58 1987 Beboelse Ikke tilgængelig.

Tabellen viser de 3 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Poppelvej 58, 7870 Roslev.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Skive Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Skive Kommune »

Servitutter på Poppelvej 58, 7870 Roslev

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Poppelvej 58, 7870 Roslev

Dato Prioritet Type Tillægstekst
31.08.1987 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Tabellen viser servitut på Poppelvej 58, 7870 Roslev.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Poppelvej 58, 7870 Roslev

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Poppelvej 58 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Poppelvej 58, 7870 Roslev

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Poppelvej 58, 7870 Roslev her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af Skive Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Poppelvej 58, 7870 Roslev her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Poppelvej 58, 7870 Roslev her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Poppelvej 58, 7870 Roslev Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Poppelvej 58, 7870 Roslev

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Poppelvej 58, 7870 Roslev

År Plantype Beskrivelse Download
1977 Lokalplan (vedtaget) For et område ved Lyngdalen i Glyngøre Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2020-2032 Download PDF
2017 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2015 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2019-2031 Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Blandet bolig og erhverv Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Poppelvej 58 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »