DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Poppelvej 58, 7870 RoslevGeomatic AVM
1.420.526
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.050.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
664.938
Mere Info 
Justeret RKR
1.379.934
Mere Info 
Udbudspris i postnr
795.000
Mere Info 
Vurderingsrapport
199,-/md
Køb her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
 • Anslået ejendomsværdi

  ca. 1,42 mio. kr.

  oktober 2020
 • Seneste Salgspris

  883.000 kr.

  27. januar 1996
 • Offentlig ejendomsvurdering

  1.050.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Ejendommen på Poppelvej 58.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Poppelvej 58, 7870 Roslev.

Geomatic AVM
1.420.526 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Villaen på Poppelvej 58. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Poppelvej 58. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Villaen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Villaen på Poppelvej 58. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Poppelvej 58. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Poppelvej 58 i Roslev er 1.050.000 kr (år 2019). Grunden på 1.482 m2 er vurderet til 181.700 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 10.500 kr og en grundskyld på 3.757,56 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.050.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Poppelvej 58 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 7870 Roslev i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2020.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 7870 Roslev ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2020) er 4.182 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 16 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 16 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Poppelvej 58, 7870 Roslev har et vægtet areal på 159 m². Hvis Poppelvej 58, 7870 Roslev er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 159 m2 x 4,182 kr/m2 = 664.938 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 7870 Roslev
664.938 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Poppelvej 58, 7870 Roslev kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 7870 Roslev. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 1996 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Poppelvej 58, 7870 Roslev er solgt 2 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 27. januar 1996, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 883.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
3. september 1995Alm. frit salg850.000
27. januar 1996Alm. frit salg883.000

Salgsprisen for de 2 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 159 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Poppelvej 58 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 7870 Roslev (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 159 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 1996 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2020, y: 1.379.934 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Poppelvej 58, 7870 Roslev var i første kvartal 1996. Salgsprisen 883.000 kr. var 108 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 108 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 159 m2 x 4,182 kr/m2 x 2.08 = 1.379.934 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 1996)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 7870 Roslev
1.379.934 kr.

Udbudspriser i 7870 Roslev

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 7870 Roslev kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Poppelvej 58. Der er p.t. 92 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 92 villaer, der p.t. er til salg i 7870 Roslev.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 1,725 til 33,925 kr/m2, med et gennemsnit på 5,770 kr/m2 og en median på 5,000 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Poppelvej 58, 7870 Roslev svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 159 m2 x 5,000 kr/m2 = 795.000 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 7870 Roslev)

gns. m2 udbudspris for 92 Villaer til salg i 7870 Roslev
795.000 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Poppelvej 58. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk