DinGeo — i hele Danmark

Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft

Villaen på Mølbjergvej 1 i Ebeltoft er opført i 1852 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 120 m2. Bygningen er bevaringsværdig (bevaringsværdi 5).

Ejendommen ligger i Syddjurs Kommune og tilhører skoledistriktet Ebeltoft Skole. De nærmeste naboer er typisk børnefamilier i det åbne land. Den årlige risiko for indbrud er 2.08 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Mølbjergvej 1

Luftfoto af Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft at være meget høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft ligger i den gamle Ebeltoft kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Ebeltoft kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 270 Bq/m3 og middelkoncentationen var 80 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er Morænesand og grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er opført i 1852 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er meget høj radonrisiko på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Mølbjergvej 1

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har villaen på Mølbjergvej 1 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Mølbjergvej 1 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (63.8%), Fuge (61.8%), Gulve (60.0%), Facade (57.8%), Isolering (57.4%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Mølbjergvej 1 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (88.8%), Gulve (85.8%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 2 april, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på villaens grund. Olietanken er etablereret i 0 og den er i stadig i drift. Der er tale om Over terræn, udendørs olietank på 1200 liter; Designet til Fyringsgasolie. Se adressens BBR data

Ingen jordforureninger i nærområdet

Ligesom selve grunden er ren, så er der heller ikke registreret andre jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft.

Jordforureningskort på Mølbjergvej 1, 8400 EbeltoftKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 10-Handrup By, Dråby, der hører til Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 20 april, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region MidtjyllandLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 11.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.2 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 15.9 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 6900 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Syddjurs med i gennemsnit 21.9 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Mølbjergvej 1, 8400 EbeltoftKortet viser trafikstøj i området omkring Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Mølbjergvej 1, 8400 EbeltoftRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en god høj hydraulisk ledningsevne på 1.075 - 1.175 mm/dag i området omkring Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft. I ubebyggede områder vil regnvand derfor hurtigt kunne trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Mølbjergvej 1 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.9 - 5.9 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Mølbjergvej 1 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft


Ekstrem regn på Mølbjergvej 1Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Mølbjergvej 1. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Selvom modelberegninger viser et svagt stigende grundvand på adressen over de næste 40-50 år, så er der ikke tegn på, at det kommer til at udgøre et væsentligt problem. I følge modelberegningerne, baseret på et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil den forventede reduktion i middeldybden til terrænnært grundvand kun udgøre 5.3 centimeter i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (7.5 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Mølbjergvej 1, 8400 EbeltoftKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft ligger i en højde på 45.5 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Mølbjergvej 1, 8400 EbeltoftKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft

BBR oplysninger

Villaen på Mølbjergvej 1 i Ebeltoft er opført i 1852 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 120 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Mølbjergvej 1
Foto af Ejendommen på Mølbjergvej 1 hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 8. mar. 2024.
Generelle BBR informationer
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1852
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 4

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Centralvarme med én fyringsenhed
Opvarmningsmiddel Flydende brændsel
Supplerende varme Brændeovne og lignende med skorsten
Vandforsyning Privat vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 120 m2
Boligstørrelse 120 m2
Vægtet Areal 120 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Udhus opført i 1852 | areal: 16 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 0
 • Placering: Over terræn, udendørs
 • Indhold: Fyringsgasolie
 • Status: I driftBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 2 april, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Mølbjergvej 1 har energimærke G.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

Energimærket er gyldigt fra 19. januar 2017 til 19. januar 2027.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1852. Selvom et G-energimærke hører til i den absolut laveste ende, så er det ikke ualmindeligt for bygning opført i 1852. Bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket G for ejendommen på Mølbjergvej 1 (byggeår: 1852) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke G efterlader plads til forbedring. Med hele syv forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på loft, solceller, terrændæk, varmeanlæg, varmerør, vinduer og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Loft: Efterisolering af loft-58.300 kr
Varmeanlæg: Konvertering til opvarmning med træpiller-70.000 kr
Solceller: Etablering af solceller-75.000 kr
Varmerør: Efterisolering af varmefordelingsrør op til i alt 40 mm-10.000 kr
Ydervægge: Efterisolering af massiv ydervæg-83.600 kr
Terrændæk: Etablering af nyt terrændæk-207.900 kr
Vinduer: Nye vinduer og bryggersdør med 3 lags energirude.-54.800 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden to andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres3 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i villaen på Mølbjergvej

De syv forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 0 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 13.544,72 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle syv energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 24,78 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Efterisolering af loft(pris: 58.300 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 62.922 kr. på varmeregningen. Hvis alle 7 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 67.388 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt D-energimærke, vurderer vi, at villaen vil opleve en værdiforøgelse på 192.000 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Mølbjergvej 1.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Mølbjergvej 1 er endda i den specielle situation at 5 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 75.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 21 februar, 2024 - opdater


Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft
Ejendomsfoto fra 2017 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er centralvarme med en fyringsenhed, dvs. Fast brændsel og olie eller gas. Der er desuden Brændeovne og lignende med skorsten på adressen.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Villaen på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er med det nuværende energimærke G relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (120 m2), energimærke (G), opvarmningskilde (Flydende brændsel) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 51 MWh/år svarende til en varmeudgift på 49.900 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
49.900 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2017 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

!Fjernvarme

Der er desværre ikke endnu mulighed for fjernvarme på Mølbjergvej 1. Den nærmeste fjernvarmeforsyning er Ebeltoft Fjernvarmeværk - Se forsyningsområde og anden information om Ebeltoft Fjernvarmeværk her ».

Eventuelle udvidelsesplaner for Ebeltoft Fjernvarmeværk, der kan give fjernvarme til villaen på Mølbjergvej 1 kan muligvis findes ved at kigge nærmere på:

.Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »


Hæftelser

Ejendommen Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft har en enkelt hæftelse på 3.640.000 DKK.

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 2 afgiftspantebreve.

Realkreditpantebrev
Dato28. Apr, 2022
Prioritet1
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol3.640.000 kr.
Rentesats3.24 %
Rentetypefast
KreditorerNYKREDIT REALKREDIT A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato13. Jul, 2009
Prioritet2
TypeTillægstekst
Hovedstol188.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerNordea Kredit Realkredit A/S
Afgiftpantebrev
Dato02. Oct, 2017
Prioritet3
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol596.000 kr.
Rentesats0.1364 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 26 februar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen har bevaringsværdi

Syddjurs Kommune har tildelt villaen på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft en samlet bevaringsmæssig værdi på 5. Bevaringsværdi 5 er en middelvurdering, der ofte gives til jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i det samlede indtryk.

Bevaringsværdi af Mølbjergvej 1

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Villaen blev tildelt den samlede bevaringsværdi 5 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i Syddjurs Kommune i juni 2011.
Vurderingsdetaljer

FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring villaen på Mølbjergvej 1 som: "Landsby - Indenfor ældre landsby".

Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

 • Arkitektonisk værdi (score 5). Kommentar: "god hovedform".
 • Miljømæssig værdi (score 4).
 • Originalitetsværdi (score 4). Kommentar: "vinduer og døre udskiftet, nyere huller".
 • Tilstandsværdi (score 5).
Stilart: Anden stilart
Villaen på Mølbjergvej 1 er klassificeret som anden stilart. Det betyder at arkitekterne, der undersøgte bygningen ikke kun henføre den til en bestemt dansk arkitektonisk stilart - læs mere FBB »
Lokalplaner og kulturarv

En bevaringsværdi på 5 indikerer en middel bevaringsværdighed. Der er normalt ikke restriktioner på bygninger med middel bevaringsværdi. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft eller kontakte Syddjurs Kommune direkte.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft

Naboerne
børnefamilier i det åbne land

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er børnefamilier i det åbne land , d.v.s. conzoom®-typen Landbofamilier.

Landbofamilier

Landbofamilier
børnefamilier i det åbne land

 • Børnefamilier i store, ældre huse
 • Middel købekraft
 • Mange børneaktiviteter
 • Online
 • Traditionelle
 • Holder gerne ferie i Danmark

Geodemografi

Hovedparten af Landbofamilier er i alderen 40 til 60 år og over halvdelen er par med rigtig mange hjemmeboende børn i alle aldre. De har en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Typen rummer mange lønmodtagere og indkomstniveauet er komfortabelt – i snit lige over landsgennemsnittet. Formuen er til gengæld lige under i snit, men det dækker over en vis variation. Hver femte har erhverv på privatadressen, hvor en stor del af disse servicerer de nærliggende landbrug og lokalområdet

De allerfleste bor i enfamiliehuse eller stuehuse. Typisk er det en ejerbolig fra 130 m² til over 180 m². Byggestilen er traditionel dansk og selv de nyeste huse er fra starten af forrige århundrede. Energimærket er ofte i den dårligere ende, da mange af husene opvarmes med flydende brændsel

De ligger uden for bygrænsen i det åbne land, hvor der er lys og luft til, at familien rigtig kan udfolde sig. De har flere biler og det har de brug for, for der er langt til det meste

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Landbofamilier nyder landlivet og har valgt de åbne vidder til. De nyder haven, hygger sig i hjemmet, tager på jagt eller ud at fiske, lufter hunden uden snor og bager boller til ungerne. De mener, at miljøet er vigtigere end industriens vækst, men miljøet fylder ikke i deres forbrugsvalg og de interesserer sig ikke for økologi

De fleste Landbofamilier kan klare deres lønnede job inden for almindelig arbejdstid. Alligevel føler de, at de har småt med tid, fordi de er meget aktive. Altid er de i gang med reparationer eller til- og ombygninger, så de besøger jævnligt byggemarkedet for at hente flere materialer

De kommer rundt i deres biler, når der skal hentes og bringes unger og der skal handles stort ind. Indkøbet foregår i det nærmeste større supermarked, uanset hvilket skilt, der vajer på facaden

Når det er tid til aftensmad, er det de traditionelle retter, der kommer på bordet og de er hjemmelavede. Vi er et stykke fra skyr-bæltet og sundhed er ikke nogen udbredt interesse blandt denne type. Alligevel får de motioneret: Hver femte løber, dyrker fitness eller styrketræner. Andre går til svømning, gymnastik eller atletik for at holde sig i form. Motorsport har også en tiltrækning blandt Landbofamilierne. Alt fra gokart til pløjestævner underholder familien

Med alle de aktiviteter er det ikke overraskende, at Landbofamilier er de mindst tv-seende blandt typerne i Livet på Landet. I stedet bliver de orienteret via radioen, oftest P3, P4 eller en af de kommercielle kanaler, mens de går og roder. Det er dog næppe politik, der får dem til at spidse ører, for det interesserer de sig mindre for. De lokale spørgsmål har dog en vis interesse. De er i hvert fald glade for den information, som den lokale avis giver

De læser mange forskellige tidsskrifter, men ikke ét specielt i noget større omfang end gennemsnittet, når man lige ser bort fra Samvirke, Familie Journalen og Danmarks Jægerforbunds blad

De er godt med, når det gælder digitaliseringen. De både bruger internettet og er trygge ved det. Og de tilgår det både fra computeren, tabletten og mobilen. Du kan møde Landbofamilier på Facebook og mon ikke der er billeder fra de seneste projekter?

Hver fjerde Landbofamilie foretrækker at holde ferie i Danmark, men til trods for, at de bor dejligt, kan hver tredje alligevel godt lokkes til udlandet, hvor mange endda vælger en solsikker destination

Måske er Landbofamilier flyttet på landet for at skrue tiden lidt tilbage, de er nemlig i overvejende grad Traditionelle-individorienterede og dernæst Individorienterede. De synes da også, at globaliseringen er skræmmende og du kan af og til også møde dem i kirken – måske især op til højtider

Ved det seneste folketingsvalg var de fleste forbi et valgsted og krydset blev sat ved Dansk Folkeparti og Venstre.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Mølbjergvej 1 er data sidst opdateret 20 april, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Mølbjergvej 1 hører til afstemningsområdet Ebeltoft hvor der er 7.086 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 5.872 i Ebeltoft, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 82.9 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Ebeltoft med 1.621 stemmer. Det svarer til 27.6 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Ebeltoft (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Venstre fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Ebeltoft, med et indeks på 118 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Liberal Alliance klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Ebeltoft, med et indeks på 64 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft at være mellem.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 16 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Mølbjergvej 1. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 308 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 20.78 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 2.08 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 8400 Ebeltoft

Opklaringsprocenten i 8400 Ebeltoft er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Ebeltoft Skole

Mølbjergvej 1 hører under skoledistriktet Ebeltoft Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Ebeltoft Skole.

Ebeltoft Skole

Ebeltoft SkoleEbeltoft Skole, Østeralle 19 i Syddjurs Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.58
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
445.299 kr.
Afstand:
5,00 km
Info om Ebeltoft Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Ebeltoft Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft.

 • Fibernet: 4 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke muligt på adressen
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Mølbjergvej 1God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Mølbjergvej 1 med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Mølbjergvej 1 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 200+ Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Mølbjergvej 1


Data sidst opdateret 21 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Mølbjergvej 1, Ebeltoft
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft er Morænesand og grus.

Morænesand og grus er et usorteret sediment aflejret af isen under en af de mange istider, der har berørt Danmark igennem de sidste par millioner år. Morænesand og grus består af en sandet, lidt lerholdig grundmasse hvor der forekommer sten og blokke.

morænesand
Typisk morænesand med forskellige kornstørrelser

Morænesand og grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Morænesand og grus kan indeholde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon og jordarten anses som risikofaktor ift. radonforurening i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Mølbjergvej 1

Den nærmeste overfladenære boring ligger 61 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Handrup, Mølbjergvej. Boringen blev afsluttet 1 januar, 1962. Brøndborer var Aqua Teknik. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring. Boringen nåede en dybde på 124.6 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 80. 141 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Mølbjergvej 1.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
61 Vandforsyningsboring 124.6 80. 141 »
522 Forureningsbor. 80. 564 »
539 Vandforsyningsboring 5.4 80. 93 »
596 Forureningsbor. 80. 562 »
645 Forureningsbor. 80. 581 »
649 Forureningsbor. 80. 569 »
655 Forureningsbor. 80. 552 »
655 Forureningsbor. 80. 568 »
655 Forureningsbor. 80. 582 »
657 Forureningsbor. 80. 570 »

Hvor langt er der fra Mølbjergvej 1
til nærmeste

Risikovirksomhed

Studstrup Power Station
Kolonne 2


Afstand: 18,51 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 32 m
Kapacitet: 150 kW


Afstand: 7,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Tinghøjvej 4
8400 Ebeltoft


Afstand: 343 meter


Kort Læs mere

Apotek

Ebeltoft Apotek


Afstand: 5,24 km


Læs mere

Dagligvare

Netto 7667


Afstand: 3.858 m


Læs mere

Renseanlæg

Grønfeld renseanlæg


Afstand: 5,85 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset Hyrdebakken


Afstand: 4471 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 8400 Ebeltoft
Info om vej: Mølbjergvej
Stamoplysninger for Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft
Geografiske koordinater 56.23803136°N, 10.63320577°Ø
Højde over havets overflade 45,5 m.o.h.
Sogn Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn »
Politikreds Østjyllands Politi
Adressens Id 0a3f50bf-840b-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f5093-4945-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 4161969

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Mølbjergvej 1, 8400 Ebeltoft.