DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Gothenborgvej 3, 8653 Them

11-20
Kompensation
~ ?
Mere Info 
2024
Ejendomsværdiskat
0
Mere Info 
2024
Grundskyld
0
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
0
Mere Info 
Bemærk! Stuehuse kan være vanskelige at vurdere fordi landbrugsarealer nogle gange er inkluderet
Fremtidige boligskatter
Se, hvad boligskattereformen i 2024 betyder for Gothenborgvej 3


I 2024 sker der en kæmpe omvæltning af danskernes boligskat. Et afgørende element i boligskattereformen er de nye offentlige ejendomsvurderinger for 2022, der desværre er blevet forsinkede og nu først forventes at være klar i 2025. Derfor vil boligskat i 2024 blive beregnet ud fra de nye foreløbige vurderinger. Vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering for 2022 af stuehuset på Gothenborgvej 3 er 0 kr. Læs mere på DinGeo's vurderingsoversigt for Gothenborgvej 3 her ».

Der er dog en del spidsfindigheder omkring ændringerne af boligskat i 2024:

  • Den nye boligskat tager højde for et såkaldt forsigtighedsprincip, hvilket betyder at boligskat vil blive beregnet af den foreløbige vurdering (0 kr.) fratrukket 20 %.
  • Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, så alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Skatterabatten sikrer, at boligejere ved overgangen til det nye system ikke betaler mere i boligskat end med de nuværende regler for 2024. Skatterabatten bortfalder dog for nye ejere af boligen.

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, vil boligskatten blive genberegnet og efterreguleret. De endelige 2022-vurderinger forventes p.t. at være klar i 2025. 2024-skatterne, som diskuteres nedenfor, stammer fra Vurderingsstyrelsens egne udregninger på vurderingsportalen.

Ejendomsværdiskat (2024): 0 kr

Med 2024-skattereformen bliver skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat nedsat til 0,51 % af de første 9.2 millioner kr af boligens værdi, og 1,4% af resten.

Stuehuset på Gothenborgvej 3 har en foreløbig ejendomsvurdering på 0 kr. Klik her for at se vurderingsoversigten for Gothenborgvej 3 ». Den foreløbige vurderingspris betyder at ejendomsværdiskatten i 2024 vil blive beregnet udelukkende fra den nye laveste ejendomsværdiskatssats på 0,51 %.

Ejendomsværdiskat (2024): 0,0051 x (0,8 x 0 kr) = 0 kr

Bemærk at der fratrækkes 20 % af vurderingsprisen, før skatten beregnes. Denne "rabat" gælder for alle boliger og den kaldes forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet reflekterer at usikkerhed på de offentlige ejendomsvurderinger forventes at ligge under 20 procent.

Grundskyld (2024): 0 kr

Den gode nyhed for boligejere er, at grundskyldspromillen i 2024 bliver nedsat kraftigt i alle kommuner, inklusiv Silkeborg Kommune. Her falder grundskyldspromillen fra 28.3 i 2023 til 11.0 i 2024. Den dårlige nyhed er at skattestoppet bortfalder og dermed den begrænsede stigningstakt på grundskyld. Samtidig vil flere ejendomsejere opleve betydelig højere grundværdier.

For Gothenborgvej 3 gælder der, at vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering af stuehusets 312.532 kvadratmeter store grund er 0 kr. Grundskyldspromillen i Silkeborg Kommune er 11.0 promille i 2024. Vurderingsstyrelsen har samlet information om de forventede grundskyldspromiller for perioden 2024-28 her »

Grundskyld for 2024 beregnet ud fra den nye grundskyldspromille og foreløbige vurdering af grundværdi:

Grundskyld (2024) = 0.0110 x (0.8 x 0 kr) = 0 kr.

Samlet boligskat (2024): 0 kr

Den samlede boligskat på Gothenborgvej 3 fra år 2024 forventes at være 0 kr. Den samlede boligskat er summen af ejendomsværdiskat (0 kr) og grundskyld (0 kr.). Stuehusets ejer har derfor en boligskatudgift på 0 kr. pr. måned.
Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb, specielt kompensation, ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Vurderingsportalen. Skats endelige ejendomsvurderinger er først tilgængelige i 2025 (eller senere) og kan i princippet være væsentlig anderledes. Boliga ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Gothenborgvej 3
Stuehuset på Gothenborgvej 3. Skråfoto fra fly, sommer 2021 (datakilde: SDFE).

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere.

På denne side kan du finde information om tidligere, nuværende og fremtidige boligskatter for boligen på Gothenborgvej 3. Hvis de tidligere boligskatter har været for høje, så vil du kunne se, om du har mulighed for at få refunderet for meget betalt boligskat i perioden 2011-2020.

Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter baseret på nye, mere præcise og mere gennemskuelige offentlige ejendomsvurderinger.

Læs mere her »