DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gothenborgvej 3, 8653 ThemDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 4) computerberegnede ejendomsvurderinger

1.384.000 kr

Ejendomsvurdering af stuehuset på Gothenborgvej 3 er meget usikker. Der er kun fire computerberegnede ejendomsvurderinger og f.eks. ingen AVM vurdering. Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Bemærk! Gothenborgvej 3 er en type (Landejendom) som er svær at vurdere.
Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
5.550.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.273.577
Mere Info 
Justeret RKR
196.372
Mere Info 
Udbudspris i postnr
1.683.414
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fire vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende tre vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af stuehuset på Gothenborgvej 3 ligger sandsynligvis i intervallet fra 0,2 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 2,3 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    1,38 mio. kr.

    Interval: 0,20 - 2,27 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    96.000 kr.

    7. januar 2000

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gothenborgvej 3, 8653 Them

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af stuehuset på Gothenborgvej 3, der ligger til grund for vores dingestimat på 1.384.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af stuehuset på Gothenborgvej 3. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gothenborgvej 3. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Stuehuset.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af stuehuset på Gothenborgvej 3 i Them er 5.550.000 kr (år 2022). Grunden på 312.532 m2 er vurderet til 1.267.900 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 7.207 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gothenborgvej 3, 8653 Them er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
5.550.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 301 procent højere og statistisk forskellig fra de tre vurderinger, der indgår i dingestimatet (1.384.000 kr).
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 8653 Them i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 8653 Them ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2023) er 11.541 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 5 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 5 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Stuehuset på Gothenborgvej 3, 8653 Them har et vægtet areal på 197 m². Hvis Gothenborgvej 3, 8653 Them er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 197 m2 x 11,541 kr/m2 = 2.273.577 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 8653 Them
2.273.577 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 64 procent højere end vores dingestimat (1.384.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt fem Parcel-/rækkehuse i 8653, Them. Det er et lavt boligsalg og kvadratmeterprisen kan derfor være usikker. Vurderingen antager at stuehuset er en gennemsnitsbolig ift andre stuehuse i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gothenborgvej 3, 8653 Them kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Stuehus i 8653 Them. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2000 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Stuehuset på Gothenborgvej 3, 8653 Them er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 7. januar 2000, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 96.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
7. januar 2000Alm. frit salg96.000
1. juni 1992Alm. frit salg1.330.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 197 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gothenborgvej 3 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 8653 Them (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 197 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2000 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: tredje kvartal 2023, y: 196.372 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gothenborgvej 3, 8653 Them var i første kvartal 2000. Salgsprisen 96.000 kr. var 91 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 91 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 197 m2 x 11,541 kr/m2 x 0.09 = 196.372 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2000)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 8653 Them
196.372 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med to andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 85 procent lavere end vores dingestimat (1.384.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (96.000 kr) ved det seneste salg i første kvartal 2000 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 8653 Them

Udbudspriser på omkringliggende stuehuse i 8653 Them kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gothenborgvej 3. Der er p.t. en stuehuse til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 stuehuse, der p.t. er til salg i 8653 Them.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 8,995 til 8,995 kr/m2, med et gennemsnit på 8,995 kr/m2 og en median på 8,995 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gothenborgvej 3, 8653 Them svarer til gennmsnits-stuehuse i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 197 m2 x 8,995 kr/m2 x 0.95 = 1.683.414 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for stuehuse i 8653 Them) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Landejendomer til salg i 8653 Them
1.683.414 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de to andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af stuehuset på Gothenborgvej 3 er på niveau med de en stuehuse, der p.t. er til salg i 8653 Them. Vurderingen er dog stadig 21 procent højere end vores dingestimat (1.384.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.