DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Poppelvej 58, 7870 RoslevGeomatic AVM
1.410.940
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.050.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
523.269
Mere Info 
Justeret RKR
1.085.931
Mere Info 
Udbudspris i postnr
737.283
Mere Info 

 • Anslået ejendomsværdi

  ca. 1,41 mio. kr.

 • Seneste Salgspris

  883.000 kr.

  27. januar 1996
 • Offentlig ejendomsvurdering

  1.050.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Villaen på Poppelvej 58.


Geomatic AVM Ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Poppelvej 58, 7870 Roslev.

Geomatic AVM
1.410.940 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed Ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Villaen på Poppelvej 58. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Poppelvej 58. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Villaen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Sitet er finansieret af Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Nykredit. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea Boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Villaen på Poppelvej 58. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Poppelvej 58. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »
Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Villaen på Poppelvej 58 i Roslev er 1.050.000 kr (år 2018). Grunden på 1.482 m2 er vurderet til 181.700 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 10.500 kr og en grundskyld på 3.757,56 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.050.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Poppelvej 58 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets Kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 7870 Roslev i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2019.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 7870 Roslev ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2019) er 3.291 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 12 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 12 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Poppelvej 58, 7870 Roslev har et vægtet areal på 159 m². Hvis Poppelvej 58, 7870 Roslev er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 159 m2 x 3,291 kr/m2 = 523.269 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2019)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 7870 Roslev
523.269 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret Kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Poppelvej 58, 7870 Roslev kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 7870 Roslev. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 1996 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Poppelvej 58, 7870 Roslev er solgt 2 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 27. januar 1996, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 883.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
3. september 1995Alm. frit salg850.000
27. januar 1996Alm. frit salg883.000

Salgsprisen for de 2 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 159 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Poppelvej 58 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 7870 Roslev (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 159 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 1996 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: tredje kvartal 2019, y: 1.085.931 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Poppelvej 58, 7870 Roslev var i første kvartal 1996. Salgsprisen 883.000 kr. var 108 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 108 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 159 m2 x 3,291 kr/m2 x 2.08 = 1.085.931 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2019) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 1996)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 7870 Roslev
1.085.931 kr.

Udbudspriser i 7870 Roslev

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 7870 Roslev kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Poppelvej 58. Der er p.t. 98 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 98 villaer, der p.t. er til salg i 7870 Roslev.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 1,652 til 40,497 kr/m2, med et gennemsnit på 5,615 kr/m2 og en median på 4,637 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Poppelvej 58, 7870 Roslev er villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 159 m2 x 4,637 kr/m2 = 737.283 kr
(Boligareal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 7870 Roslev)

gns. m2 udbudspris for 98 Villaer til salg i 7870 Roslev
737.283 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Villa på Poppelvej 58. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk